Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Felvételi FELVÉTELI 2024

FELVÉTELI 2024

 

AZ ÁLLATROVOSTUDOMÁNYI EGYETEM 2024. ÉVI SZÓBELI FELVÉTELI ELJRÁSÁRENDJE

 

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_23K/pontszamitas2024/ATE_intezmenyipont.pdf

Kutató zoológus szak felvételi pontszámításáról

 

Állatorvosi szak felvételi pontszámításáról

A szóbeli felvételi vizsgán adható pontok

Jogcím Pont-
szám
Max. pont-
szám jog-
címenként,
 ha van
Igazolás módja (dokumentum típusa)
Motivációs beszélgetés, mely a jelölt szak iránti érdeklődését, logikai gondolkodását, kommunikációs képességét felmérő vizsga 20 20 Az Állatorvostudományi Egyetemen történő, az Egyetem által meghatározott pontszámot elérő jelentkezők szóbeli meghallgatása alapján készült értékelés
Pályaalkalmassági vizsgálat, a jelölt felkészültségét felmérő vizsga 20 20 Az Állatorvostudományi Egyetemen történő, az Egyetem által meghatározott pontszámot elérő jelentkezők írásbeli tesztje a szóbeli meghallgatás napján
Releváns munkatapasztalat, mukáltatói igazolás, szakmai ajánlólevél bemutatása a meghatározott feltételek szerint 20 20 A beküldött dokumentumok alapján
Összesen 60 60

 

A jelentkezők közül az írásbeli pontszám alapján a legjobb eredményt elérő felvételizőket hívjuk be szóbelire felvételire tárgyév július első hetében.

A szóbeli felvételi időpontja 2024. július 11-16-ig tartó időtartamban lesz, a szóbeli felvételire behívott jelentkezőknek a pontos időpontot 2024. július 8-át követően e-mailben küldjük meg.

Ennek lebonyolításához több felvételi bizottság esetén (párhuzamosan) és napi 15 fő/bizottság meghallgatása után több napra van szükség. A bizottságok 3 főből állnak (1 elnök és 2 tag), valamint titkár (PhD hallgatók), akik az adminisztrációt végzik.

 

„Motivációs beszélgetés, mely a jelölt szak iránti érdeklődését, logikai gondolkodását, kommunikációs képességét felmérő vizsga”

Szóbeli elbeszélgetés, 20 pont

 

Kommunikációs képesség – 5 pont

 • A jelölt megfelelően kapcsolatba lép a Bizottsággal – 1 pont
 • A jelölttel a párbeszéd gördülékeny, aktív résztvevője a beszélgetésnek – 2-3 pont
 • A jelölt proaktívan vesz részt a szakmai beszélgetésben, adekvát válaszokat és kérdéseket fogalmaz meg – 4-5 pont

Motiváltság – 5 pont

 • Céljait képes általánosan megfogalmazni – 1 pont
 • Képes konkrétan megfogalmazni a céljait – 2-3 pont
 • A motiváltságának természetét vagy eredetét képes összetett mondatokban megfogalmazni, konkrét tapasztalataira alapozni – 4-5 pont
  • (pl.: mi hajtja/fűti az állatgyógyászat terén a tudásszerzésre; mikor tudatosult benne, hogy a szakma hívja őt – mesélje el az életének azt a pontját, mikor tudatosult benne, hogy hivatásként/szakmaként tekint állatorvoslásra és ez a tudás alkalmazott/elméleti vonzza őt; konkrét eddigi személyes tapasztalataira alapozva fogalmazza meg céljait)

Szakmai felkészültség – 5 pont

 • Az állatorvoslásról, mint szakmáról kialakult fogalomképe van, ismeri az állatorvoslás különböző szakmai területeit – 1 pont
 • Az előzetesen megadott tanulmányokat feldolgozta, képes annak tartalmát visszaadni – 2-3 pont
 • Az előzetesen megadott tanulmányokat feldolgozta, arról beszélgetést, vitát képes kezdeményezni, képes saját álláspontjának, véleményének indoklására – 4-5 pont

Kritikai gondolkodás – 5 pont

 • Képes megfelelő következtetéseket, összefüggéseket levonni egy előre ismertetett szakmai anyag kapcsán – 1 pont
 • Képes kérdéseket megfogalmazni az érdeklődésének megfelelő témákban 2-3 pont
 • Önálló vélemény van, illetve nyitott más szakmai véleményére és azt képes szintetizálni – 4-5 pont

