Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Szervezeti egységek Élelmiszerhigiéniai Tanszék Élelmiszer-higiénia, élelmiszerlánc-biztonság (2013)

Élelmiszer-higiénia, élelmiszerlánc-biztonság (2013)

Megjelent Élelmiszer-higiénia, élelmiszerlánc-biztonság című könyv.

2013-as Átdolgozott bővitett kiadás.

Szerző: Laczay Péter

Kiadó: Mezőgazda Kiadó

 

 

Előszó a második kiadáshoz

Az első kiadás megjelenése óta eltelt öt évben jelentősen megváltoztak az élelmiszer-higiéniai igazgatás jogszabályi előírásai, melynek következtében számottevően módosultak az élelmiszer-vállalkozók, illetve az ellenőrző hatóság(ok) tevékenységének szabályai is.

A 2008-ban megjelent ún. élelmiszerlánc-törvény a korábbi élelmiszer-, állategészségügyi-, növény-egészségügyi és takarmánytörvényt felváltva egységes szemlélettel és eljárásrendben szabályozza a teljes élelmiszerláncot a szántóföldtől az asztalig. Megközelítésének alapja, hogy a fogyasztók biztonságos, jó minőségű élelmiszerekkel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos hatósági felügyelete szükséges. Ezzel összhangban a korábbi több hatóság részvételével megvalósult, megosztott felelősségen és hatáskörökön alapuló hatósági ellenőrzési rendszert az egyetlen élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság által végzett, a teljes élelmiszerláncra kiterjedő felügyeleti tevékenység váltotta fel. Élelmiszerlánc-felügyeleti szervként élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos hatáskörben a megyei kormányhivatalok keretében működő élelmiszerlánc-felügyeleti és állat-egészségügyi igazgatóságok, valamint azok kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalai (2013. január 1-től a közigazgatási rendszer átalakulásával összhangban a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok) kerültek kijelölésre.

Az élelmiszerlánc egészére kiterjedő egységes hatósági felügyelet maga után vonta új területek pl. a vendéglátás és a közétkeztetés teljes körű ellenőrzését, valamint a kiskereskedelmi forgalmazó helyek döntő többségének külön engedélyezését és átfogó felügyeletét. Az előbbiek mellett számottevő változások következtek be egyes részterületek mint pl. a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és –forgalmazás, az elejtett vad forgalomba hozatala vagy  a külföldről behozott élelmiszerek esetében az első magyarországi tároló hely bejelentésével és ezzel összefüggésben a másodlagos élelmiszer-vizsgálat végzésével kapcsolatosan.

A tankönyv második kiadásának kéziratában a fentiekben kiemelt, jelentős változások bemutatása mellett valamennyi fejezet áttekintésre és szükség esetén kiegészítésre került az anyag megértését és gyakorlati alkalmazását elősegítő újabb adatokkal, ismeretekkel.

 

Budapest, 2012. december

 

 

Laczay Péter

 Product _600x 500