Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Mérgező növények és hatóanyagaik ismerete

Mérgező növények és hatóanyagaik ismerete

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2+2
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Biológus képzés, BSC, Alkalmazott biológus szakirány!

MIKOLÓGIA SZAKMODULHOZ!

A tantárgy képzési célja:

Elmélet:

Megismertetni a hallgatókkal a mérgező növények kémiai összetételében meglévő és a különféle biológiai hatásokért felelős anyagcsere-termékek fő csoportjait, az illető anyagok bioszintézisének, illetve biológiai hatásának lényegét.

Gyakorlat:

A mérgező növények áttekintését a fő hatásaik alapján létrehozott 13 növény csoport bemutatásával végezzük el, ismertetve minden esetben az adott növény morfológiáját, előfordulását (bőséges demonstráció keretében), a döntő hatóanyagokat és hatásokat (szervesen kapcsolódva az elméleti órán elhangzókhoz).

Tantárgyfelelős oktató (e-mail):

Dr. Vetter János (Vetter.Janos@univet.hu)

Előtanulmányi követelmények:

Kémia, Növényszervezettan, Növényrendszertan

Szakirodalom

Kötelező: Az előadások teljes anyaga.
Ajánlott: 1.Vetter J. (2000): Ciántartalmú növényi anyagok: a ciánglikozidok.
Gyógyszerészet, 44,9,533-539.
2.Vetter J. (2009): A biological hazard of our age: bracken fern
(Pteridium aquilinum) A review.
Acta Veterinaria Hungarica, 57,1, 183-196.
3. Lehel J. – Vetter J. (2008): Növényi eredetű méreganyagok és mérgezések
állatokban. Budapest. A3 Kiadó és Nyomda4. . Horváth Zs. – Siller I. – Vetter J. : Növénytani gyakorlatok,
növényismeret az állatorvostan-hallgatók számára.Jegyzet. ÁOTK Budapest, 185 pp.

 

Előadások tematikája

Hét  
1.   Bevezetés: az elsődleges és másodlagos növényi anyagcsere fogalma, jelentősége. A másodlagos (speciális) növényi anyagok funkciói, csoportosítása. Vizsgálati módszerek.
2. I. anyagosztály: A szacharidok  (csoportosításuk, primer szacharidok, a primer szacharidokból levezethető vegyületek, glikozidok)
3. A  ciánglikozidok (szerkezet, bioszintézis, lebomlás, példák, a ciánglikozid-hordozó legfontosabb növényfajok, a  biológiai hatás módja). A ciánglikozidok mennyiségét és hatását meghatározó tényezők.
4. A mustárolaj-glikozidok (glikozinolátok): szerkezet, bioszintézis, lebomlás, a legfontosabb hordozó növényfajok). A mustárolaj-glikozidok mennyiségét és hatását meghatározó tényezők.
5. II. anyagosztály: A fenoloidok 1.  (Biosztintézis, primer fenoloidok, cinnamoid vegyületek, lignoidok)
6. II. anyagosztály: A fenoloidok 2. (Degradatív átalakulási termékek, flavánok, kinonok és származékaik)
7. III. anyagosztály: A poliketidek (szerkezet, példák, jelentőség)
8. IV. anyagosztály: A terpenoidok (bioszintézis, alcsoportok). Hemi, – mono és szeszkviterpének (példák, példanövények, biológiai hatásaik)
9. IV. anyagosztály: A terpenpoidok 2. (di-, tri, tetra- és politerpének: példák, példanövények, biológiai hatásaik)
10. V. anyagosztály: Azotoidok 1. (csoportok: amidok /példák, hatások/)
11. V. anyagosztály: Az alkaloidok 1.(általános jellemzés, alkaloid családok)
12. V. anyagosztály: Az alkaloidok 2. (lizin család, ornitin család: vegyületek, hordozó növények, biológiai hatások)
13. V. anyagosztály: Az alkaloidok 3. (tirozin család, triptofán család,  purin alkaloidok: vegyületek, hordozó növények, biológiai hatások)
14. Összefoglalás

Gyakorlatok tematikája

Hét wie
1. 1. A központi idegrendszer izgalmát és károsodását előidéző fajok
2. 2. A központi idegrendszert nyugtató, majd bénító hatású növények
3. A központi idegrendszert bénító, az emésztőrendszerre és a szívre
ható mérgező növények
4. A központi idegrendszert izgató, egyben a szívre, az
emésztőrendszerre és a vizeletkiválasztó szervekre ható növények
5. Az emésztőcsatorna gyulladását kiváltó növények
6. Elsősorban a májat károsító növények
7. A légző- és emésztőszervek gyulladást kiváltó növények
8. A szívre ható mérgező növények
9. Nitrát felhalmozó növények
10. Fulladási tüneteket okozó (ciánglikozid-tartalmú) növények
11. Sóforgalmi zavarokat előidéző növények
12. A protrombin-képzés és véralvadás zavarait előidéző növények
13. Fényérzékenyítő növények
14. A mérgező növények összefoglalása

 

Értékelés leírása

Szóbeli vizsga (kollokvium).

Vizsgainformáció

Szóbeli vizsga (kollokvium).