Felvételihez megadott szakirodalmak, melyből egyet kell választani:

 

„Releváns munkatapasztalat, munkáltatói igazolás, szakmai ajánlólevél bemutatása a meghatározott feltételek szerint”

Szóbeli elbeszélgetés, 20 pont

 

A felvételi eljárást megelőző 5 évben szerzett szakirányú munkatapasztalat vehető figyelembe, melyek összege maximum 20 pont. A munkatapasztalat olyan napi 8 óra időtartamú munkaszerződéssel, munkáltató által kiállított igazolással igazolható, amely alapján a munkavégzés időtartama minden kétséget kizáróan megállapítható. A benyújtott dokumentumnak tartalmaznia kell a betöltött munkakör FEOR számát vagy a munkakör olyan megnevezését, amely alkalmas a munkakör FEOR számának meghatározására, amennyiben a munkakör FEOR száma nem meghatározható, akkor a munkáltató TEÁOR szerinti besorolását kell minden kétséget kizáróan igazolnia a jelentkezőnek. Amennyiben sem a FEOR, sem a TEÁOR nem meghatározható, a munkatapasztalatért intézményi pont nem adható.

Ebből,

 1. a legalább nyolc hónapot elérő vagy meghaladó, de két évet nem elérő összegzett időtartamú, munkáltató által hivatalosan igazolt, szakirányú munkatapasztalat 12 pont,
 2. a legalább két évet elérő vagy meghaladó, de négy évet nem elérő összegzett időtartamú, munkáltató által hivatalosan igazolt, szakirányú munkatapasztalat 15 pont,
 3. a négy évet elérő, illetve meghaladó összegzett időtartamú, munkáltató által hivatalosan igazolt, szakirányú munkatapasztalat 20 pont,
 4. Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) végzése szakirányú munkahelyen 50 óra 8 pont,
 5. Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) végzése szakirányú munkahelyen 40 óra 7 pont,
 6. Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) végzése szakirányú munkahelyen 30 óra 6 pont,
 7. Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) végzése szakirányú munkahelyen 20 óra 5 pont,
 8. Szakirányú munkahelyen végzett önkéntes gyakorlat 50 óra 8 pont,
 9. Szakirányú munkahelyen végzett önkéntes gyakorlat 40 óra 7 pont,
 10. Szakirányú munkahelyen végzett önkéntes gyakorlat 30 óra 6 pont,
 11. Szakirányú munkahelyen végzett önkéntes gyakorlat 20 óra 5 pont,

Szakirányú munkatapasztalatnak minősül:

 • állatorvosi asszisztensi munkatapasztalat,
 • patkoló- és gyógykovács, lovász, lovasedző, lovasoktató munkakörben szerzett munkatapasztalat,
 • biológusként, zoológusként szerzett szakirányú munkatapasztalat,
 • orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi és dietetikusi munkatapasztalat,
 • állattenyésztésben, növénytermesztésben, takarmány-előállításban és -kereskedelemben szerzett szakirányú munkatapasztalat,
 • élelmiszer-előállításban, -kereskedelemben és -ellenőrzésben, továbbá vendéglátásban szerzett szakirányú munkatapasztalat,
 • vadbiológiai, természetvédelmi, állatkerti, vadasparki, vadgazdálkodási szakirányú munkatapasztalat,
 • biológia, kémia, fizika, matematika általános és középiskolai oktatásában szerzett szakirányú munkatapasztalat,
 • gyógyszerfejlesztésben, gyógyszer-előállításban és gyógyszer-forgalmazásban szerzett szakirányú munkatapasztalat,
 • állam- és közigazgatásban szerzett szakirányú munkatapasztalat,
 • mikrobiológiai, toxikológiai, minőség-ellenőrzési, takarmányvizsgáló laboratóriumi szakirányú munkatapasztalat.

A szakirányú munkatapasztalat elismeréséhez olyan munkáltatói önkéntes szerződés benyújtása szükséges, amely tartalmazza a munkavállaló/diák nevét, születési helyét és idejét, édesanyja születéskori nevét, a munkáltató nevét, székhelyét (telephelyét), cégjegyzék számát, adószámát, a gyakorlat kezdetét, jellegét és a munkáltató cégszerű aláírását. (MINTA-Önkéntes-szerződés).

Már lezárt gyakorlat esetén a fenti adatokkal ellátva egy igazolás benyújtása, ahol az igazolásnak tartalmaznia kell a gyakorlat végdátumát is.

