Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Felnőttképzés – Kisállatgyógyászati asszisztens képzés

Felnőttképzés – Kisállatgyógyászati asszisztens képzés

 

A kisállatgyógyászati asszisztens (Nyilvántartásba vételi száma: E-001723/2018/B001) B körös minősített szakmai képzésünkkel kapcsolatban az alábbiakban adunk tájékoztatást:

A képzés célja: A Kisállatgyógyászati asszisztens képzés során a célunk, hogy a végzettséget szerzett személy az oktatás során megismerje a kisállatok anatómiáját, élettanát, tipikus betegségeit és felkészüljön a gyógyításukhoz szükséges alapvető eljárások alkalmazására. Az állatorvos irányításával, felügyeletével, és utasításai szerint képes legyen elvégezni az asszisztensekre átruházható szolgáltatói kisállat-egészségügyi részfeladatokat. Felkészüljön a kisállatok gyógyításával és az elpusztult állatok kezelésével összefüggő előírások szerint a feladatok végzésére, alkalmazza a biztonságos munkavégzéshez szükséges protokollokat. Megismerje és betartsa a munkabiztonsági, környezetvédelmi és hatósági előírásokat.  Tevékenysége a szolgáltató állatorvosi munkát segítse, de az alkalmazott beavatkozásokért, kezelésekért a szolgáltató-állatorvos viseli a felelősséget. A kisállatgyógyászati asszisztens képes legyen ápolni a beteg állatokat, segíteni a laboratóriumi mintavételeknél, a mesterséges megtermékenyítésnél, a műtéteknél, az adminisztratív feladatoknál, a bizonylatok kiállításánál, az ügyfelekkel, a kisállat tulajdonosokkal való kapcsolattartásban. Az ellátandó tevékenységek közé tartozik az állatok gondozása, egészségének megóvása, fenntartása, a betegségek megelőzése, gyógyítása. A fent említett készségek, képességek, és tudás elsajátításával a kisállatgyógyászati asszisztens képes legyen az állatorvosi praxis munkáját hatékonyan és szakszerűen megkönnyíteni.

A képzés formája: Csoportos kontaktórás képzés

A képzés során megszerezhető kompetenciák: A megszerezhető kompetenciák a képzési programban, illetve szerződésben kerülnek ismertetésre. A képzési program elérhető a képzés ügyfélszolgálatán, ügyfélszolgálati időben.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

 • Érettségi bizonyítvány
 • Szakmai alkalmassági orvosi vélemény (A kijelölt foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek egyikétől, formanyomtatvány a Letölthető dokumentumok fül alatt)
 • Tandíj befizetése

A részvétel feltételei: A Jelenléti ívek aláírása. A megengedett maximális hiányzás: a teljes képzési idő 30%-a.

Tervezett képzési idő: 223 óra (66 óra elmélet és 157óra gyakorlat)

Tananyagegységek:

  A tananyagegység azonosítója és megnevezése Elméleti órák száma Gyakorlati órák száma Összes órák száma
1.

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-01

Kisállategészségtani alapismeretek

6 14 20
2.

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-02

Kisállatgyógyászat

30 30 60
3.

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-03

Kisállatgyógyászat a gyakorlatban

7 70 77
4.

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-04

Kisállatok helyes tartása és takarmányozása

8 8 16
5. SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-05 Jogi, munkabiztonsági és állatvédelmi ismeretek a kisállatgyógyászatban 9 11 20
6.

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-06

Ügyvitel a kisállatpraxisban

6 24 30
  Összesen 66 157 223

 

Bővebb információk:

 • A képzés helyszíne: Állatorvostudományi Egyetem, 1078, Budapest, István utca 2., illetve egyénenként különböző gyakorlatszerzési lehetőség az ajánlási listában szereplő magán állatorvosi praxisokban.
 • A képzés ütemezése: péntek délután (várhatóan 13:00-18:00 időintervallumon belül), illetve szombat (várhatóan 9:45-16:00 időintervallumon belül)
 • A képzés során alkalmazott értékelés: Ennek folyamata a képzési programban kerül szabályozásra.
 • Vizsgával kapcsolatos információk: Ennek folyamata a képzési programban kerül szabályozásra.
 • A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány, amely igazolja a modul és a záróvizsga eredményeket.
 • A tanúsítvány kiadásának feltétele: Sikeres modulzáró beszámolók és a záróvizsga sikeres letétele. A hiányzás nem haladhatja meg a képzés összes óraszámának maximum 30 %-át (amelynek teljesülnie kell tananyag-egységenként is). A teljes képzési díj megfizetése.
 • A képzés díja: érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken.
 • A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
  • Előzetes tudásszint felmérés
  • Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
 • A képzési program megtekinthető: Ügyfélszolgálatunkon ügyfélszolgálati időn belül, azonban időpont egyeztetés szükséges. A tananyag és a vizsgatétel-sor csak a képzésben résztvevők részére elérhető.
 • A képzés elégedettségi összértéke 2021-ben:  8,6.

 

Érdeklődni lehet:

Állatorvostudományi Egyetem, Tanulmányi Igazgatóság, Továbbképzési Osztály

1078, Budapest, István utca 2. N. épület III. emelet 331. szoba

Szemők Szilvia

Tel.: +36-(1)-478-4100 / 8883 mellék

e-mail: [E-mail megjelenítése]