Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Tanszéki tájékoztató

Az Anatómiai és Szövettani Tanszék tájékoztatója az Állatorvosi anatómia tárggyal kapcsolatban

A koronavírus járvány miatt és a következményes korlátozások fennállásáig az Anatómia vizsgák az alábbiak szerint módosulnak:

2020.04.01

frissítve: 2020.09.22 ( 2.2: 12 perc); 2020.04.21. (2.1-2.7; 4.1-4.8)

1. A gyakorlati vizsgákat felfüggesztjük. Amint visszatérünk a normál állapotokhoz, a kimaradt gyakorlati vizsgákat a szokásos sorrendben pótolni kell.

1.1. A helyzet rendeződésével a sorrend is visszaáll. Aki addig nem tette le az elméletet, az akkor elveszti a jogosultságát az elméletre, amíg a gyakorlatot le nem teszi.

1.2. A 2019/2020-as tanév reguláris A2 gyakorlati vizsgáját egy csontokból és formalinos készítményekből (zsigeri szervek és szív) álló pin-teszttel pótoljuk az őszi félévben

1.2.1. Összesen 4 asztal, asztalonként 10 képlet, asztalonként 6 perc, 60%os küszöb (24 ponttól van meg)

1.2.2. Egy asztal csont (koponya is) a másik 3 asztalon formalinos szervek, ideértve a nemi szerveket is!

1.3. Erre egy-egy fakultatív lehetőséget kapnak novemberben és decemberben.

1.3.1. Akinek nem sikerül vagy nem jelenik meg, annak a gyakorlati szigorlat előtt beugró jelleggel kell megcsinálni.

1.4. Ez nem vonatkozik azokra, akiknek az A2 elmélet nem sikerült, ők értelemszerűen nem vehetik fel az A3-at.

2. A vizsgakurzusos A3 elmélet Neptunos beugróval indul, majd MS Teams-en szóban folytatódik. A tételhúzás véletlengenerátorral történik, egyszerre minden vizsgáztató max 4 hallgatót lát, akik közül egy vizsgázik, a többi készül. A többiek várakozón, és egyesével hívjuk be őket a szobába – pontos technikai részletek később.

2.1. Minden hallgató véletlenszerűen kiválasztott, egyedi kérdéspárosítást kap.

2.2. A beugró 12 perc hosszúságú.

2.3. A beugró 15 egyszerű választásos kérdésből áll (4 válaszlehetőség, 1 jó válasz), amit 3 oldalon, oldalanként 5-5 kérdésre bontva kapnak meg.

2.4. Egy adott oldal lezárása (elhagyása) után visszalépésre nincs lehetőség!

2.5. A sikeres beugrót követően a vizsga az Ms TEAMS felületen folytatódik a megszokott tételsorokkal (A-F). A tételeket véletlenszám-generátor segítségével kapja meg a hallgató. A pontos technikai részleteket közöljük amint lehetséges.

2.6. A vizsgáztató egyszerre maximum 4 hallgatóval van videóhívásos kapcsolatban, akik közül 1 vizsgázik, 3 készül. A többieknek várniuk kell a behívásra.

2.7. Ha a tételek kihúzását követően megszakad a kapcsolat, a vizsga érvénytelen, de lehetőséget nem veszít vele, csak ha ez a második alkalommal is megtörténik.

3. Akik leteszik a tájanatómia elméletet, azoknak szeptember első két hetében lehetőséget biztosítunk a hiányzó gyakorlati vizsgákra.

4.  Az írásbeli vizsgák szigorú időkorláttal zajlanak, Neptun alapon.

4.1. A Neptunban lévő vizsgaintervallum (pl. 10:00-10:15) azt jelzi, hogy a hallgató mikor kezdheti el a vizsgát. Aki erről lemarad, az elveszti a vizsgalehetőséget.

4.2. Az egy időpontban vizsgázók nem azonos vizsgát írnak.

4.3. A vizsgafeladatok típusai megegyeznek az írásbelin megszokottakéval, vagyis aktív és passzív válaszadás, egyszerű és többszörös választás, ábraelemzés, stb. a minta feladatsornak megfelelően.

4.4. A vizsgák több oldal terjedelműek lesznek, mindegyik oldalon egy adott anyagrészre vonatkozó kérdésekkel, mindegyik anyagrészből több típusú kérdéssel.

4.5. Egy adott oldal lezárása (elhagyása) után vissza lépésre nincs lehetőség!

4.6. Adott típusú vizsgák azonos hosszúságúak és felépítésűek:

4.6.1. Az Anatómia 1 és 2 vizsgák 60 perc hosszúak.

4.6.2. A fakultációk és a tájanatómia vizsga 30 perc.

4.6.3. Az egyes vizsgák általános felépítéséről (hossz, kérdések száma) a tanszék 2020.04.30-ig tájékoztatást ad.

4.7. A javítás részben automata, részben manuális, így több napos átfutása lehet.

4.8. Betekintésre nincs mód.

5. A tematikában május hónapra kiírt anyag (a nemi szervek) a vizsgában nem szerepel.

6. Konzultáció. A tanszék az alábbiak szerint az MS Teams felületen konzultációs lehetőséget biztosít.

magyar Anatómia II: dr. Hazai Dia – kedd 13-15

magyar Tájanatómia: dr. Kapiller Mátyás – kedd 10-12

7. Az szóbeli Anatómia szigorlat online lebonyolításának technikai leírását külön oldalon találja.

 

 

Általános vizsgaszabályzat

(aktualizálva: 2020 szeptember.24.)