IGAZOLÁS MINTA

A különböző gyakorlat típusok összeadhatóak, azonban csak maximum összesen 20 pont adható ezért a tevékenységért.

A külföldi gyakorlatokat, munkatapasztalatokat is elfogadjuk, azonban erről mindig hiteles fordítást kérünk csatolni.

 

„Pályaalkalmassági vizsgálat, a jelölt felkészültségét felmérő vizsga”

Írásbeli vizsga, 20 pont

 

A jelentkezők pályaalkalmasságát, motivációjának erősségét az állatorvosi tanulmányok megkezdéséhez egy összeállított kérdőív alapján mérjük le, amit a Neptun Unipoll rendszerben kell kitölteni a jelentkezőknek a felvételi elbeszélgetés reggelén. A kérdőív kitöltésére maximum 10 perc áll rendelkezésre.

Állatorvosi motivációs kérdőív és pontozása

Az emberek különböző okok miatt folytatnak állatorvosi tanulmányokat. Kérjük, jelölje meg, hogy az alábbi állítások mennyire tükrözik az Ön személyes helyzetét egy 1-5-ig terjedő skálán (1 = egyáltalán nem értek egyet, 5 = teljes mértékben egyetértek).

A kérdőív értékelése:

Kérdőív pontszáma

Felvételi pontszám
72-75 20
69-71 19
66-68 18
63-65 17
60-62 16
57-59 15
54-56 14
51-53 13
48-50 12
45-47 11
42-44 10
39-41 9
36-38 8
33-35 7
30-32 6
27-29 5
24-26 4
21-23 3
18-20 2
15-17 1

 

 

 Kutató zoológus szak felvételi pontszámításáról

 

A szóbeli felvételi vizsgán adható pontok

Jogcím Pont-
szám
Max. pont-
szám jog-
címenként, ha van
Igazolás módja (dokumentum típusa)
Motivációs beszélgetés, amely a jelölt szak iránti érdeklődését, logikai gondolkodását felmérő vizsga 20 20 Az Állatorvostudományi Egyetemen történő, az Egyetem által meghatározott pontszámot elérő jelentkezők szóbeli meghallgatása alapján készült értékelés
Általános biológiai alapműveltséget felmérő vizsga 10 10 Az Állatorvostudományi Egyetemen történő, az Egyetem által meghatározott pontszámot elérő jelentkezők szóbeli meghallgatása alapján készült értékelés
Kommunikációs készséget (magyar és angol nyelven) felmérő vizsga 20 20 Az Állatorvostudományi Egyetemen történő, az Egyetem által meghatározott pontszámot elérő jelentkezők szóbeli meghallgatása alapján készült értékelés
Összesen 50 50

 

A jelentkezők közül az írásbeli pontszám alapján a legjobb eredményt elérő felvételizőket hívjuk be szóbelire felvételire.

A bizottság 3 főből (1 elnök és 2 tag), valamint titkárból (PhD hallgató) áll.

 

Motivációs beszélgetés, amely a jelölt szak iránti érdeklődését, logikai gondolkodását felmérő vizsga

Szóbeli elbeszélgetés, 20 pont

A jelölt az érettségi követelményrendszer (https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2024/bio_2024_e.pdf) 1.1.1. (Vizsgálati szempontok és jellemzők) és 1.1.2. (Vizsgáló módszerek) pontjai, illetve az Gyűjtemény a biológia emelt szintű oktatásához című gyűjteményben szereplő kísérletek, felfedezések, modellek ismertetésére, az ezt követő kötetlen szakmai beszélgetés alatt mért megértésére kap pontszámot.

A jelöltnek az alábbi kísérletekből, felfedezésekből, modellekből kell a bizottság által választott egyet ismertetnie.

Baranyai József, Bán Sándor, Veres Gábor, Vizkievicz András: Gyűjtemény a Biológia emelt szintű oktatásához (9. évfolyam, 10. évfolyam, https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-BIO910E):

 1. Ismertesse a Donders féle tüdőmodellt, magyarázza el, miért alkalmas a légzőmozgás modellezésére, 64. old.
 2. Ismertesse a stresszorok felfedezését (Selye János) és a stressz mint állapot fiziológiai megjelenéseit, 144-145. old.
 3. Ismertesse az emberi viselkedés alapjait, 150-153. old.
 4. DNS szemikonzervatív kettőződésének bizonyítása, 209-210. old.
 5. Ismertesse a természetes szelekció alapjait ökológiai és genetikai megfigyelésekből kiindulva, 250-254. old.

