Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Másodlagos anyagcseretermékek – biológus MSc

Másodlagos anyagcseretermékek – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
28
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős oktató (e-mail): Dr. Vetter János (Vetter.Janos@univet.hu)

A tárgy célja, hogy bemutassa a növények másodlagos (szekunder) anyagcseréjének legfontosabb anyagcsoportjait és ezek biológiai hatásait. Az egyes vegyületcsoportok bemutatása a Vágújfalvi által kidolgozott rendszer alapján történik.

Irodalom

Kötelező:  Az előadások anyaga.

Ajánlott:  Dr. Király István: Univerzális és speciális növényi anyagcsere (http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/ANovenyiAnyagcsere/ch11.html)

Előadások tematikája

Hét  
1. Bevezetés, a másodlagos növényi anyagcsere fogalma, a másodlagos (szekunder) növényi anyagok fogalma, jelentőségük, kutatásuk módszerei
2. A biológiailag aktív anyagok csoportosítása bioszintézisük alapján
3. Szacharidok 1.
4. Szacharidok 2.
5. Fenoloidok 1.
6. Fenoloidok 2.
7. Fenoloidok 3.
8. Poliketidek
9. Terpenoidok 1.
10. Terpenoidok 2.
11. Terpenoidok 3.
12. Azotoidok 1.
13. Azotoidok 2.

 

Értékelés leírása

Szóbeli kollokvium