Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Növényrendszertan 1.

Növényrendszertan 1.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2+2
Előadás óraszám / félév
28
Gyakorlat óraszám / félév
28
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc
  • PhD hallgató

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Házi Judit ([E-mail megjelenítése])
Résztvevő oktató(k): Dr. Cserhalmi Dániel, Dr. Péli Evelin, Kutszegi Gergely
Előadások/gyakorlatok helyszínei: 1077. Bp. Rottenbiller u.50. 1/6.

A tantárgy képzési célja:

A tantárgy a leszármazási (filogenetikai) viszonyokon alapuló növény- és gombarendszertani ismeretekbe nyújt betekintést. Az előadások során kitérünk a taxonómia rövid történetére és főbb problémáira. A világ legjelentősebb növény- és gombataxonjainak bemutatását gomba- és zuzmófajok ismertetésével kezdjük, majd az algák, a kékalgák, a mohák, a harasztok, végül a nyitva- és a zárvatermők ismertetésével zárjuk. Az előadásokon elhangzott, főleg elméleti ismereteket, inkább a hazai fajokra fókuszáló, az előadások tananyagához időben és témában is igazított (fajfelismerési) gyakorlatok egészítik ki.

Kötelező és ajánlott irodalom az elmélethez:

Előadások anyaga

  • Tuba, Szerdahelyi, Engloner, Nagy – Botanika II, III – Nemzeti tankönyvkiadó
  • EnglonerA., Penksza K., Szerdahelyi T. (2001): A hajtásos növények ismerete. Egyetemi tankönyv, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest
  • Podani J. (2003): A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
  • Hortobágyi T. (1979): Növényrendszertan
Kötelező és ajánlott irodalom a gyakorlathoz:

Gyakorlatok anyaga

  • Tuba, Szerdahelyi, Engloner, Nagy – Botanika II, III – Nemzeti tankönyvkiadó
  • Borhidi A. (1995): A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszertana. Egyetemi tankönyv, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest

Előadások tematikája

1. hét

Bevezetés, rendszertani alapfogalmak, rendszerezés történet

2. hét

A kladisztika rendszere

3. hét

Gombák és zuzmók fontosabb csoportjai 1.

4. hét

Gombák és zuzmók fontosabb csoportjai 2.

5. hét

Algák fontosabb csoportjai

6. hét

Mohák fontosabb csoportjai

7. hét

Harasztok fontosabb csoportjai

8. hét

Nyitvatermők fontosabb csoportjai

9. hét

A zárvatermők törzsének részletes rendszere, alapfogalmak. Amborellales-Alismatales rendszere és fajai

10. hét

Asparagales rendszere és fajai

11. hét

Liliales – Arecales rendszere és fajai

12. hét

Poales rendszere és fajai I.

13. hét

Poales rendszere és fajai II.

14. hét

Poales rendszere és fajai III.

Gyakorlatok tematikája

1. hét

Herbáriumi és botanikus kertek jelentősége

2. hét

Rendszertani adatbázisok jelentősége és alkalmazása

3. hét

Gombák fontosabb fajai 1.

4. hét

Gombák és zuzmók fontosabb fajai 2.

5. hét

Algák fontosabb fajai

6. hét

Mohák fontosabb fajai

7. hét

Harasztok fontosabb fajai

8. hét

Nyitvatermők fontosabb fajai

9. hét

A zárvatermők törzsének részletes rendszere, alapfogalmak. Amborellales-Alismatales rendszere és fajai

10. hét

Asparagales rendszere és fajai

11. hét

Liliales – Arecales rendszere és fajai

12. hét

Poales rendszere és fajai I.

13. hét

Poales rendszere és fajai I.

14. hét

Poales rendszere és fajai III.

Értékelés leírása

A számonkérés típusa és módja:

Az évközi ZH-k alapján gyakorlati jegy és az év végén szóbeli kollokvium.

Vizsgainformáció

A számonkérés típusa és módja:

Az évközi ZH-k alapján gyakorlati jegy és az év végén szóbeli kollokvium.