Baranyai József, Kerényi Zoltán, Szabó Bence Farkas, Veres Gábor, Vizkievicz András: Gyűjtemény a Biológia emelt szintű oktatásához (11. évfolyam, 12. évfolyam,  https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-BIO1112E):

 1. Spallanzani kísérlete ősnemzés ellenőrzésére, 9-12. old.
 2. A DNS örökítő szerepének bizonyítása (Griffith és Avery), 70. old.
 3. Fotoszintézis vizsgálata vízinövényen, 84. old.
 4. Ismertesse a szukcesszió folyamatát, 194-197. old.
 5. Jellemezzen egy magyarországi fás/fátlan társulást (lehet klímazonális, vagy intrazonális is), 200-205. old.

Motiváltság – 5 pont

 • Céljait képes általánosan megfogalmazni – 1 pont
 • Képes konkrétan megfogalmazni a céljait – 2-3 pont
 • A motiváltságának természetét vagy eredetét képes összetett mondatokban megfogalmazni, konkrét tapasztalataira vagy lexikális tudására alapozni – 4-5 pont

Szakmai felkészültség – 10 pont

 • A zoológus/kutatói foglalkozásról mint szakmáról kialakult fogalomképe van, ismeri a biológia/zoológia különböző szakterületeit – 1-3 pont
 • Az előzetesen megadott tanulmányokat feldolgozta, képes azok tartalmát visszaadni – 4-5 pont
 • Az előzetesen megadott tanulmányokat feldolgozta, azokról beszélgetést, vitát képes kezdeményezni – 6-7 pont
 • Az előzetesen megadott tanulmányokkal kapcsolatban képes saját álláspontjának, véleményének indoklására, arról háttér-információt meg tud osztani, képes a kritikus elemzésére – 8-10 pont

Kritikai gondolkodás – 5 pont

 • Képes az alapvető megismerési folyamatokra, képes összefüggéseket levonni – 1 pont
 • Képes kérdéseket megfogalmazni az érdeklődésének megfelelő témákban –2-3 pont
 • Önálló véleménye van, illetve nyitott más szakmai véleményére és azt képes szintetizálni – 4-5 pont

 

Általános biológiai alapműveltséget felmérő vizsga

Írásbeli vizsga, 10 pont

 

A jelölt az elmúlt két év OKTV első forduló I. kategória feladatlapjaiban (https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/oktv/oktv2022_2023_1ford/bio1_flap1f_oktv_2223.pdf és https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/oktv/oktv2021_2022_1ford/bio12_flap1f_oktv_2122.pdf) szereplő kérdésekből összeállított 50 kérdéses teszt adatsort tölt ki.

 

Teszt pontszáma Felvételi pontszám
46-50 10
41-45 9
36-40 8
31-35 7
26-30 6
21-25 5
16-20 4
11-15 3
6-10 2
1-5 1

 

Kommunikációs készséget (magyar és angol nyelven) felmérő vizsga

Szóbeli elbeszélgetés, 20 pont

Magyar nyelvű kommunikációs készség – 5 pont

 • A jelölt megfelelően kapcsolatba lép a Bizottsággal – 1 pont
 • A jelölttel a párbeszéd gördülékeny, aktív résztvevője a beszélgetésnek – 2-3 pont
 • A jelölt proaktívan vesz részt a szakmai beszélgetésben, adekvát válaszokat és kérdéseket fogalmaz meg – 4-5 pont

Angol nyelvű kommunikációs készség – 15 pont

 • A jelölt megfelelően kapcsolatba lép a Bizottsággal – 1 pont
 • A jelölt zavaró mennyiségű hiba nélkül beszél a Bizottsággal – 2-3 pont
 • A jelölttel a párbeszéd gördülékeny, aktív résztvevője a beszélgetésnek – 4-5 pont
 • A jelölt proaktívan vesz részt a szakmai beszélgetésben, adekvát válaszokat és kérdéseket fogalmaz meg – 6-7 pont
 • Képes megfelelő következtetéseket, összefüggéseket levonni egy előre ismertetett szakmai anyag kapcsán – 8-9 pont
 • Képes kérdéseket megfogalmazni az érdeklődésének megfelelő témákban – 10-11 pont
 • Önálló vélemény van, illetve nyitott más szakmai véleményére és azt képes szintetizálni – 12-15 pont