Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Különleges állatok tenyésztése “C”

Különleges állatok tenyésztése “C”

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
15
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A tantárgy a magyar nyelvű képzésben kétévente kerül megrendezésre

kredit: 2 (állatorvos képzés) – fakultatív tantárgy
kredit: 1 (alkalmazott biológiai szakirány) – kötelezően választott tantárgy

Szükséges előtanulmány: állattenyésztéstan záróvizsga állatorvostan-hallgatóknak (legalább 4-es érdemjegy) és 2. évtől alkalmazott biológus hallgatóknak

Hallgatói létszám: legalább 10 és legfeljebb 30 fő

Tantárgyfelelős:
Dr. habil. Gáspárdy András egyetemi docens (J ép. III. em. 302)

TEMATIKA:
Olyan állatfajok tenyésztésével kapcsolatos ismeretek nyújtása, amelyeket csak a világ egyes régióiban (pl. trópusokon, sivatagban, tundra övezetben) ismernek és gazdasági jelentőségük csak az adott régióban fontos és/vagy sajátos célból (dísz, hobby, labor, kedvtelés, törpe, génrezerv, stb.) kis létszámban tartanak.
A tantárgy oktatásának általános célja a különleges állatok regionális gazdasági és társadalmi jelentőségének megismertetése, a világ és az emberiség szükségletei sokféleségének bemutatása és kielégítésére tett eltérő megoldások tanulmányozása előadások keretében.

Tervezett időpontja: 2015. február-április, minden kedd délután 18.00-tól

Tervezett helye: Állattenyésztési Osztály előadóterme (A épület I. em.)

oktatók: Dr. Gáspárdy András, Dr. Maróti-Agóts Ákos, Dr. Annus Kata, Kiss-Pető Tibor
tervezett időpontja: minden kedd délután 18.00-től?
tervezett helye: Állattenyésztési Osztály előadóterme (A épület I. em.)?
első megbeszélés időpontja: 2015. február 17. (14.00-kor J-épület III-304)?

Értékelés leírása

Számonkérés: kollokvium (vagy dolgozat)