Tartalomjegyzék

1. Általános tantárgyi  tudnivalók
2. A gyakorlatok rendje
3. Évközi beszámolók
4. Szabad csont- és bonctani gyakorlás
5. Általános vizsgatudnivalók
6. Anatómia I. vizsga
7. Anatómia II. vizsga
8. Anatómia III. vizsga
9. Fejlődéstan és Madáranatómia
10. Neptun

1. Általános tudnivalók

1.1.  A vizsga törzsanyagát az elméleti előadásokon, a plenáris- és a kiscsoportos gyakorlatokon elhangzottak, valamint a tankönyvekben leírtak képezik. Az alábbiakban javasolt tankönyvekből a Könyvtár is több példánnyal (és a legtöbből angol és német nyelvű kiadvánnyal is) rendelkezik.

Javasolt tankönyvek és oktatási segédanyagok:

* Fehér György: A háziállatok funkcionális anatómiája
* Sótonyi Péter: Anatomia Canis CD-ROM
* Nickel: Anatomy of the Domestic Animals / Lehrbuch Der Anatomie Der Haustiere I-V.
* Dyce: Textbook of veterinary anatomy / Anatomie der Haustiere (2010, 4. kiadás)
* Constantinescu: Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature
* König-Liebich: Veterinary Anatomy of Domestic Mammals: Textbook and Colour Atlas / Anatomie der Haussäugetiere
* Evans-deLahunta: Miller’s Anatomy of the Dog (2013, 4. kiadás)
* Budras: Anatomy of the Dog, An Illustrated Text / Atlas der Anatomie des Hundes
* Budras: Anatomy of the Horse / Atlas der Anatomie des Pferdes

1.2. Az anatómia tantárggyal kapcsolatos összes kérdés kapcsán az Anatómia előadásokon elhangzottak, és az Anatómiai és Szövettani Tanszék (továbbiakban: Tanszék) hivatalos honlapján (ezen a lapon) található információk az irányadóak. Bármilyen egyéb kérdéssel emailben forduljanak az évfolyam összekötő tanárához. Kérjük a tanszéki titkárnőt illetve a Tanszékvezetőt csak rendkívüli esetekben keressék.

1.3.  Az esetlegesen felmerülő változásokat a Neptunon (vizsgahelyszín és/vagy -időpont változás) vagy tanszéki honlapon (követelmények, gyakorlati hiányzások, évközi számonkérésekkel, előadásokkal és gyakorlatokkal kapcsolatos tudnivalók és változások) mindig megjelentetjük. A fentiek okán javasolt a Neptunban megadott email-fiók gyakori ellenőrzése és a honlap rendszeres követése (RSS, honlap tetején a frissítés dátuma).

1.4.  A Tanszék által szervezett vizsgákra sok esetben a Neptunban egyedi jelentkezési határidőt adunk meg, ezért mindig ellenőrizzék a vizsga előtt legalább egy héttel, hogy az aktuális vizsgára meddig tudják a jelentkezésüket módosítani, mert a jelentkezési időszak lezárultával ez már nem lehetséges.

1.5. Az anatómia előadások a Zimmermann Előadóteremben (“E” épület) kerülnek megtartásra. A  élőállatos bemutató miatt az őszi szemeszter első plenáris előadása a Marek Tanteremben (“O” épület) lesz, a többit az órarendben leírt időpontban, a Zimmermann Előadóteremben tartjuk.

1.6. Az előadások, gyakorlatok és plenáris órák alatt kép, mozgókép és hang rögzítése tilos! A táblára írtakat vagy rajzoltakat az oktató előzetes jóváhagyásával le lehet fényképezni.

 

2. Tájékoztatás a gyakorlatok rendjéről

2.1.   Fehér köpeny viselése és a megfelelő hajviselet (kibontott hosszú hajjal a boncterembe belépni tilos!) a gyakorlatokon kötelező.

2.1.1. Technikai és higiéniai okokból a nyitott és a magas sarkú cipők, illetve a papucs és szandál viselése tilos.

2.1.2. Kérjük a gyakorlatok előtt mindig egyenek és igyanak valamennyit.

2.2. Az első ízülettani gyakorlattól kezdve bonckészlet kötelező.

Alapvető bonceszközök:

– kesztyű (jó minőségű, egyszer használatos, megfelelő méretű gumikesztyű, gyakorlatonként több pár)
– szikenyél (4-es méret)
– szikepenge (egyszer használatos sebészi penge, 21-es vagy 22-es méretben, gyakorlatonként több darab)
–  horgas csipesz

További javasolt bonceszközök: olló, anatómiai csipesz, érfogó, peán, kampó (a gyakorlatvezetők iránymutatása alapján).

2.3. A gyakorlóban hagyott köpenyt/bonceszközöket/jegyzeteket a boncmesterek a gyakorlat helyszínétől függően az “E” vagy a “P” épület öltözőjében lévő műanyag tárolókba teszik, kérjük ott keressék.

2.4. Csoportbeosztás

2.4.1. A Tanszék a Tanulmányi Osztály által kiadott csoportbeosztást tekinti hivatalosnak.

2.4.2. Az előzetesen kiadott csoportbeosztástól való tartós eltérés (több héten keresztül, vagy a teljes szemeszterben) csak a Tanulmányi Osztály és a Tanszék együttes hozzájárulásával lehetséges.

2.5. A gyakorlatokon való részvétel kötelező!

2.6. A gyakorlatokon órai jegyzet és könyv használata (a higiéniás rendszabályok betartása mellett) megengedett, sőt: kimondottan ajánlott! A hatékonyság érdekében kérjük az előzetes felkészülést és az óra utáni ismétlést!

