Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Növényrendszertan 1.

Növényrendszertan 1.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2+2
Előadás óraszám / félév
28
Gyakorlat óraszám / félév
28
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Biológia BSc
 • PhD hallgató

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Házi Judit ([E-mail megjelenítése])
Résztvevő oktató(k): Dr. Cserhalmi Dániel, Dr. Péli Evelin, Kutszegi Gergely
Előadások/gyakorlatok helyszínei: 1077. Bp. Rottenbiller u.50. 1/6.

A tantárgy képzési célja:

A tantárgy a leszármazási (filogenetikai) viszonyokon alapuló növény- és gombarendszertani ismeretekbe nyújt betekintést. Az előadások során kitérünk a taxonómia rövid történetére és főbb problémáira. A világ legjelentősebb növény- és gombataxonjainak bemutatását gomba- és zuzmófajok ismertetésével kezdjük, majd az algák, a kékalgák, a mohák, a harasztok, végül a nyitva- és a zárvatermők ismertetésével zárjuk. Az előadásokon elhangzott, főleg elméleti ismereteket, inkább a hazai fajokra fókuszáló, az előadások tananyagához időben és témában is igazított (fajfelismerési) gyakorlatok egészítik ki.

Kötelező és ajánlott irodalom az elmélethez:
 • Előadások anyaga
 • Tuba, Szerdahelyi, Engloner, Nagy – Botanika II, III – Nemzeti tankönyvkiadó
 • EnglonerA., Penksza K., Szerdahelyi T. (2001): A hajtásos növények ismerete. Egyetemi tankönyv, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest
 • Podani J. (2003): A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
 • Hortobágyi T. (1979): Növényrendszertan
Kötelező és ajánlott irodalom a gyakorlathoz:

Gyakorlatok anyaga

 • Tuba, Szerdahelyi, Engloner, Nagy – Botanika II, III – Nemzeti tankönyvkiadó
 • Borhidi A. (1995): A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszertana. Egyetemi tankönyv, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest

Előadások tematikája

1. hét

Bevezetés, rendszertani alapfogalmak, rendszerezés történet

2. hét

A kladisztika rendszere

3. hét

Gombák és zuzmók fontosabb csoportjai 1.

4. hét

Gombák és zuzmók fontosabb csoportjai 2.

5. hét

Algák fontosabb csoportjai

6. hét

Mohák fontosabb csoportjai

7. hét

Harasztok fontosabb csoportjai

8. hét

Nyitvatermők fontosabb csoportjai

9. hét

A zárvatermők törzsének részletes rendszere, alapfogalmak. Amborellales-Alismatales rendszere és fajai

10. hét

Asparagales rendszere és fajai

11. hét

Liliales – Arecales rendszere és fajai

12. hét

Poales rendszere és fajai I.

13. hét

Poales rendszere és fajai II.

14. hét

Poales rendszere és fajai III.

Gyakorlatok tematikája

1. hét

Herbáriumi és botanikus kertek jelentősége

2. hét

Rendszertani adatbázisok jelentősége és alkalmazása

3. hét

Gombák fontosabb fajai 1.

4. hét

Gombák és zuzmók fontosabb fajai 2.

5. hét

Algák fontosabb fajai

6. hét

Mohák fontosabb fajai

7. hét

Harasztok fontosabb fajai

8. hét

Nyitvatermők fontosabb fajai

9. hét

A zárvatermők törzsének részletes rendszere, alapfogalmak. Amborellales-Alismatales rendszere és fajai

10. hét

Asparagales rendszere és fajai

11. hét

Liliales – Arecales rendszere és fajai

12. hét

Poales rendszere és fajai I.

13. hét

Poales rendszere és fajai I.

14. hét

Poales rendszere és fajai III.

Értékelés leírása

A számonkérés típusa és módja:

Az évközi ZH-k alapján gyakorlati jegy és az év végén szóbeli kollokvium.

Vizsgainformáció

Szóbeli kollokvium.

