Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Informatika (biológus BSc)

Informatika (biológus BSc)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
15
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Biostatisztika Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Biológia BSc

A kurzus leírása

A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók a kurzus elvégzése után képesek legyenek önállóan kivitelezni és szerkeszteni pályamunkákat, szakdolgozatokat és előadásokat. A kurzus során a hagyományos szövegszerkesztés és táblázatkezelés mellett dinamikus dokumentumok elkészítését is elsajátíthatják a hallgatók. Az előadások megegyeznek az Informatika I (áo) tantárgyéval, azonban a gyakorlat eltérő.

Előadás: csütörtök 10:15 Zlamál

Előadások tematikája

 1. hét Bevezető
 2. hét Számítógéphasználat (Fájlrendszer, Internet használat)
 3. hét Táblázatkezelés
 4. hét Kiadványszerkesztés
 5. hét Kiadványszerkesztés
 6. hét Irodalomkeresés, citációkezelés
 7. hét Prezentáció
 8. hét Prezentáció
 9. hét Adatvédelem
 10. hét Adatvédelem
 11. hét Grafika
 12. hét Grafika
 13. hét Adattömörítés, titkosítás
 14. hét Adattömörítés, titkosítás

Gyakorlatok tematikája

 1. hét Bevezetés/Szakmailag hiteles források/Zotero
 2. hét Táblázatkezelés
 3. hét Táblázatkezelés
 4. hét R és Rmarkdown alapok
 5. hét Rmarkdown
 6. hét Rmarkdown
 7. hét Rmarkdown
 8. hét Rmarkdown
 9. hét Rmarkdown
 10. hét Szövegszerkesztés
 11. hét Szövegszerkesztés
 12. hét Előadás szerkesztés
 13. hét Mini konferencia
 14. hét Mini konferencia/ Elméleti ZH

Értékelés leírása

Jelenlét

A TVSZ alapján az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. Az aláírás feltétele legfeljebb 3 katalógusról történt hiányzás. Több hiányzás esetén az aláírást megtagadjuk, a félévet a gyakorlat eredményétől függetlenül ismételni kell.
A gyakorlatok az első tanulmányi héten kezdődnek. Minden hallgatónak abban a csoportban kell megjelennie, amelybe a Neptun szerint tartozik. Cserére nincs lehetőség.
Gyakorlatról legfeljebb két alkalommal lehet hiányozni, beleértve az első heti órát is. Zárthelyiről kizárólag orvosi igazolással lehet hiányozni. Ennél több hiányzás esetén a javító zárthelyi lehetőségét megvonjuk.

Értékelés

Négy, önnállóan elkészített beadandó munka alapján és egy elméleti z.h.-n lehet pontokat gyűjteni a gyakorlatok során:
Rmarkdown beadandó: max. 30 pont
Word beadandó: max. 20 pont
Excel beadandó: max 20 pont
Powerpoint beadandó: max 10 pont
Az előadások anyagából 20 kérdéses feleletválasztós teszt (max 20 pont.), melyek közül legalább 11-re helyes választ kell adni.

Levonás: A leadási határidők elmulasztása alkalmanként 5 pont (azaz maximum 15 pont) levonással jár. Egy hétnél nagyobb csúszás bármely határidő esetén az aláírás megtagadását eredményezi. Sikertelen elméleti teszt a vizsgaidőszakban előre egyeztetett időpontban javítható. Beadandók utólagos javítására nincs lehetőség. (Beküldés előtt az órákon meg lehet mutatni a gyakorlatvezetőnek, így az elfogadhatatlanul rossz munkák kiszűrhetők.)

Gyakorlati jegy:
0 – 50%: elégtelen
51 – 62%: elégséges
63 – 74%: közepes
75 – 87%: jó
88 – 100%: jeles