2.7. Az őszi szemeszter 1. gyakorlata:

2.7.1. Köpeny már ezen a gyakorlaton is kötelező, lévén a gyakorlat helyszíne az „E” épület boncterme.

2.7.2. Az első gyakorlat során a gyakorlatvezető ismerteti a balesetvédelmi szabályokat, ezek tudomásul vételét a hallgató aláírásával igazolja a megfelelő nyomtatványon.

2.7.3. A II. évfolyam részére az első héten nincs gyakorlat!

2.8. További gyakorlatok az őszi szemeszter során:

2.8.1. A gyakorlatok az órarendnek megfelelően az “E1” és a “P” épület bonctermeiben lesznek megtartva (első évfolyamnak az “E1”, második évfolyamnak a “P” épületben).

2.8.2. A gyakorlatok megkezdése előtt a hallgató jelenlétét az oktató a jelenléti íven igazolja. Az ennek esetleges elmaradásából (pl. mert a hallgató késve érkezik) fakadó hátrányokért a felelősség a hallgatót terheli! Emiatt kérjük, mindig győződjön meg arról, hogy a jelenlétét a gyakorlatvezető regisztrálta!

2.9. Gyakorlati hiányzás:

2.9.1. A félév során maximum 3 hiányzás engedélyezett, aki túllépi az engedélyezett keretszámot, az nem kaphatja meg a félév-végi gyakorlati aláírást, tehát sem gyakorlatból, sem elméletből nem vizsgázhat! A keretszám a hetesi gyakorlat miatt kieső héttel együtt értendő!

2.9.2. A Tanszék a gyakorlatok elején felolvasott jelenléti ívek alapján vezeti a hiányzásokat.

2.9.3. Az esetleges hiányzásokról igazolást nem szükséges hozni.

2.9.4. Az elmulasztott gyakorlatok pótlására sajnos nincs külön lehetőség, de a gyakorlat anyaga a következő hetekben – a gyakorlatvezető útmutatásai alapján – önállóan feldolgozható a saját kiscsoportos gyakorlat keretében (az aktuális heti anyag mellett). A boncterembe szervezett, órarenden kívüli, konzultációs lehetőség is segítheti a lemaradás pótlását.

2.9.5. Előzetes írásbeli (email-) megkeresés esetén a gyakorlatvezetők engedélyezhetik az aktuális heti gyakorlat másik csoportban való teljesítését. Minden ilyen kérés azonban egyedi elbírálás tárgyát képezi. A megkeresésnek legkésőbb az érintett gyakorlatot megelőző munkanap 12.00-ig meg kell történnie, és a csere csak az oktatói jóváhagyást követően lehetséges.

2.10. A saját gyakorlatokon való részvételen felül további gyakorlati órák (akár saját, akár más évfolyamot érintő) látogatása sajnos nem lehetséges.

 

3. Évközi tesztek (csontbeszámoló, szervséta)

3.1. Az első tárgyév során a Tanszék lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók évközi tesztek segítségével felmérjék a tudásukat. A beszámolókon az addig az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott, illetve a hivatkozott tankönyvi ismeretek számonkérése történik.

3.2. Ezen számonkérések nem kötelezőek; pótlásukra ill. javításukra nincs lehetőség.

3.3. A szemeszter mindkét tesztjének adott szintű teljesítése vizsgakönnyítést eredményez (a távollét vagy gyenge eredmény viszont nem befolyásolja a kollokviumot).

3.4. A vizsgakönnyítés csak az adott szemeszterre érvényes, de megmarad, ha valaki egy vizsgaidőszakon belül ismétlő vagy javítóvizsgát tesz.

3.5. A tesztek értékelésére három munkanapon belül kerül sor, az eredményeket a Neptunban publikáljuk.

3.6. Az I. szemeszter évközi, elméleti tesztje:

3.6.1. Írásbeli, egyszerű feleletválasztásos illetve egyszerű válaszos teszt. Jellege megfelel a későbbi elméleti vizsgának, mintadolgozat letölthető itt.

3.6.2. Időpontja: 2020. október 13. (kedd), 07:00

3.6.3. Helyszíne: Aula

3.6.4. A teszt témája: Iránytan, testtájékok, a törzs, az elülső és hátulsó végtag csontjai.

3.6.5. A teszt időtartama: 18 perc

3.6.6. A hetesi gyakorlaton lévőket kérjük, hogy az évfolyam-összekötőn keresztül e-mailben egyeztessenek a pótlási lehetőségről dr. Kapiller Mátyás-sal.

3.6.7. Betekintés: október 16, péntek 12:00-13:00 Előadó a betekintés szokásos szabályai szerint (§5.8).

3.7. Az I. szemeszter évközi, gyakorlati tesztje (csonttani beszámoló):

3.7.1. A bonctermi gyakorlat idejében történik, ennek során a hallgatónak az előre megjelölt csontokat / csontos képleteket kell azonosítania, és a válaszait egy tesztpapírra felvezetnie („pin-teszt”). Jellege megfelel a későbbi gyakorlati vizsgának.

3.7.2. Időpontja: 2020.10.29., mindenkinek a saját gyakorlata idejében.

3.7.3. A teszt témája: A törzs, az elülső és hátulsó végtag csontjai és a koponya.

3.7.4. A beszámoló során két asztalon összesen 16 képletet kérdezünk (16 pont), a rendelkezésre álló idő asztalonként 5 perc.

3.7.5. A hetesi gyakorlaton lévőket kérjük, hogy az évfolyam-összekötőn keresztül e-mailben egyeztessenek a pótlási lehetőségről dr. Heinzlmann Andreával.

3.8. 75% átlag (a két tesztet együttesen tekintve) felett: mentesség a gyakorlati vizsga első asztala alól (az első asztal maximális pontszámmal kerül jóváírásra).

