Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Kutatás Kutatócsoportok Neurofiziológiai, Neuromorfológiai Kutatócsoport

Neurofiziológiai, Neuromorfológiai Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Kiss Dávid Sándor, PhD

ELÉRHETŐSÉG: [E-mail megjelenítése]

A KUTATÓCSOPORT TAGJAI:

Egyetemi docens: Dr. Zsarnovszky Attila

Egyetemi adjunktus: Dr. Kiss Dávid Sándor

Egyetemi tanársegéd: Dr. Tóth István

Tudományos segédmunkatárs: Jócsák Gergely

Asszisztens: Kinálné Szikora Zsuzsanna, László Ákos, Horváth Ildikó

PhD hallgató: Dr. Bárány Zoltán

 

KUTATÁSI TERÜLETEK:

A szaporodási mechanizmusok, táplálékbevitel és a cirkadián ritmus hipotalamikus regulációja.

A hipotalamikus információ feldolgozás sejtszintű és sejten belüli integrációja.

A sejten belüli energiafelhasználás és a szinaptikus plaszticitás szerepe a hipotalamusz által mediált neuroendokrin folyamatokban.

 

Friss kutatási eredmények:

A jobb illetve bal hipotalamusz felekből külön izolált mitokondriumok aktivitásvizsgálatával kimutattunk egy merőben új megközelítést a hipotalamusz szabályozó működésében. Vizsgálataink alapján a hipotalamusz jobb és bal oldala között metabolikus aszimmetria figyelhető meg, amely összefüggésbe hozható az ösztrusz ciklust fázisaival. Jelenleg folyó kutatásain arra utalnak, hogy ez a funkcionális aszimmetria az reprodukciós folyamatok szabályozásáért felelős területeken kívül más hipotalamusz részeken is megtalálható.

A rendelkezésükre álló felszerelések listája:

Elektronmikroszkóp (közös felhasználás más kutatócsoportokkal)

Fluoreszcens mikroszkóp vibratóm szövetpreparátumok és szeletek készítéséhez

Oxigén elektróda a mitokondriális vizsgálatokhoz, asztali centrifuga felszerelés sejtes elemek frakcionálásához

ELISA olvasó kvantitatív fehérje, enzim, hormon, stb. vizsgálatokhoz

PCR felszerelés

Nanodrop RNS, DNS és fehérjevizsgálatokhoz

Termosztát és lamináris box sejtkultúrán végzett vizsgálatokhoz rágcsálók és nyulak tarására alkalmas állatház

 

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:

Magyar Élettani Társaság (MÉT)

Magyar Állatvédelmi és Állatjóléti Társaság (MÁTT)

Magyar Idegtudományi Társaság (MITT)

Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:

Yale University, Connecticut, USA

University of Veterinary Medicine, Hannover, Németország

Universität Hohenheim, Stuttgart, Németország

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyarország

Semmelweis Egyetem, Magyarország

University of Oxford, MRC, UK

Kaposvári Egyetem, Magyarország

Purdue University, Indiana, USA

 

PÁLYÁZATOK

Támogató szervezet /forrás megnevezése

Pályázati projekt címe és témája

Támogatás összege (Ft-ban)

OTKA 81745

A hipotalamikus neuronális energiaszint szabályozásának vizsgálata: Az NTPDázok, mint lehetséges energia-regulátorok szerepe a pozitív gonadotropin feedback során.

19.938.000

 

NKB 15971

 

A hipotalamikus neuronok mitokondrium-finomfrakcióinak izolálása: egy új metodikai eljárás kidolgozása.

200.000 

NKB 15739

 

Hypothalamic sidedness in mitochondrial respiration: rediscovering decade-old observations and creating new perspectives.

301.000

EMMI Kutatókar

Új kutatási téma

 

A hypotalamus asszimetriája: A legnagyobb endokrin központ egy új szemszögből (2013)

2.000.000

NKB TI 15930

 

Determination of region-specificity of mitochondrial metabolism according to distinct hypothalamic functions

737.000

OTKA 115613

Endokrin diszruptoroknak mitokondriumok által mediált, a neuronok magreceptoraira kifejtett hatásai.

53.785.000

EMMI Kutatókar

Új kutatási téma

 

A hipotalamusz funkcionális aszimmetriájának vizsgálata hím patkányokban (2016)

1.500.000

EMMI Kutatókar

Új kutatási téma

 

Egérből izolált primer hipotalamikus sejttenyészet létrehozása és sejttípusainak karakterizálása (2016)

1.500.000