Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Az online Anatómia szigorlat menete

Az Anatómia szigorlat online lebonyolításának menete – technikai leírás.

2020.04.28.

 1. A hallgató a Neptunban elektronikus vizsgát lát, ami alapvetően a beugróra vonatkozik. Amennyiben a beugró sikeres (ld. 6. pont) sikeres, a szigorlat szóbeli része egyből következik.

1.1.  A 2019. szeptemberben kiadott tanszéki szabályzat értelmében az összes hallgató, státusztól függetlenül beugróval kezdi a szigorlatát!

1.2. A sikeres beugró csak az adott vizsganapra érvényes, adott esetben a következő próbálkozásnál a beugrót mindenképp ismételni kell.

 1. A Neptunban a vizsga időtartamának kiírt 15 perces intervallum a beugró ELKEZDÉSÉRE vonatkozik. Aki ezen belül nem kezdi el a vizsgát, „Nem jelent meg” értékelést kép, a vizsgalehetőséget elveszti.
 2. A beugró 3 oldalból, oldalanként 5-5 egyszerű választásos kérdésből áll (4 válaszlehetőség, 1 jó válasz). A hallgatónak nincs lehetősége visszatérni a korábban lezárt (elhagyott) oldalakra! Ez ügyben a Tanszék semmilyen későbbi reklamációt nem fogad el.
 3. A teljes beugró vizsgára 12 perc áll rendelkezésre.
 4. A vizsga lezárásakor a hallgató nem kapja meg azonnal az eredményt, arra max fél órát várnia kell

Indoklás: Bár a rendszer technikailag képes az eredmények azonnali kiadására, a nagy tétre való tekintettel a Tanszék oktatói minden egyes beugró dolgozat automata javítását ellenőrizni fogják, különös tekintettel azokra, ahol csak 1 pont hiányzik a teljesítéshez (esetleges javításbeli, fordításbeli, gépelési, nyelvtani stb. hibák miatt).

 1. A sikeres beugróhoz összesen KILENC (9) jó válasz szükséges.
 2. Akiknek a beugró sikertelen, azonnal beírjuk a bukást, így gyorsan tudnak jelentkezni a következő vizsgaalkalomra.

7.1. Technikailag a legtöbb esetben lehetséges lesz akár egy másnapi vizsgára való jelentkezés is, de ezt garantálni nem tudjuk.

 1. A beugrót megtekinteni nem lehetséges, a kapcsolódó kérdéseket, észrevételeket, esetleges fellebbezéseket dr. Reinitz László Zoltán-hoz juttassák el.
 2. A szigorlat szóbeli része az MS TEAMS program felületén zajlik, videóhívás formájában.

9.1. Azokat, akiknek sikerült a beugró, a Tanszék beteszi az MS TEAMS programban az „ANATOMY FINAL” nevű csoportba.

9.2. A csoporton belül a hallgató lépjen be az Anatomy FINAL csatornára, amennyiben ez nem történik meg automatikusan.

9.3. Amennyiben a szóbeli szigorlat bármilyen okból elégtelen vagy megszakad, a következő vizsga mindenképp újra beugróval kezdődik! (ld.: 1.2.)

 1. Amennyiben a beugró befejezése után fél órán belül valaki se a csoportba nem került be, se a Neptunban nem kapott elégtelent, EMAIL-ben jelezze a problémát dr. Reinitz László Zoltán-nak.
 2. A csoportban várakozó hallgatókat a vizsgáztatók egyenként behívják, és egy konferencia-beszélgetésbe rakják.
 3. Egy konferenciabeszélgetésben általában egy vizsgázó és egyszerre maximum 4 hallgató vesz részt.

12.1. Egyes esetekben a Tanszék részéről több vizsgáztató is jelen lehet egy beszélgetésen belül, ugyanahhoz a vizsgához.

12.2. Akit még nem hívtak be, azt kérjük, várakozzon türelemmel, hiszen a vizsgáztatók és vizsgázók számától függően nem biztos, hogy mindenki egyből kap helyet. (ld még: 14-es pont)

12.3. Ha a hallgató nem veszi fel, összesen 3x fogjuk felhívni, legalább 5, legfeljebb 45 perces időközökkel (ugyanaz a vizsgáztató mindig).

12.4. Ha valaki harmadjára se veszi fel, akkor eltávolításra kerül a csoportból, a Neptunba „nem jelent meg” megjegyzés kerül, a vizsgalehetőséget elveszti.

 1. Nyomatékosan kérjük a hallgatókat, hogy a vizsgáztatókat a vizsga időtartama alatt hívásokkal, üzenetekkel ne zavarják! Ezekre az oktató NEM fog válaszolni, se a vizsga alatt, se az után.
 2. A vizsga végén az oktató a jegy beírása után a hallgatót eltávolítja a csoportból. A vizsganapnak akkor van vége, ha egyetlen hallgató sincs a csoportban, így lehetetlen, hogy valakiről megfelejtkezzünk.
 3. A hívás fogadásakor a hallgató és az oktató kölcsönösen meggyőződnek a megfelelő kép-, és hangminőségről:

15.1. Egymás arcát, arckifejezését jól látják.

15.2. Egymást tisztán értik, zavaró zörej vagy háttérzaj (pl.: rádió, idegen emberi hang) nincs.

 1. Az oktató tájékoztatja a hallgatót, hogy a vizsgáról kép és/vagy hangfelvétel készülhet. Ez nem fog minden esetben megtörténni, de az oktatónak jogában áll a felvételt bármikor elindítani további előzetes tájékoztatás nélkül.

