Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Kedvtelésből tartott különleges állatok betegségei

Kedvtelésből tartott különleges állatok betegségei

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
4
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
24
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tantárgy felelőse: Dr. Gál János

A tantárgy oktatásában részt vevő oktatók:

  • Dr. Gál János,
    Dr. Papp Antal,
  • Dr. Nógrádi Anna,
  • Dr. Sós Endre

Előtanulmányi követelmények: Belgyógyászati diagnosztika, Gyógyszertan 2.

A tantárgy keretében a hallgatók megismerhetik az egzotikus állatok biológiáját, tartását, szaporítását és az ehhez kötődő gyakoribb eltéréseket, kórképeket. Az előadások keretében a betegvizsgálat alapjai, a mindennapi praxisban alkalmazható diagnosztikai vizsgáló módszerek bemutatása is részét képezi a tananyagnak. Az egyes állatcsoportok fertőző- és nem fertőző betegségei is tárgyalásra kerülnek, kiemelve azok diagnosztikai és terápiás lehetőségeit.

 

Előadások tematikája

Óraszám Téma
2 Bevezetés. Egzotikus rágcsálók biológiája, tartása. Betegvizsgálat alapjai.
2 Egzotikus rágcsálók, nyulak nem fertőző betegségei.
2 Egzotikus rágcsálók, nyulak fertőző betegségei.
2 Görények biológiája, tartása, betegvizsgálatának alapjai, fontosabb betegségei.
2 Hüllők fertőző betegségei.
2 Hüllők biológiája, tartása, betegvizsgálatának alapjai.
2 Hüllők nem fertőző betegségei.
2 Madarak biológiája, tartása, betegvizsgálatának alapjai.
2 Madarak fontosabb nem fertőző és fertőző betegségei.
2 Sérült, védett állatok ellátásának alapjai.
2 Egzotikus állatok anesztéziájának alapjai.
2 Bevezetés az egzotikus állatok sebészeti ellátásába.

Vizsgainformáció

Írásbeli vizsga (tesztkérdések, fajfelismerés)