Növényrendszertan 1. Tételek

 1. A rendszerezés tudományának fejlődése az ókortól a DNS-szekvenciákon alapuló kladisztikáig.
 2. Az élővilág rendszere napjainkban: a főbb élőlénycsoportok leszármazási viszonyai, a növények és a gombák helyzete a törzsfán, ill. belső leszármazási viszonyaik (csak a nagyobb csoportjaik kiemelésével).
 3. Gombaszerű szervezetek és a valódi gombák fontosabb csoportjai (Oomycota, Myxomycota, Chytridiomycota, Zygomycota, Glomeromycota).
 4. A valódi gombák (Ascomycota, Basidiomycota) fontosabb csoportjai; zuzmók.
 5. Az algák általános jellemzése: Kialakulásuk, elterjedésük, testfelépítésük, szaporodási típusaik, táplálkozási típusaik. Cyanobacteria, Glaucophyta, Euglenophyta, Cryptopyta, Haptophyta, Dinophyta csopotok jellemzése (származás, elterjedés, testfelépítés, testszerveződés, színanyagok, tartaléktápanyagok, sejtfalanyag, életmód, mozgás, szaporodás.)
 6. Az algák általános jellemzése: Kialakulásuk, elterjedésük, testfelépítésük, szaporodási típusaik, táplálkozási típusaik. Heterokontophyta, Rodophyta, Chlorophyta törzsek és jelentősebb családjaik jellemzése (származás, elterjedés, testfelépítés, testszerveződés, színanyagok, tartaléktápanyagok, sejtfalanyag, életmód, mozgás, szaporodás.)
 7. A mohák (Bryobionta) modern rendszere, három törzsük, általános jellemzésük (származásuk, elterjedésük, testfelépítésük, szaporodásuk). Az Anthoceratophyta általános jellemzése.
 8. A Hepatophyta törzs és osztályainak általános jellemzése. Marchantiales, Metzgeriales és Jungermaniales rendek 1-1 példafaja. A Bryophyta törzs és osztályainak általános jellemzése példafajokkal, a Bryopsida osztály (pleurocarp és acrocarp) 4 rendje példafajokkal.
 9. A harasztok általános jellemzése: A Lycopodiophyta – Korpafüvek törzsének jellemzése, fontosabb fajaik.
 10. Moniliphyta – zsurlók és páfrányok törzse, Equisetopsida osztály jellemzése, fontosabb fajaik, Marattiopsida, Psilopsida osztályok általános jellemzése
 11. Moniliphyta – zsurlók és páfrányok törzse, Ophioglossopsida, Polypodiopsida osztályok általános jellemzése, fontosabb családok és fajaik.
 12. A nyitvatermők általános jellemzése, a Cycadophyta, Ginkgophyta, Gnetophyta törzseinek jellemzése, fontosabb fajaik.
 13. Pinophyta – fenyőfélék törzsének jellemzése, fontosabb családok – a Pinoidae, Abietoidae, Laricoidae alcsaládok és a fontosabb fajok.
 14. Angiospermatophyta-zárvaternők törzsének általános jellemzése. Az Amborellales és a Nymphaeales rendek általános jellemzése, a Nympheacea család és fontosabb fajaik.Az Austrobaileyales rend általános jellemzése.
 1. A Monocotyledonopsida –egyszikűek osztályának általános jellemzése. Acorales rend, Alismatales rend általános jellemzése, fontosabb fajaik. A Lemnoidae alcsalád jellemzése, fontosabb fajaik, valamint a Pothoidae alcsalád jellemzése.
 1. A Monocotyledonopsida –egyszikűek osztályának általános jellemzése. Az Araceae család jellemzése, fontosabb fajaik, a Hydroharitaceae, Butamoceae, Alismatacea és Potamogetonaceae családok jellemzése, fontosabb fajaik.
 1. Az Asparagales rend és az Orchideaceae család általános jellemzése, fontosabb fajaik.
 1. Az Asparagales rend, az Irideaceae és a Hemeorocallidaceae családok általános jellemzése, fontosabb fajaik.
 1. Az Asparagales rend, az Asphodelaceae család és az Alliaceae család általános jellemzése, fontosabb fajaik.
 1. A Liliales rend általános jellemzése. Amaryllidaceae, Hyacinthaceae, Agavaceae család általános jellemzése, fontosabb fajaik.
 1. Az Asparagaceae, Ruscaceae, Colchicaceae család általános jellemzése, fontosabb fajaik.
 1. Melianthaceae, Liliaceaea és Dioscoreaceae családok általános jellemzése, fontosabb fajaik. Pandanales és az Arecales rend általános jellemzése, fontosabb fajaik.
 1. A Poales rend általános jellemzése, a Sparganiaceae, Typhaceae és a Juncaceae család általános jellemzése és fontosabb fajaik.
 1. A Cyperaceae család általános jellemzése és fontosabb fajaik.
 1. A Poaceae család általános jellemzése. A Panicoidae és az Arundinoidae alcsaládok általános jellemzése és fontosabb fajaik.
 1. A Poaceae család általános jellemzése. A Chloroidae, Danthonioidae, Bambusoidae, Erhartoidae és a Pooidae alcsaládok általános jellemzése és fontosabb fajaik.
 1. A Commelinales rend –valamint a Zingiberales rend és a Musaceae és Strelitziaceae családok általános jellemzése és fontosabb fajaik. A Cannaceae, Marantaceae és a Zingiberaceae családok általános jellemzése és fontosabb fajaik.

 

Frissítés: 2023.01.23.