3.9. A II. szemeszter zsigertani beszámolói (“szervséták”):

3.9.1. A gyakorlat ideje alatt történő két darab írásbeli beszámoló, az első félév gyakorlati beszámolójához hasonlatos pin-teszt, a hallgatóknak azonosítania kell a megjelölt képleteket, szerveket, szervrészleteket (formalinos és előre kipreparált demonstrációs anyagon).

3.9.2. A szervséták időpontja a téli vizsgaidőszak után, a tavaszi félév előtt kerül kihirdetésre jelen oldalon, az előadások során illetve az évfolyam-összekötőn keresztül.

3.9.3. A szervséta anyaga a téli vizsgaidőszak után, a tavaszi félév előtt kerül kihirdetésre jelen oldalon, az előadások során illetve az évfolyam-összekötőn keresztül.

3.9.4. Mindkét szervséta során két asztalon összesen 16 képletet kérdezünk (16 pont), a rendelkezésre álló idő asztalonként 5 perc.

3.9.5. A hetesi gyakorlaton lévők pótlási lehetőségeiről a szemeszter pontos tematikájának megismerése után adunk tájékoztatást.

3.9.6. 75% átlag felett: mentesség a gyakorlati vizsga csont-, és formalinos beugró kérdései alól.

 

4. Konzultáció

4.1. A Tanszék az egész tanév során, megjelölt időpontokban lehetőséget biztosít a hallgatók számára ahhoz, hogy a külön e célra előkészített csontos és formalinos készítményeket tanulmányozzák, illetve korlátozott számú tetemen a preparálást gyakorolják.

4.2. A konzultációkon több demonstrátor is jelen van, az ő feladatuk a hallgató segítése valamint a bonctermi rendszabályok betartatása.

4.3 A konzultáció alatt is be kell tartani az általános bonctermi normákat (köpeny viselete kötelező, étel-ital nem vihető be, képrögzítés mellőzése stb.).

4.4. A kikészített csontokat, preparátumokat nem szabad kivinni a boncteremből, az elveszett készítményeket nem áll módunkban pótolni.

4.5. Fentiek megsértése esetén a Tanszék felfüggeszteni kényszerül a konzultációs lehetőséget.

5. Általános vizsgatudnivalók

Általános megjegyzés: Mind a négy félév anatómia-vizsgája egy-egy gyakorlati és elméleti részből áll. Az elméleti vizsgán történő megjelenésnek előfeltétele a gyakorlati vizsga teljesítése, időpont azonban már korábban is foglalható.

5.1. Az anatómia vizsga mind a négy félévben (tehát a Tájanatómiát is ideértve) két fő részből áll: gyakorlati és elméleti részből. A gyakorlati vizsgára kérjük a leckekönyvüket / indexüket hozzák magukkal! A gyakorlati vizsga teljesítése előfeltétele az elméleti vizsgán való megjelenésnek, de nem feltétele az elméleti vizsgára való jelentkezésnek! Azaz gyakorlati jegy nélkül is jelentkezhet a hallgató a Neptunban elméleti vizsgára, de részt venni már csak úgy tud rajta, ha előtte sikeresen teljesítette a gyakorlati vizsgát. Az elméleti vizsga megkezdése előtt a Tanszék a vizsgára nem jogosult hallgatókat a jelentkezési névsorból törli (ez a hallgatóra nézve semmilyen következménnyel nem jár). Kérjük ügyeljen az esetleges várólistára! 

5.1.2. A vizsgákra 3 gyakorlati és 3 elméleti vizsgalehetőség van (Anatómia I., Anatómia II., Anatómia III. és Tájanatómia esetén is). A sikeres gyakorlati vizsga eredménye a teljes egyetemi tanulmányi időszakra érvényes.

5.2. A gyakorlati vizsgára jelentkezés feltétele a félév végi aláírás megszerzése, amihez a megfelelő számú gyakorlaton való részvétel szükséges (max. 3 hiányzás). Lásd.: §2.9.1.

5.3. Felhívjuk figyelmét, hogy az egyes vizsgák jelentkezési határideje akár az azonos típusú vizsgákon belül is eltérhet. Kérjük, mindig ellenőrizze a vizsgák jelentkezési határidejét, mert a Neptunban semmilyen változtatás nem lehetséges a jelentkezési időszak lezárultával.

5.3.1. Neptun jelentkezés nélkül nem lehetséges vizsgázni! Ez alól csak az első félév utolsó hetében tartott kötelező Anatómia I. gyakorlati vizsga a kivétel, ahova a Neptun jelentkezés nem szükséges.

5.4. A vizsgák kezdési idejéről és helyszínéről a Tanszék a jelentkezési időszak lezárultával, a Neptun rendszeren keresztül ad tájékoztatást (lásd §10.5. pont). A vizsga kezdési ideje a jelentkezési időszak alatt csak tájékoztató jellegű!

5.5. Az írásbeli vizsgákra adott kidolgozási idő és a vizsgában lévő feladatok száma az egyes vizsgák között eltérhet.

5.5.1. Az A1 és A2 írásbeli vizsgák alapvetően egyszerű választásos tesztek, és hasonló rendszerű képfeliratozásos és táblázat kitöltéses feladatokból, valamint aktív tudást igénylő rövid válaszos kérdésből állnak. A kérdéstípusokra egyszerű példákat talál itt.  Az egyes kérdéstípusok aránya még azonos témákat felölelő dolgozatokon belül is változhat! Kérdés esetén forduljon gyakorlatvezetőjéhez!

