Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Letölthető anyagok

A következő dokumentumok a gyakorlatokra és a vizsgákra való felkészülést hivatottak segíteni. Az ábrák mellé szabadon lehet jegyzetelni az órán és a gyakorlaton elhangzottakat, valamint az otthoni tanulás során elsajátított ismereteket. Az angol ill. német oldalon néhány ppt-prezentációt is találnak – vázlatos információkkal.

Tételsorok:

Anatómia II. gyakorlati tételsor (2019.08.28)

Anatómia III. gyakorlati tételsor

Anatómia III. elméleti tételsor (2019. decemberétől érvényes)

Tájanatómia gyakorlati tételsor

Mintadolgozatok

A1-A2 – a mintában szereplő kérdéstípusok várhatóak az első és a második félév végi írásbeli vizsgákon. A letölthető mintadolgozat a kérdéstípusok, illetve a dolgozat általános felépítésének bemutatására szolgál, az elvárt szinthez képest egyszerű kérdésekkel!

3. szemeszter

A 2019. decemberétől bevezetésre kerülő elméleti szigorlati beugrókról mintakérdések hamarosan elérhetőek lesznek.

Az alábbi minta az mutatja be, hogy milyen elvek alapján célszerű felépíteni a szóbeli vizsgán előadott tételt. A minta ezek alapján csak iránymutatásként szolgál, nem kötelező jellegű, a benne szereplő vázlatos megjegyzéseket pedig részleteiben ki kell fejteni, ahogy a tétel végén az egyik kidolgozott izomnál is látható.

– Egy szigorlati tétel általános felépítése

Oktatási segédanyagok:

Anat-1- pptk

Állatfaji rövidítések

A törzs csontjai 1., A törzs csontjai 2.

A mellső végtag csontjai

A hátulsó végtag csontjai

A koponya csontjai, Koponyalyukak (sima), Koponyalyukak (számozva)

koponya 1

koponya 2

koponya 3

koponya nomenclatura

Ízületek osztályozása

Anat-2-pptk

Légutak

elülső végtag (Eq)

elülső végtag (Ca)

Hátulsó végtag erei (Ca)

Hátulsó végtag erei (Eq)
Plexus brachialis

Agyburkok

Fül (organum vestibulocochleare)

Boncolandó nyirokcsomók

– Tájanatómia

A nyúl és patkány főbb anatómiai jellegzetességei

– Főbb érzéstelenítési pontok a lovon: összefoglaló, Google-book a lábvég anatómiájáról

Az emésztőrendszer szövettana

Nevezéktan:

A Tanszék egyik célja, hogy az előadásokon, gyakorlatokok és vizsgákon leggyakrabban (de nem mindegyik) előforduló képletek és kifejezések nevét egy helyen összegyűjtve a tanulást elősegítse, valamint iránymutatást adjon a helyes nyelvtani használathoz a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően. A nevezéktani összefoglaló Constantinescu: Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature c. munkája, melyből a könyvtár több példánnyal is rendelkezik. A “telefonkönyv”-szerű felsorolás helyett kérjük forgassák a könyvet, pl. 1, 2, 3, 4 vagy 5.

Fakultációs segédanyagok:

Fejlődéstan:

Általános fejlődéstan

A légzőszervek fejlődése

A keringési rendszer fejlődése

Az emésztőrendszer fejlődése

Az idegrendszer fejlődése

A húgy-nemirendszer fejlődése

Madáranatómia:

Csonttani ábra , Főbb csontok

Nemi szervek

Emésztőszervek

Keringés és légzés; Légzés diák

Bőrképletek

Csont, mozgás, emésztés diák

Humán anatómia (2018)

szív
légzőrendszer
csont, izülettan
izomtan
emésztőrendszer
nemi szervek
idegrendszer

Humán anatómia

1. Bevezetés, törzs

2. Felső végtag

3. Alsó végtag

4. Fej-nyak

5. Fej-nyak (Mellüreg)

6. Hasűri szervek

7. Medencei szervek, emlő

– VIZSGAANYAG

Részletes Embriológia

Embriológia II 1

Embriológia II 2

Embriológia II 3

Embriológia II 4

Embriológia II 5

Embriológia II 6

Embriológia II 7

Patkolástan

ppt1, ppt2, ppt3