Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Mérgező növények és hatóanyagaik ismerete – elmélet

Mérgező növények és hatóanyagaik ismerete – elmélet

Nyelv
magyar
Jelleg
optional B
Értékelés
semi-final examination
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
3
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Biológus képzés, BSC, Alkalmazott biológus szakirány!

MIKOLÓGIA SZAKMODULHOZ!

A tantárgy képzési célja:

Megismertetni a hallgatókkal a mérgező növények kémiai összetételében meglévő és a különféle biológiai hatásokért felelős anyagcsere-termékek fő csoportjait, az illető anyagok bioszintézisének, illetve biológiai hatásának lényegét.

Tantárgyfelelős oktató (e-mail):

Dr. Vetter János (Vetter.Janos@univet.hu)

Előtanulmányi követelmények:

Kémia, Növényszervezettan, Növényrendszertan

Szakirodalom

Kötelező: Az előadások teljes anyaga, kölcsönözhető CD-n a tanszéki titkárságon.
Ajánlott: 1.Vetter J. (2000): Ciántartalmú növényi anyagok: a ciánglikozidok.
Gyógyszerészet, 44,9,533-539.
2.Vetter J. (2009): A biological hazard of our age: bracken fern
(Pteridium aquilinum) A review.
Acta Veterinaria Hungarica, 57,1, 183-196.
3. Lehel J. – Vetter J. (2008): Növényi eredetű méreganyagok és mérgezések
állatokban. Budapest. A3 Kiadó és Nyomda

4. . Horváth Zs. – Siller I. – Vetter J. : Növénytani gyakorlatok,
növényismeret az állatorvostan-hallgatók számára.Jegyzet. ÁOTK Budapest, 185 pp.

Előadások tematikája

Hét  
1.   Bevezetés: az elsődleges és másodlagos növényi anyagcsere fogalma, jelentősége. A másodlagos (speciális) növényi anyagok funkciói, csoportosítása. Vizsgálati módszerek.
2. I. anyagosztály: A szacharidok  (csoportosításuk, primer szacharidok, a primer szacharidokból levezethető vegyületek, glikozidok)
3. A  ciánglikozidok (szerkezet, bioszintézis, lebomlás, példák, a ciánglikozid-hordozó legfontosabb növényfajok, a  biológiai hatás módja). A ciánglikozidok mennyiségét és hatását meghatározó tényezők.
4. A mustárolaj-glikozidok (glikozinolátok): szerkezet, bioszintézis, lebomlás, a legfontosabb hordozó növényfajok). A mustárolaj-glikozidok mennyiségét és hatását meghatározó tényezők.
5. II. anyagosztály: A fenoloidok 1.  (Biosztintézis, primer fenoloidok, cinnamoid vegyületek, lignoidok)
6. II. anyagosztály: A fenoloidok 2. (Degradatív átalakulási termékek, flavánok, kinonok és származékaik)
7. III. anyagosztály: A poliketidek (szerkezet, példák, jelentőség)
8. IV. anyagosztály: A terpenoidok (bioszintézis, alcsoportok). Hemi, – mono és szeszkviterpének (példák, példanövények, biológiai hatásaik)
9. IV. anyagosztály: A terpenpoidok 2. (di-, tri, tetra- és politerpének: példák, példanövények, biológiai hatásaik)
10. V. anyagosztály: Azotoidok 1. (csoportok: amidok /példák, hatások/)
11. V. anyagosztály: Az alkaloidok 1.(általános jellemzés, alkaloid családok)
12. V. anyagosztály: Az alkaloidok 2. (lizin család, ornitin család: vegyületek, hordozó növények, biológiai hatások)
13. V. anyagosztály: Az alkaloidok 3. (tirozin család, triptofán család,  purin alkaloidok: vegyületek, hordozó növények, biológiai hatások)
14. Összefoglalás

 

Értékelés leírása

Szóbeli vizsga (kollokvium).

Vizsgainformáció

Szóbeli vizsga (kollokvium).