5.6. Az írásbeli vizsgáknál, ideértve a pin-tesztes gyakorlati vizsgákat is, az értékelés általában az alábbiak szerint alakul:

                az I. félévben:

százalék érdemjegy
90-100% jeles (5)
80-89% jó (4)
70-79% közepes (3)
55-69% elégséges (2)
0-54% elégtelen (1)

a további félévekben:

százalék érdemjegy
90-100% jeles (5)
80-89% jó (4)
70-79% közepes (3)
60-69% elégséges (2)
0-59% elégtelen (1)

5.7. A vizsgaeredményeket 3 munkanapon belül, a Neptunon keresztül publikáljuk.

5.7.1. Az Anatómia 1 gyakorlati vizsga eredményei még naptárban azt követő elméleti vizsga előtt publikálásra kerülnek.

5.8. Az írásbeli vizsga megtekintéséről a Tanszék az eredmények közlése után, a Neptunban megadott email-címen tájékoztatja a hallgatót.

5.8.1 Egy vizsgára egy betekintési időpont kerül meghatározásra.

5.8.2. A dolgozat betekintésére egy 60 perces intervallum áll rendelkezésre.

5.8.3. A megtekintést a hallgató a dolgozat fejlécében feltüntetett helyen aláírásával igazolja.

5.8.4. Más hallgató dolgozatát csak abban az esetben lehet megtekinteni, ha azt az illető a betekintés előtt, írásban engedélyezte.

5.8.5. A vizsgaidőszak lezárásával dolgozat-betekintésre nincs további lehetőség.

5.8.6. Amennyiben a hallgatót rajtakapják, hogy a dolgozatról fényképet vagy jegyzetet készít, a betekintését azonnal megszakítjuk, és a hallgató a Tanszéken többet betekintésen nem vehet részt.

5.9. Az Anatómia II. és III. gyakorlati vizsga, illetve az elméleti szigorlat felkészülési ideje 40 perc, a többi szóbeli/gyakorlati vizsgánál 20 perc.

5.10. Az egyes félévek “Anatómia” tárgyai egymásra épülnek. A soron következőt csak akkor lehet felvenni, ha az előző tárgy elméleti vizsgája is sikeres (vagyis az Anatómia II-t csak az Anatómia I. elméleti vizsgán átment hallgatók vehetik fel).

6. Az Anatómia I. tárgy részletes vizsgatudnivalói

6.1. A hallgató gyakorlati vizsgára bocsájtásának feltétele a félév végi aláírás (az előírt számú gyakorlaton való részvétel).

6.2. A félév végi aláírás megmarad, a tantárgy újra felvétele során a gyakorlatok látogatásáról a Tanulmányi Osztály dönt.

6.3. A vizsga két fő részből (elméleti és gyakorlati) áll.

6.4. Az elméleti vizsga előfeltétele a sikeres gyakorlati vizsga, a vonatkozó tudnivalókat az 5. pont tartalmazza.

6.5. A rektori / rektorhelyettesi méltányossági vizsgát az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: TVSz) szabályozza. A sikeres gyakorlati vizsga erre a vizsgára is érvényes.

6.6.  Gyakorlati vizsga az első szemeszter végén:

6.6.1. Minden hallgatónak kötelező az utolsó szorgalmi hét saját gyakorlati időpontjában részt venni az A1-vizsgán, erre külön Neptun-jelentkezés nem szükséges. Más csoportban való vizsgázás csak külön engedéllyel lehetséges, a gyakorlatok cseréjével megegyező módon – lásd: §2.9.5. pont. Minden további vizsgára Neptun jelentkezés kötelező! Ld.: §5.3.1.

6.6.2. Az első szemeszter gyakorlati vizsgája egy „pin-teszt”, a félévközi gyakorlati beszámolóhoz hasonló módon.

6.6.3. A vizsga során 4 asztalon asztalonként 10, előre megjelölt képletet kell azonosítani. Egy asztalra 6 percet kap a vizsgázó.

6.6.4. A négy asztalt két témakörre bontjuk: a „Készítmény” témakörbe egy asztalnyi csontos képletek és egy asztalon vegyesen lévő koponya és formalin fixált készítmények, a „Friss hulla” témakörbe pedig összesen két asztalon, friss hullán preparált képletek lesznek megjelölve.

megjegyzés: az asztalok elkülönítése kizárólag a rajtuk lévő készítmény jellege alapján történik. A tananyag bármelyik részére vonatkozólag kaphatnak kérdést az összes asztalon (pl.: izmok a formalinos készítményeken vagy ízületek és csontok a friss hullákon).

6.6.5. A félévközi beszámolók során mentességet szerzett hallgatók számára a tisztán csontos asztal kerül jóváírásra, maximális pontszámmal.

6.6.6. A gyakorlati vizsgán “megfelelt / nem felelt meg / kiválóan megfelelt” értékelést alkalmazunk.

6.6.7. A „megfelelt” osztályzathoz a hallgatónak a két témakör 20-20 képletéből külön-külön el kell érniük a „megfelelt” szintet, ami az §5.6-os pont értelmében 11-11 jó válasz. A „kiválóan megfelelt” osztályzat összesen 36 jó választól jár.

Értelmezés: az összpontszám csak a Kiválóan megfelelt értékeléshez számít, nem elegendő tehát csupán az egyik témakörből felkészülni. Hiába ér el valaki a „Készítmény” részen maximális (20) pontot, ha a „Friss hullán” csak 10-et, akkor megbukik, hiába van összesen 30 pontja. Viszont át lehet menni összesen 22 ponttal is, ha mindkét témakörből 11-11-et szerez.

6.6.8. A 3.5-ös pont értelmében a dolgozatok eredményét 3 munkanapon belül, Neptunon keresztül publikáljuk (ld.: §5.7-es pont).