16.1. A készült felvételek kizárólag az adott vizsga kapcsán felmerült fellebbezések kapcsán használhatóak fel.

 1. A tétel kihúzása előtt az oktató meggyőződik a vizsga körülmények szabályszerű voltáról:

17.1. A vizsgázónál legyen kéznél fényképes igazolvány, amit kérésre a kamerának bemutat.

17.2. A vizsgáztató mindkét füle tisztán látható, abban nem megengedett eszköz nincs.

17.3. A vizsgázó felkéri a vizsgáztatót, hogy az MS TEAMS „Share screen” gombjával ossza meg a „DESKTOP”-ját. A Desktop-on a következő ablakok lehetnek nyitva:

-Az MS TEAMS alkalmazás

Az érvényes Anatómia szigorlati tételsor (akár külön PDF fileban, akár böngészőben)

-Egy böngésző, egyetlen ablakkal, amiben a Google random szám generátor fut (a google kereső mezőjébe „random number generator” beírásával hozható elő), ld. KÉP. A „Generate” gomb egyszeri megnyomás adja ki a tételszámot.

17.3.1. Amennyiben más böngészőablak vagy program is nyitva van a vizsga addig nem folytatható, amíg a vizsgázó azokat be nem zárta.

 1. A hallgató a fenti random szám generátorral választ tételt. A „Min” értéket 1-en hagyva a „Max” értéket a következő tételsor tételszámához állítja (Pl. először 31-re az „A” hoz, utána 23-ra a „B”hez, stb.).

18.1. A szeptemberben kiadott tanszéki szabályzat értelmében az összes hallgató, státusztól függetlenül ugyanabból a tételsorból vizsgázik.

18.2. Az „E” és „F” tételsorból felmentést kap, aki a vonatkozó fakultatív tárgyakból az adott szigorlat napjáig sikeres vizsgát tett.

18.3. Az oktató jelzi a hallgatónak, ha olyan számot kap, amit a többi, az adott konferenciabeszélgetésben lévő hallgatók közül valaki már dolgoz ki. Ebben az esetben a hallgató új számot generál.

18.4. A hallgató és az oktató egyaránt felírják a tételek címét majd a hallgató bezárja a tételsort valamint a random szám generátort és megszünteti a képernyő megosztását.

 1. A tételek kidolgozásához a hallgató úgy helyezkedik a kamera előtt, hogy az alábbi kitételek mindegyik teljesüljön:

-Arca jól látható

-Mindkét keze folyamatosan jól látható

-Felsőteste és az asztal széle között nincs rés, vagy az asztal üveg

19.1. A hallgató előtti asztalon lehet:

-Toll

-Ital

-Rágcsa

-Zsebkendő

-Üres papírlapok

-Analóg karóra

19.2. Kétség esetén az oktató megkéri a hallgatót a kérdéses pont/ok tisztázására. Ha a hallgató ennek nem tud eleget tenni, a vizsga ELÉGTELEN osztályzattal, csalás gyanúja miatt véget ér!

 1. A tételek kidolgozása.

20.1. A hallgató legalább 40 percet kap a felkészülésre

20.2. A hallgató se a saját mikrofonját, se az oktató hangját nem némíthatja le teljesen

20.3. Ha a felkészülés során az oktató csalásra gyanakszik, kérheti a hallgatót a hallgatót

-kezei felemelésére

-a kamera körbeforgatására

-a mikrofonhangerő növelésére

-a képernyő ismételt megosztására

-bármi egyébre, ami segít eloszlatni a gyanút

20.4. Ha a hallgató ezeknek AZONNAL nem tesz eleget, a vizsga ELÉGTELEN osztályzattal, csalás gyanúja miatt véget ér!

 1. Az oktató szólítja a hallgatót a vizsga megkezdésére.

21.1. A hallgatónak minimum 40 perc felkészülési idő adandó.

21.2. Igény eseti az oktató mérlegeli, hogy a hallgatónak adjon további felkészülési időt, de amennyiben a 40 perc előírt idő letelt, a vizsgáztató  ragaszkodhat a vizsga megkezdéséhez.

 1. A vizsga a szóbeli vizsgák megszokott módján zajlik.

22.1. Amennyiben a képminőség megfelelő, a hallgató a kamerán keresztül demonstrálhatja a felkészülés során készített rajzait, vázlatait

22.2. Szükség szerint akár a hallgató akár az oktató a „Share screen” opció megnyitásával egyszerű rajzprogramokat is igénybe vehet

 1. Amennyiben a kapcsolat megszakad és 2 percen belül nem áll helyre, a vizsga véget ér, de a hallgató a vizsgalehetőséget nem veszti el.

23.1. A Tanszék a hallgatónak új vizsgaidőpontot biztosít, amennyiben a kiírtak tele vannak vagy távoliak

23.2. Az új vizsga a beugró újraírását és sikeres teljesítése esetén új tételek kihúzását is jelenti.

 1. A vizsga végeztével az oktató beírja az érdemjegyet a Neptunba és eltávolítja a hallgatót a vizsgacsoportból.
 2. Adott esetben az oktató kérni fogja, hogy az utolsó előtti hallgató maradjon benn a csatornán, hogy az utolsó vizsgázó se maradjon négyszemközt az oktatóval.
 3. Bármilyen fellebbezést, panaszt a TVSZnek megfelelően kell benyújtani és elbírálni.