Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Angol nyelvvizsga-előkészítő

Angol nyelvvizsga-előkészítő

Nyelv
magyar
Jelleg
mandatory
Értékelés
signature
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Gyakorlat óraszám / félév
60
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A hallgatók nyelvi készségeinek (írásbeli, szóbeli, olvasott-, illetve hallott szövegértés) angol középfokú (B2 szintű) nyelvvizsga szintre fejlesztése, a tanulói autonómia erősítése.

FONTOS!

A nyelvvizsgával nem rendelkező állatorvostan hallgatóknak az első 6 félév során 4 félévvégi aláírást kell megszerezniük idegen nyelvből, biológus BSc hallgatóknak pedig az első 4 félév során 3 félévvégi aláírást kell megszerezniük idegen nyelvből.

Gyakorlatok tematikája

Megjegyzések:

A szemináriumok a szorgalmi időszak 2. hetében kezdődnek.

A heti tematikát a szintfelmérő alapján beosztott hallgatók tudásszintjének, valamint a választott nyelvvizsga követelményeinek fényében határozzuk meg minden egyes csoport esetében.

2. hét: ld. Megjegyzések

3. hét: ld. Megjegyzések

4. hét: ld. Megjegyzések

5. hét: ld. Megjegyzések

6. hét: ld. Megjegyzések

7. hét: Mid-term revision

8. hét: Test 1

9. hét: ld. Megjegyzések

10. hét: ld. Megjegyzések

11. hét: ld. Megjegyzések

12.hét: ld. Megjegyzések

13. hét: ld. Megjegyzések

14. hét: End-of-term revision

15. hét: Test 2; Course evaluation

Értékelés leírása

A minősített aláírás megszerzésének feltétele a szemináriumokon való részvétel (maximum 4 hiányzás megengedett), a heti írásbeli számonkérések, valamint 1 félévközi, illetve 1 félévvégi zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése.

További elvárások:

Aktív részvétel a szemináriumokon

Házi feladatok hiánytalan elkészítése

kiválóan megfelelt: 80-100%

megfelelt: 60-79%

nem megfelelt: 0-59%

Vizsgainformáció

Vizsga nincs.