6.6.9. A vizsga jellegéből fakadóan utólagos vizsgabetekintésre nincs lehetőség. A helyes megoldást közvetlenül a vizsga után mutatjuk meg a résztvevőknek.

6.7. Elméleti vizsga

6.7.1. Az Anatómia I. elméleti vizsga írásbeli.

6.7.2. A pontos időpontok a szemeszter során, a Neptunon keresztül kerülnek publikálásra.

6.7.2. Nincs kötelező vizsgaidőpont, de a Neptunon keresztüli feljelentkezés minden esetben kötelező!

6.7.3. A vizsga anyag a szemeszter teljes anyaga.

 

7.  Az Anatómia II. tárgy részletes vizsgatudnivalói

7.1. Az Anatómia II. tárgy félév végi vizsgájának is gyakorlati és elméleti része van.

7.2. Anatómia II. gyakorlati vizsga (2019. február 2-től)

7.2.1. Az Anatómia II. tárgy gyakorlati vizsgája felöleli a tanév teljes gyakorlati anyagát.

7.2.2. Az első félévvel szemben, a második félévben NINCS kötelező gyakorlati vizsga időpont, a gyakorlati vizsgákra a Neptun rendszerben jelentkezhet fel egyénileg a vizsgázó.

7.2.3. Az Anatómia II. tárgy gyakorlati vizsgája egy beugró pin-teszt és egy gyakorlati (szóbeli) boncvizsga részre tagolódik.

7.2.4. Beugró

7.2.4.1. Aki átlag 75% felett teljesített az második félév szervsétái alatt, annak a beugrón nem kell részt vennie, rögtön a boncolással kezdheti a gyakorlati vizsgáját. A felmentés a vizsgaidőszak egésze alatt, az összes próbálkozásra érvényes.

7.2.4.2. A beugróra nem kell külön Neptun-jelentkezés, mivel az az Anatómia II. gyakorlati vizsga része. Elegendő (de szükséges!) a gyakorlati vizsgára való feljelentkezés.

7.2.4.3. Akinek nincs mentessége a beugró alól, és ugyan sikeresen teljesíti ezt a részt, viszont a boncoláson megbukik, annak a következő vizsgaalkalommal meg kell ismételnie a beugrót.

7.2.4.4. A beugró pin-teszt jelleggel zajlik, két asztalon, asztalonként 10-10 képlettel

7.2.4.5. Mindkét asztalra 6-6 perc jut

7.2.4.6. Az első asztalon csak csontos (ideértve a koponyát is!), a második asztalon csak formalinos, zsigertani képletek lesznek.

7.2.4.7. Az §5.6-os pontnak megfelelően a „megfelelt” szinthez mindkét asztalon külön-külön 6-6 kérdés helyes megválaszolása szükséges.

7.2.4.8. A tesztlapokat helyben értékeljük, a boncolás azt követően azonnal  teljesítendő.

7.2.5. Boncolás

7.2.5.1. A boncolás előfeltétele a beugró sikeres teljesítése.

7.2.5.2. A vizsgázónak a Tanszék által kiadott gyakorlati vizsgatételekből kell egyet részletesen kidolgoznia a kiadott tetemen, a tanév során elsajátított és elvárt módon.

7.2.5.3. A boncolás értékelése “megfelelt”/”nem felelt meg”/”kiválóan megfelelt”alapon történik, amely során a vizsgáztató a következőket mérlegeli: a kiboncolt tájék áttekinthetősége és kidolgozottsága, az ehhez kapcsolódó elméleti tudás (izmok eredése, tapadása, lefutása, funkciója; erek ellátási területe, ágai; zsigeri szervek részei, felületei, érellátása).

7.2.5.4. Jegyzetek készítése nem megengedett a gyakorlati vizsga során.

7.2.5.5. A tétel kiboncolására 40 perc felkészülési ideje áll rendelkezésre a vizsgázónak.

7.2.6. A sikeres gyakorlati vizsga eredménye a teljes egyetemi tanulmányi időszakra érvényes.

7.3. Az Anatómia II. elméleti vizsga

7.3.1. Az Anatómia II. tárgy elméleti vizsgája csak a tavaszi félév elméleti anyagát foglalja magába.

7.3.2. Az Anatómia II. tárgy elméleti vizsgára vonatkozó általános szabályokat az 5.; a részletes tudnivalókat a 9. pont tartalmazza.

8. Az Anatómia III. tárgy részletes vizsgatudnivalói

8.1. A vizsgára a Neptunon keresztül külön a gyakorlati, és külön az elméleti vizsgára fel kell jelentkezni. A vizsgák pontos helyszínéről és időpontjáról a Tanszék a jelentkezési időszak lezárultával, a Neptunon keresztül tájékoztat.

8.2. A Tanszéknek nem áll módjában a vizsgaidőszak előtt meghirdetett vizsgaidőpontokon változtatni, illetve ezek számát növelni!

8.3. A szigorlat gyakorlati és elméleti részből áll.

8.4. A gyakorlati szigorlat

8.4.1. A gyakorlati szigorlaton a Tanszék által kiadott gyakorlati tételsorból egy darab, véletlenszerűen kiosztott tételt kap vizsgázó.

Megjegyzés:  Az első szemeszterrel szemben a III. félévben nincsen kötelezően előírt vizsgaidőpont

8.4.2 A gyakorlati vizsgán legalább 40 perc felkészülési áll rendelkezésére a vizsgázónak.

8.4.3. A 2015. szeptember 15 utána szerzett gyakorlati vizsgaeredmény az adott vizsgaidőszakra érvényes, beleértve az adott vizsgaidőszakban kérelmezett rektori / rektorhelyettesi időpontokat is. A 2016. február 8-a után szerzett sikeres gyakorlati vizsga eredménye a teljes egyetemi tanulmányi időszakra érvényes.

