Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Lápok élővilága és ökológiája

Lápok élővilága és ökológiája

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
26
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős oktató (e-mail): Dr. Cserhalmi Dániel (cserhalmi.daniel@univet.hu)

Előadások helyszínei: 1077. Bp. Rottenbiller u. 50. 1/6.

A tárgy célja, hogy megismertesse a biológus (BSc, MSc) és állatorvos hallgatókat egy mind hazánkban, mind nemzetközi szinten is kiemelkedő jelentőségű ökoszisztéma élővilágával és működésével. A tárgy a természeti értékek bemutatása mellett nagy hangsúlyt fektet a lápokban zajló folyamatokra is, melynek segítségével a hallgatók megismerhetik a természetvédelmi kezelések elméleti háttereit is.

A tananyag elsajátításához ajánlott irodalom:
Lájer Konrád (1998) Bevezetés a magyarországi lápok vegetáció-ökológiájába (Introduction to the vegetation ecology of hungarian mires). Tilia, 6: 84-238 p.
Gore AJP (ed) (1983) Ecosystems of the World, 4A, Mires: Swamp, Bog, Fen and Moor. Amsterdam, Elsevier.
Borhidi Attila (2003) Magyarország növénytársulásai, Budapest, Akadémia kiadó

 

Előadások tematikája

1. hét

Bevezetés
A lápok jelentősége hazánkban és a világban. A legfontosabb hazai lápfogalmak (láp mocsár, láprét, mocsárrét) megismerése, valamint a leggyakrabban használt nemzetközi terminusok ismertetése. Lápok osztályozása a felszín alakja, a vízpótlás típusa, a növényzet, a talaj savanyúsága, a tápanyag ellátottság és a lápképződés helye alapján. Speciális láptípusok (úszóláp, aapa-láp, palsa láp, sudd) bemutatása.

2. hét

Lápok keletkezése, szukcessziója
Lápok keletkezése a holocén korban, valamint a tőzegprofilok értelmezése. Síklápok keletkezésének lehetőségei: terresztralizáció és paludifikáció. Dagadólápok képződése, valamint a klimatikus környezet hatása a dagadóláp alakjára. A reccurance surface elmélet. Láptípusok szukcessziója, leggyakoribb szukcessziós utak. Társulás szintű lápfejlődés az Észak-Alföldön. Speciális esetek: palást láp képződés, felföldi dagadóláp képződés.

3. hét

Lápi növények
Tőzegmohák felépítése, jelentősége, fontosabb hazai fajok. Körülbelül 60 magasabb rendű egy- és kétszikű faj ismertetése.

4. hét

Lápi növények
Tőzegmohák felépítése, jelentősége, fontosabb hazai fajok. Körülbelül 60 magasabb rendű egy- és kétszikű faj ismertetése.

5. hét

Lápi növénytársulások
Lápi növénytársulások bemutatása a Borhidi-féle rendszer alapján a szukcesszió sor mentén (lebegő hínártól a lápcserjés/láperdőig).

6. hét

Autogén és allogén folyamatok
Mikrodomborzat változások: lencseszerű regenerációs elmélet, ridge-strip elmélet. Zsombék-semlyék struktúra síklápokon. Nagy léptékű topográfiai változások. Cserjésedés, erdősödés. Lápok savanyodása és dinamikája. Tőzegképződés, produkció, dekompozíció. Erózió. Lecsapolás, tőzegkitermelés hatása. Egyéb antropogén hatások: erdővágás, égetés, legeltetés, kaszálás.

7. hét

Lápok állatvilága és ökológiai vonatkozásai

8. hét

Lápok gombavilága

9. hét

Nyugat-Magyarországi lápok bemutatása
kőszegi tőzegmohás lápok, Vasi-hegyhát tőzegmoha előfordulások, szőcei láprét, Fekete-tó, Baláta-tó,

10. hét

Dombsági és középhegységi lápok
Vindornya-láp, Sásdi rétek, Fekete-hegy lápjai, öcsi Nagy-tó, nagybárkányi Nyíres-tó, siroki Nyírjes-tó, egerbaktai lápok, keleméri Mohosok, Velencei-tó, Ráckevei Duna-ág

11. hét

Alföldi lápok
Turjánvidék, Júlia-liget, Bátorligeti ősláp, kállósemlyéni Nagymohos, beregi lápok

12. hét

Lápok természetvédelme
Természetvédelmi problémák, kezelési tervek különböző lápok példái alapján (kistómalmi láprét, szőcei láprét, öcsi Nagy-tó, Vindornya-láp, sásdi rétek, Mohos-tavak, beregi lápok

13. hét

A Föld fontosabb lápterületei
Európa legnagyobb lápterülettel rendelkező országok lápi vegetációja, láptípusai: Finnország, Oroszország, Brit-szigetek. Kitekintés más kontinensek lápjaira: Amazonas vidéke, Indonéz szigetvilág, Ausztrália, Afrika.

14. hét

Számonkérés, ZH írás

Értékelés leírása

Az aláírás feltétele legalább az előadások felén való részvétel. Beugró növényfelismerés után tételhúzás.

Az értékelés rendszere:

jeles: 87%

jó: 76%

közepes: 65%

elégséges: 50%

Vizsgainformáció

Beugró növényfelismerés után tételhúzás.

Időpontok: félév végén lesz elérhető a Neptun rendszerben
Vizsgák helye: Növénytan tsz. 12-es szoba
Kezdés: 8:00
Jelentkezés: a Neptun rendszerben
Halasztás: vizsga előtti munkanap 12 óráig a Neptun rendszerben.