Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Növényi hormonok és származékaik biológiai hatásai

Növényi hormonok és származékaik biológiai hatásai

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
14
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A tantárgy felelőse/oktatója: Dr. Vetter János ([E-mail megjelenítése])

Előtanulmányi követelmények: kémia és állatorvosi növénytan

A tantárgy általános célja:  A növényi hormonrendszer anyagai (auxinok, citokininek, gibberellinek, abszcizinsav, etilén stb.) nemcsak a növényi növekedés-fejlődés polifunkcionális regulátorai, hanem sokféle módon befolyásolják a mezőgazdasági (és állatorvosi) gyakorlatot (herbicidek és más szabályozók). A tárgy a növényi hormonok (és szintetikus származékaik sokrétű biológiai hatását kívánja bemutatni.

 

Előadások tematikája

Hét
1. A tárgy célja, követelményei. A növény hormon rendszer vegyületei, felfedezésük, tulajdonságaik
2. Auxinok, bioszintézis, hatásaik, hatásmechanizmusuk 1.
3. Auxinok,  hatásaik, hatásmechanizmusuk 2.
4. Citokininek, bioszintézis hatásaik, hatásmechanizmusuk 1.
5. Citokininek, hatásaik, hatásmechanizmusuk 2.
6. Gibberellinek: bioszintézis, hatásaik, hatásmechanizmusuk 1.
7. Gibberellinek: hatásaik, hatásmechanizmusuk 2.
8. Abszcizinsav: bioszintézis, hatásai, hatásmechanizmusa
9. Etilén: bioszintézis, hatásai, hatásmechanizmusai
10. Egyéb hormonhatású molekulák
11. A növényi hormonok kölcsönhatásai, a növényi hormonok rendszere
12. Szintetikus növényi hormonok és hatásaik 1. (hatásaik a növényvilágra)
13. Szintetikus növényi hormonok és hatásaik 2. (hatásaik az állatvilágra)
14. Összefoglalás. Konzultáció

Értékelés leírása

Szóbeli vizsga (kollokvium).

Vizsgainformáció

Szóbeli vizsga (kollokvium).