8.4.4. A gyakorlati vizsgát az oktató az második féléves boncvizsgával megegyező kritériumok alapján bírálja el (a kiboncolt tájék áttekinthetősége és kidolgozottsága, és az ehhez kapcsolódó elméleti tudás), a boncolás értékelése “megfelelt nem felelt meg”  alapon történik.

8.5. Az elméleti szigorlat

8.5.1. Az elméleti vizsga minden esetben a korábban leírt jelentkezési és előtanulmányi feltételek szerint zajlik.

8.5.2. Az elméleti szigorlat tételhúzása előtt a hallgatónak egy írásbeli beugrón vesznek részt.

8.5.3. A szigorlati beugróra külön feljelentkezés nem szükséges, mivel az a szigorlat része.

8.5.4. A szigorlati beugró kitöltésére 15 perc áll a hallgató rendelkezésére.

8.5.5. A szigorlati beugró 15 egyszerű választásos kérdésből áll (A-D válaszlehetőségek), egyetlen elfogadott jó válasszal.

8.5.5.1 A hallgatónak törekednie a „legjobb választ” megkeresnie lehetőségek közül.

magyarázat: amennyiben az alapkérdésre több válasz is jónak tűnik, azok közül az egyik pontosabb, precízebb, így az az egyetlen jó válasz.

példa: Melyik csontok vesznek részt a kutya carpus-ának létrehozásában?

A: os carpi radiale, os carpi ulnare, os carpi intermedium, os carpi accessorium és a CI-CIV csontok
B: os carpi radiale, os carpi ulnare, os carpi intermedium, os carpi accessorium és a CII-CIV csontok
C: os carpi intermedioradiale, os carpi ulnare, os carpi accessorium
D: os carpi intermedioradiale, os carpi ulnare, os carpi accessorium és a CI-CIV csontok

Az „A” és a „B” eleve hibás az os c. radiale miatt. A „C”-ben felsorolt valamennyi csont megtalálható a kutya carpus-ában, de kimarad belőle néhány; a „D” válaszban felsoroltak így pontosabban lefedik a kérdést, tehát a „D” az egyetlen elfogadható válasz.

8.5.6. A szigorlati beugró sikeres teljesítéséhez 9 jó válasz szükséges.

8.5.7. A szigorlati beugró azonnal kiértékelésre kerül. Akiknek nem sikerült, a szigorlati próbálkozásuk automatikusan elégtelen, a többiek ez után húzhatnak tételt.

8.5.8. A szigorlati beugró csak az adott vizsgára érvényes. Akinek a beugró sikerül, de a szóbeli részen megbukik, a következő próbálkozásnál a beugrót újra meg kell írnia.

8.5.9. A beugrót követően az elméleti szigorlat minden esetben szóbeli vizsga. A hallgató mind a 6 tételsorból (A-F) 1-1 tételt húz.

8.5.9.1 Azok a hallgatók, akik érvényes osztályzattal rendelkeznek az „A Házimadarak anatómiája” c. fakultatív tantárgyból felmentést kapnak az „E” tételsor kérdései alól, vagyis nekik abból nem kell húzni.

8.5.9.2 Azok a hallgatók, akik érvényes osztályzattal rendelkeznek az „A szervek fejlődéstana” c. fakultatív tantárgyból felmentést kapnak az „F” tételsor kérdései alól, vagyis nekik abból nem kell húzni.

8.5.10. Az elméleti szigorlatra a felkészülési idő minimum 40 perc.

8.5.11. A hallgatónak mindegyik tételéből legalább 2-es osztályzatot kell elérnie ahhoz, hogy a vizsgán átmenjen.

9. Tájékoztató a „Szervek fejlődéstana” és a “Házimadarak anatómiája” tárgyakkal, és az Anatómia II. tárgy vizsgájával kapcsolatban

9.1. A második szemeszterben a tanmenetben kötelezően előírt Anatómia II. tantárgy mellett a “Házimadarak anatómiája” és a “Szervek fejlődéstana” fakultációs tárgyak is meghirdetésre kerülnek.

9.2. A fakultációs tárgyaktól függetlenül az Anatómia II. tárgy tananyagának egy része lefedi a fent említett két fakultációs tárgy anyagát, ezért azok számonkérésre kerülnek a II.  félév végén, és a szigorlati tételsorban is benne vannak.

9.3. Mindkét fakultációs vizsga csak írásbeli részből áll. Csak olyan tárgyból lehet vizsgázni, ami a félév elején az indexbe is bekerült!

9.4.  A 9.2. pontban leírtak következtében az Anatómia II. vizsga három fő részből tevődik össze (eltérő hangsúllyal a kollokivumban!):

– értan + zsigertan (A)
– fejlődéstan (B)
– madáranatómia (C)

9.5. Az Anatómia II. tárgy teljesítéséhez mindhárom részt külön-külön legalább elégségesre kell megírni.

9.6. A vizsga eredménye

9.6.1. Aki nem vette fel külön (és korábbi félévben sem teljesítette még) a fejlődéstant és a madáranatómiát fakultációként, annak együtt kell megírnia a teljes tesztet (“A+B+C”), és egy összevont jegyet fog kapni a dolgozatára.
9.6.2. Aki felvette fakultációként a tárgyakat (“B” és “C”), annak lehetősége van még a vizsgaidőszakon kívül megírnia a tesztet, és amennyiben sikeres (azaz mindkettőt legalább elégségesre megírta), akkor már “csak” az “A” részből (értan + zsigertan) kell levizsgázni.
9.6.3. Aki nem jön el vizsgaidőszakon kívül vizsgázni, vagy pedig megbukik (egyik vagy mindkét fakultációból), akkor annak az “A” résszel együtt kell beszámolnia az Anatómia II. vizsga során az érintett témakör(ök)ből. Vizsgaidőszakon kívüli bukás esetén még csak az adott fakultációhoz kerül a Neptunba elégtelen minősítés.
9.6.4. A vizsgaidőszakon belül meghirdetett vizsgákon a három vizsgarész egy időpontban kerül iratásra, az Anatómia II. vizsga keretében. A korábbi sikeres fakultációs vizsgák felmentést biztosítanak a vonatkozó részek alól.
9.6.5. Ellenkező esetben (pl. még ha csak a madáranatómiai rész lett elégtelen, és a másik két rész megvan) a teljes vizsga elégtelen osztályzatra értékelt.

