Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi kommunikáció

Állatorvosi kommunikáció

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
5
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
20
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Oktató és tárgyfelelős: dr. Sátori Ágnes

Az állatorvosi gyakorlat elképzelhetetlen kommunikációs ismeretek nélkül, legyen szó akár kisállat-praxisról, akár nagyüzemi termelésről, laboratóriumi munkáról, vagy állategészségügyi igazgatásról. Ennek fontosságát a közelmúltban lezajlott EAEVE akkreditáció is kiemelte. Bár mindenki kommunikál, nem mindegy ezt hogyan teszi. A fakultáció célja a hallgatók kommunikációjának fejlesztése, a viselkedés tudatosítása, új gyakorlati ismeretek átadása. Az általános kommunikációs ismeretek (kommunikáció alapjai, kommunikációs modellek, eszközök, stb.) mellett kiemelten foglalkozik az állatorvos, beteg, gazda kapcsolattal, az orvos-beteg kapcsolati modellek szerepével, a verbális és metakommunikáció jelentőségével, értelmezésével. A kurzus záró előadásai olyan speciális területeket is magukban foglalnak, mint az empátia szerepe, az aktív figyelem működése, vagy a „rossz hírek” közlésének technikai sajátosságai. A órákon mindig helyzetgyakorlat segíti a tanultak megértését. A félév végén teendő írásbeli vizsga nem csak a tanult anyag felidézését, de azok gyakorlati alkalmazását is teszteli.

Az előadások helye: Zlamál Vilmos előadóterem. Kezdete: kedd, 18h

Számonkérés módja: gyakorlati, szóbeli vizsga

Tantárgy felelőse: Dr. Sátori Ágnes, külső munkatárs

Óraszám: 20 ó., összesen 6 alkalommal  3-4 óra (3-4x45p) kerül megtartásra

Követelmények: A fakultáció összes előadásán a részvétel kötelező, hiányzás csak igazolt esetben fogadható el. A vizsga anyagát az órákon elhangzottak adják, a vizsga a tanultak gyakorlati alkalmazását teszteli.

 

Előadások tematikája

Dátum Téma
 

 

10.22.

 

A tantárgy bemutatása, követelmények. A kommunikáció – alapfogalma, kommunikációs modellek, verbális és metakommunikáció – eszközök, értelmezés, helyzetgyakorlatok. Önismeret. Észlelés, benyomáskeltés. Kommunikáció a mindennapokban.
Az állatorvosi kommunikáció – nehézségek, megoldási lehetőségek. Sztereotípiák és attitűdök, ezek befolyásoló szerepe. Az állatorvosi kommunikáció legfőbb sajátságai. Helyzetgyakorlat. Az állatokkal (elsősorban kutyával, macskával) való kommunikáció sajátosságai, gyakorlati jelentősége. Videó-elemzések.
10.29. Kommunikáció a gazdával. Az érzelmek befolyásoló szerepe, a kötődés jelentősége. Az orvos-beteg kapcsolati modellek és ezek szerepe a gyakorlatban. Írásbeli, szóbeli és non-verbális kommunikáció, a média szerepe. Hogyan alakítható ki jó együttműködés a gazdával, asszisztenssel, kollégákkal. Helyzetgyakorlatok.
 

11.05.

Az empátia működése, szerepe. Értő figyelem, aktív hallgatás, mint eszköz. A tükrözés jelentése, jelentősége. Videó-elemzések, helyzetgyakorlatok.
A „rossz-hírek” közlésének technikája. Az állatorvos veszteséggel kapcsolatos attitűdjének, megküzdési stratégiájának jelentősége. Kommunikáció „nehéz” betegekkel, gazdákkal. Az agresszió kezelése. Videó-elemzés, helyzetgyakorlatok.
11.19. Kommunikációs stílusok, a passzív és agresszív kommunikáció sajátosságai. Asszertív kommunikáció. Az asszertív kommunikáció az állatorvosi gyakorlatban. Helyzetgyakorlatok.
 

11.26.

Konfliktus-kezelés a kommunikáció szempontjából, a nemet mondás technikája. Helyzetgyakorlatok
Probléma-megoldás hatékony kommunikációval. Az állatorvos szerepe, viselkedésének hatása az állatok, gazdák viselkedésére – helyzetgyakorlatok.
12.03. Generációk kommunikációja

Közös vizsga. Gyakorlati feladatokon keresztül a tanult ismeretek bemutatása, helyzetek elemzése.

Értékelés leírása

Követelmények: A fakultáció összes előadásán a részvétel kötelező, hiányzás csak igazolt esetben fogadható el. A vizsga anyagát az órákon elhangzottak adják, a vizsga a tanultak gyakorlati alkalmazását teszteli. A vizsga feltétele a terepgyakorlati beszámoló elkészítése.