Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Növényrendszertan 1.

Növényrendszertan 1.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
practical grade + semi-final examination
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2+2
Előadás óraszám / félév
28
Gyakorlat óraszám / félév
28
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Házi Judit (Hazi.Judit@univet.hu)

Résztvevő oktató(k): Dr. Cserhalmi Dániel, Dr. Péli Evelin, Kutszegi Gergely

Előadások/gyakorlatok helyszínei: 1077. Bp. Rottenbiller u.50. 1/6.

A tantárgy képzési célja: A tantárgy a leszármazási (filogenetikai) viszonyokon alapuló növény- és gombarendszertani ismeretekbe nyújt betekintést. Az előadások során kitérünk a taxonómia rövid történetére és főbb problémáira. A világ legjelentősebb növény- és gombataxonjainak bemutatását gomba- és zuzmófajok ismertetésével kezdjük, majd az algák, a kékalgák, a mohák, a harasztok, végül a nyitva- és a zárvatermők ismertetésével zárjuk. Az előadásokon elhangzott, főleg elméleti ismereteket, inkább a hazai fajokra fókuszáló, az előadások tananyagához időben és témában is igazított (fajfelismerési) gyakorlatok egészítik ki.
 

Kötelező és ajánlott irodalom az elmélethez:

Előadások anyaga

Tuba, Szerdahelyi, Engloner, Nagy – Botanika II, III – Nemzeti tankönyvkiadó

EnglonerA., Penksza K., Szerdahelyi T. (2001): A hajtásos növények ismerete. Egyetemi tankönyv, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest

Podani J. (2003): A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Hortobágyi T. (1979): Növényrendszertan

 

Kötelező és ajánlott irodalom a gyakorlathoz:

Gyakorlatok anyaga

Tuba, Szerdahelyi, Engloner, Nagy – Botanika II, III – Nemzeti tankönyvkiadó

Borhidi A. (1995): A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszertana. Egyetemi tankönyv, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest

Előadások tematikája

Hét

Előadások heti bontásban

1. Bevezetés, rendszertani alapfogalmak, rendszerezés történet
2. A kladisztika rendszere
3. Gombák és zuzmók fontosabb csoportjai 1.
4. Gombák és zuzmók fontosabb csoportjai 2.
5. Algák fontosabb csoportjai
6. Mohák fontosabb csoportjai
7. Harasztok fontosabb csoportjai
8. Nyitvatermők fontosabb csoportjai
9. A zárvatermők törzsének részletes rendszere, alapfogalmak. Amborellales-Alismatales rendszere és fajai
10. Asparagales rendszere és fajai 
11. Liliales - Arecales rendszere és fajai 
12. Poales rendszere és fajai  I.
13. Poales rendszere és fajai  II.
14. Poales rendszere és fajai  III.

 

Gyakorlatok tematikája

Hét

Gyakorlatok heti bontásban

1. Herbáriumi és botanikus kertek jelentősége
2. Rendszertani adatbázisok jelentősége és alkalmazása
3. Gombák fontosabb fajai 1.
4. Gombák és zuzmók fontosabb fajai 2.
5. Algák fontosabb fajai
6. Mohák fontosabb fajai
7. Harasztok fontosabb fajai
8. Nyitvatermők fontosabb fajai
9. A zárvatermők törzsének részletes rendszere, alapfogalmak. Amborellales-Alismatales rendszere és fajai
10. Asparagales rendszere és fajai
11. Liliales - Arecales rendszere és fajai
12. Poales rendszere és fajai  I.
13. Poales rendszere és fajai  I.
14. Poales rendszere és fajai III.

 

Értékelés leírása

A számonkérés típusa és módja: 

Az évközi ZH-k alapján gyakorlati jegy és az év végén szóbeli kollokvium.

Vizsgainformáció

A számonkérés típusa és módja: 

Az évközi ZH-k alapján gyakorlati jegy és az év végén szóbeli kollokvium.