Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Szervezeti egységek Szülészeti Tanszék és Haszonállat-Gyógyászati Klinika Oktatás Kötelezően előírt diagnosztikai és terápiás beavatkozások (klinikai kártya)

Kötelezően előírt diagnosztikai és terápiás beavatkozások (klinikai kártya)

A gyakorlati ismeretek növelése érdekében a tanszék előírja, hogy szakterületén a hallgatónak a képzési idő alatt mely, illetve milyen számú diagnosztikai és terápiás beavatkozásban kell dokumentált módon részt vennie (ún. kötelezően előírt beavatkozások; klinikai kártya).

 

Klinikai kártya letöltése

 

1.1. A kötelezően előírt beavatkozások köre kiterjed a tanszék szakterületének egészére.

1.2. A kötelezettség teljesítésének ideje: a 7., 8. és 9. szemeszter idején, folyamatosan, bármikor (beleértve a nyári szünet idejét is).

1.3. Ezen kötelezettségének a Hallgató eleget tehet

(a) a kötelezően teljesítendő kis- és nagyállat-klinikai ügyeleti rendszer;

(b) a „mobil klinikai” (kiszállásos) üzemi gyakorlat;

(c) a Tanszék, valamint a Nagy- és a Kisállat Klinika szakirányú klinikai szolgáltató és/vagy kutatási tevékenysége keretében végzett, önkéntes részvétel;

(d) a 8. szemeszter végi 4 hetes nyári orvoslási gyakorlat, vagy

(e) bárhol (Magyarországon vagy külföldön) végzett önkéntes szakirányú klinikai tevékenység

formájában (de nem számít bele a mindenki számára kötelező kiscsoportos gyakorlatok beteganyaga).

1.4. A beavatkozás tényének, illetve a részvételnek az igazolása a hallgató ún. klinikai kártyáján történik.

1.5. Az ellátott esetnek, illetve a beavatkozást végző / felügyelő állatorvos személyének utólag is azonosíthatónak kell lennie (pl. üzem / intézmény neve, betegnapló-szám, dátum, állatorvos neve).

1.6. Az adatközlés hitelességét a beavatkozást végző / felügyelő állatorvosnak aláírásával és bélyegző-lenyomatával együttesen kell szavatolnia. Ha ezek közül bármelyik hiányzik, az adott eset nem ismerhető el.

1.7. A klinikai kártya megfelelően dokumentált teljesítése a szaktárgyi záróvizsgára (szigorlat) bocsátás előfeltétele.

1.8. A klinikai kártya megfelelően dokumentált teljesítését a tanszék a gyakorlati szigorlatra bocsáthatóság feltételéül szabja a vonatkozó szakirányok (azaz: kis- és nagyállat) tekintetében. A klinikai kártyán igazolt kötelezettségek azonban a gyakorlati szigorlat alól nem adnak mentességet.

1.9. A kitöltött Klinikai kártyát a 9. félév végi gyakorlati vizsgán kell leadni, ennek hiányában a hallgató elméleti szigorlatra nem bocsátható.