Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Oktatás és tanmenet

A testnevelés az állatorvosképzésben 5, a biológus bsc képzésben 3 féléves kötelező kritérium tárgy. A testnevelési órák az órarendben rögzített időpontokban vannak megtartva csoportonkénti összevonásban, melyeken a hallgatók 2 csoport összevonásában vesznek részt.

 A testnevelési tantárgy tematikája:

 1. A tantárgy meghatározása

A testnevelés célja a hallgatók egészségi állapotának karbantartása, megerősítése, a fizikai állapot és fizikai képességek fejlesztése, a testnevelés és sportok iránti igény felkeltése, kialakítása.

 1. A tantárgy helye az állatorvos képzésben

Különböző sportágak és gimnasztika segítségével jó fizikai állapot elérése, állóképesség javítása azon célból, hogy a végzős hallgatók megfelelő kondícióval rendelkezzenek munkájuk ellátása során.

 1. A tantárgy általános feladatai
 • oktatási feladatok: az alapvető sportágak (atlétika, labdajátékok, úszás, gimnasztika stb.) oktatásával a hallgatók fizikai képességeinek fejlesztése: Különféle sportágak technikájának és szabályainak ismerete.
 • Pedagógiai feladatok: a testnevelés és sport szükségességének, fontosságának megértetése. A hallgatók érdeklődésének felkeltése a szabadidősportok iránt, ezzel fejlesztve bátorságukat, keménységüket, a csapatszellem kialakítását.
 1. A tantárgy kapcsolata a megelőző, valamint a posztgraduális képzéssel

Tanszékünk feladata a különféle középiskolákból érkező hallgatók fizikai és sportképességeinek azonos szintre hozása, hiányainak pótlása. Legalább két úszásnem elsajátítása kezdő úszók számára. Olyan sportágak oktatása, melyeket egyedül, párban vagy csapatban űzhetnek az oktatás befejeztével.

 1. A tantárgy helye a képzésben, az órarendben, kreditek
1. 2. 3. 4. 5. Összesen
Gyakorlat 30 30 30 30 30 150
Kredit összesen 30 30 30 30 30 150
 1. Tanmenet

Általános feladatok az első 5 szemeszterben

 • Gyakorlatok járás és futás közben. Szabad-, páros-, bordásfal és kéziszer gyakorlatok
 • Előkészítő gyakorlatok, nyújtó gyakorlatok, sportképességek fejlesztése.
 • Labdajáték gyakorlatok, szabályismeret.
 • Labdajátékok gyakorlása játékhelyzetekben.
 • Erőfejlesztés, has-hát-kar és lábizom gyakorlatok.
 • Szomatológiai ismeretek

 

Első félév 30 óra KOSÁRLABDA

1-4. óra

A hallgatók előképzettségének felmérése, szintre hozása.  Ügyességfejlesztés 1 ill. 2 labdával

Szabályok: a pálya, palánk, gyűrű és labda méretei, játékidő

5-8. óra

Labdavezetés jobb és bal kézzel, labdával történő megindulás, megállás. Kétkezes átadások. Állóhelyből kosárra dobás.

Szabályok: lépésszabály, 3, 5, 10 mp szabályai

9-12. óra

Induló csel, labdavezetés mindkét kézzel. Fektetett dobás állóhelyből indulva mindkét kézzel. Védő lábmunka.

Szabályok: lábszabály, személyi hibák

13-14. óra

Kosárlabda játék 3 csapattal az ismert szabályok alkalmazásával. Körmérkőzés

15-19. óra

Átadás, dobócsel, középtávoli dobás. A dobások követése, védő és támadó lepattanószerzés. 1:1  elleni játék.

Szabályok: A játékvezető feladatai.

20-22. óra

Tempódobás 1:1 és 2:2 elleni játék egész pályán.

Szabályok: a játékvezető jelzései

23-26. óra

Befutások és elzárások 2:2 és 3:3 elleni játékhelyzetekben.

Speciális helyzetek a játékvezetésben.

27-30. óra

Fél- és egészpályás játék a szabályok betartásával.

Emberfogásos védekezés.

