Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Bayesi statisztikai módszerek (fakultáció + PhD)

Bayesi statisztikai módszerek (fakultáció + PhD)

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
45
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc
  • Biológus MSc
  • PhD hallgató

A kurzus leírása

A tantárgy célja a bayesi statisztikai módszerek alapjainak bemutatása. A módszerek elméleti ismertetése után, a hallgatók biológiai jellegű példákon tanulják meg a módszerek használatát, illetve az eredmények értékelését.

 

Előadások tematikája

1. hét

A bayesi statisztika valószínűségszámítási alapjai. Feltételes valószínűség, Bayes tétel. Prior és posterior eloszlás, likelihood.

2. hét

A hipotézisvizsgálatok és a bayesi elemzések összehasonlítása. A bayesi elemzések technikai kivitelezése a WinBUGS, illetve OpenBUGS programokkal R-es környezetben, az outputok értelmezése. Valószínűség becslése.

3. hét

Eloszlások. Átlagbecslés fix szórással.

4. hét

Átlagok elemzése, bizonytalanság a varianciában. Modellek illeszkedésének vizsgálata. Deviancia, DIC, effektív paraméterszám.

5. hét

Arányok és gyakoriságok, diverzitás elemzése. Markov Chain Monte Carlo módszerek.

6. hét

Átlagok összehasonlítása, páros tesztek. Hierarchikus modellek.

7. hét

Korreláció és regresszió.

8. hét

A függő változó transzformálása.

9. hét

ANOVA.

10. hét

Általános lineáris modellek.

11. hét

Poisson és logisztikus regresszió.

12. hét

Variancia particionálás.

13. hét

Kontingencia táblák elemzése.

14. hét

Fogás-visszafogás elemzések.

15. hét

Vizsgafeladat megbeszélés.

Gyakorlatok tematikája

1. hét

A tantárgyhoz nincs külön gyakorlat, az előadás keretében gyakoroljuk az éppen elhangzott témákat.

Értékelés leírása

Egyéni vizsgafeladat megoldása saját adatok alapján.