9.7.  Értékelés

9.7.1. Mivel az Anatómia II. tárgy a fent említett módon három részből áll, így mindegyiket sikeresen kell teljesíteni a félév zárásához.
9.7.2. A vizsgaidőszak során megírt Anatómia II. vizsga elégtelen, ha az adott vizsga bármelyik fő része önmagában elégtelen. Ezen vizsgák alatt megírt madáranatómia és fejlődéstani részekre ugyanakkor különálló, az elégtelennél jobb osztályzat is szerezhető akkor is, ha a zsigertani rész elégtelen. Ezek a jegyek az adott fakultációs tárgyhoz kerülnek bevezetésre, és a későbbi Anatómia II. vizsgákra már felmentést biztosítanak a vonatkozó részek alól. Az ilyen vizsgák zsigertani és értani része önállóan nem kerül értékelésre amennyiben a fakultációs részek bármelyike hiányzik vagy elégtelen.
9.7.3. Amennyiben a fejlődéstani vagy a madáranatómiai részben volt bukás, akkor az érintett fakultációs tárgyhoz is bekerül az elégtelen jegy.
9.7.4. Ha valaki megbukott az Anatómia II. tárgyból, de sikeresen megírta a fejlődéstani és/ vagy a madáranatómia részeket, akkor az adott fakultációhoz a Tanszék beírja a megszerzett jegyet, és az utóvizsga során ebből a rész(ek)ből már felmentése van az illetőnek.
9.7.5. Aki csak a madáranatómiát vehette fel ebben a szemeszterben, az is eljöhet vizsgázni: a jegyét a Tanszék bevezeti az indexbe, és sikeres teljesítés esetén a rákövetkező évben csak a zsigertani, értani és fejlődéstanos részekből kell vizsgáznia.

9.8.  Utóvizsga és javítás: a fejlődéstan és madáranatómia esetén a javítási szándékot emailben külön kell jelezni a tárgyfelelősnek.

 

10. Neptun

10.1. A vizsgákra való jelentkezés minden esetben a Neptunon keresztül történik. (Az első félév utolsó gyakorlatának időpontjában sorra kerülő vizsga kivétel, azon a részvétel kötelező, így jelentkezés nem szükséges.)

10.2. A gyakorlati és az elméleti vizsgákra minden esetben külön-külön jelentkezés szükséges!

10.3. Kérjük, legalább egy héttel a kitűzött vizsganap előtt mindig ellenőrizzék a Tanszék által meghirdetett tárgyak vizsgáinak jelentkezési határidő-beállításait!

Magyarázat: Vizsgaszervezési okok miatt a Tanszék adott esetben akár több munkanappal a vizsga előtt is lezárhatja a jelentkezést!

10.4. A félév végeztével minden hallgató, aki az adott tárgyból “aláírást” kapott a Neptunban, vizsgát tehet. Az aláírás feltétele a gyakorlatokon való elégséges számú megjelenés.

10.5. Amíg egy vizsgának csak a napja biztos, de még nem ismert a pontos kezdés ideje, addig a Neptunban a Tanszék a kezdési időt irreális időpontra állítja be. A kezdési időpont meghatározására általában a jelentkezési időszak lezárultával, a létszám ismeretében kerül sor.

10.6.Egy félévben három vizsgalehetőség van, mind gyakorlatból, mind elméletből (lásd: 6.4. pont).

10.7. Ha a hallgató jelentkezik egy írásbeli vizsgaidőpontra, de azon a gyakorlati vizsgán történt bukás miatt nem jelenhet meg, a jelentkezést a Tanszék törli (ez a hallgatóra nézve nem jár következménnyel).

10.8. Vizsgaidőpont módosítás a Neptunon keresztül történik, ameddig erre a rendszer a jelentkezési időszak (lásd: 10.3. pont) és a még rendelkezésre álló vizsgaalkalmak alapján lehetőséget ad.

10.9. A II. félév gyakorlati vizsgájának beugrójára és az elméleti szigorlat beugrójára külön feljelentkezés nem szükséges (ld.: §7.2.4.2. és §8.5.3.), azok a vonatkozó vizsgának a részei. A Neptunban feltüntetett vizsgakezdési időpont a Beugrók megkezdésére vonatkozik, kivéve, ha a hallgatónak abból felmentése van (ld. §7.2.4.1).

10.10. A leckekönyveket az Anatómia 3. vizsgáira (mind a gyakorlatra, mind az elméletre) a hallgatóknak kötelezően el kell hozniuk. A leckekönyv hiányában a szigorlat nem kezdhető meg!

10.11. Az Anatómia I. tárgy valamennyi vizsgájánál,  és az Anatómia II. tárgy elméleti vizsgájánál (és a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó fakultációk – lásd: 9. pont) jegyeit, aláírásait a leckekönyvekbe azoknak a Tanulmányi Osztályon történt leadása után, a félév végén vezeti be a Tanszék.

—————————————————————————————-