 

Második félév 30 óra RÖPLABDA

 1-8. óra

Labdás ügyességfejlesztés. Alapérintés és ékérintés állóhelyben és mozgásban, egyedül és párban. A pálya, labda méretei, hálómagasság. Szabályos érintés. Forgás szabályai, eredmény számolása.

 9-14. óra

Labda folyamatos levegőben tartása, csoportos gyakorlatok. Felugrásból labdaérintés. Adogatás, adogatás fogadása. Az első, második, harmadik érintés szabályai, adogatás szabályai, Hálójáték szabályai.

15-16. óra

Röplabda játék, könnyített szabályokkal.

17-22. óra

Labdatovábbítás fej fölé, hátra, oldalirányba. Felső egyenes nyitás, leütés.

Csere szabályai. Rövidített játék az 5. szettben.

23-28. óra

Nyújtó gyakorlatok. 1, 2 ill. 3 játékossal történő blokkolás: A blokk fedezése.

A játékvezető feladatai.

29-30. óra

Játék a szabályok betartásával.

 

Harmadik félév 30 óra TEREMLABDARÚGÁS

1-6. óra

Ügyességfejlesztő gyakorlatok labdával. Egyenes átadások belsővel. Átadások állásban és mozgás közben: Mozgás labdával és labda nélkül. Védőmozgás.

A pálya, a kapu, valamint a labda méretei.

7-12. óra

Labda átadása külsővel, belsővel, ill. rüszttel. Fejelés párokban 2-3 játékos helycserés játéka. Játékidő, játékosok, kapus, mezőnyjáték szabályai.

13-16. óra

Labda levétele mellel, combbal és lábbal. Háromszögelés. Labdavezetés irányváltoztatásokkal, kapura rúgás.

Kapura rúgás szabályai.

17-18. óra

Játék a szabályok betartásával. Körmérkőzés 3 csapattal.

19-22. óra

Labdavezetésből átadás, átvett labdával labdavezetés, labda levegőben történő levétele. Védőmozgás.

Személyi hibák szabályai.

23-26. óra

Cselezés labdával és labda nélkül. Kapura fejelés. Védőjátékosok összehangolt munkája.

27-30. óra

Játék a szabályok betartásával. Játékos csere.

 

Negyedik félév 30 óra TOLLASLABDA

1-6. óra

Ütőfogás, ügyességfejlesztés, lábmunka, tenyeres adogatás, folyamatos játék tenyeres ütésekkel. Egyenes és keresztütések.

Pálya, háló, ütő és labda méretei, a játék szabályai.

7-10. óra

Fonák ütés. Folyamatos játék fonák ütéssel. Szervafogadás.

Az adogatás és a szervafogadás szabályai.

11-14. óra

Folyamatos játék tenyeres és fonák ütésekkel. Egyenes és keresztütések.

Eredmény (pontok) számolása.

15-16. óra

Folyamatos játék a tanult szabályok és gyakorolt ütések alkalmazásával.

17-24. óra

Röpte, lecsapás, ejtés.

Versenyek szabályai. Speciális helyzetek szabályai.

25-30. óra

Alapvonali és hálónál történő játék kombinálása. Páros játék. Helyezkedés a páros játék. Helyezkedés a páros játékban.

A páros játék szabályai.

 

Ötödik félév 30 óra

Az első négy félév anyagának szabadon választott gyakorlása. Egyéni és csapatversenyek.

 

 1. Módszerek és létesítmények a tantárgy oktatásához.

Az évfolyamok csoportokban dolgoznak. Módszer: szóbeli utasítás és gyakorlati bemutatás. Létesítmények: a kar tornaterme, mely alkalmas kosárlabda, tenisz, röplabda, tollaslabda, gimnasztika megtartására, valamint egy jól felszerelt kondicionáló terem.

 1. Követelmény

Megadott számú gyakorlati foglakozáson való részvétel után a félévelfogadás aláírása.

 

Felmentés:

A testnevelési órákon való részvétel alóli felmentésre egészségügyi és sportági igazolással van lehetőség. A felmentési kérelmet a Testnevelési Tanszék vezetője az adott félév elején bírálja el.