Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Növényrendszertan 2.

Növényrendszertan 2.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2+2
Előadás óraszám / félév
28
Gyakorlat óraszám / félév
28
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Házi Judit (Hazi.Judit@univet.hu)
Résztvevő oktató(k): Dr. Cserhalmi Dániel, Dr. Péli Evelin, Kutszegi Gergely
Előadások/gyakorlatok helyszínei: 1077. Bp. Rottenbiller u.50. 1/6.

A tantárgy képzési célja:

A tantárgy a leszármazási (filogenetikai) viszonyokon alapuló növény- és gombarendszertani ismeretekbe nyújt betekintést. Az előadások során kitérünk a taxonómia rövid történetére és főbb problémáira. A világ legjelentősebb növény- és gombataxonjainak bemutatását gomba- és zuzmófajok ismertetésével kezdjük, majd az algák, a kékalgák, a mohák, a harasztok, végül a nyitva- és a zárvatermők ismertetésével zárjuk. Az előadásokon elhangzott, főleg elméleti ismereteket, inkább a hazai fajokra fókuszáló, az előadások tananyagához időben és témában is igazított (fajfelismerési) gyakorlatok egészítik ki.

Kötelező és ajánlott szakirodalom az elmélethez:

Előadások anyaga

  • Tuba, Szerdahelyi, Engloner, Nagy – Botanika II, III – Nemzeti tankönyvkiadó
  • EnglonerA., Penksza K., Szerdahelyi T. (2001): A hajtásos növények ismerete. Egyetemi tankönyv, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest
  • Podani J. (2003): A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
  • Hortobágyi T. (1979): Növényrendszertan
Kötelező és ajánlott szakirodalom a gyakorlathoz:

Gyakorlatok anyaga

  • Tuba, Szerdahelyi, Engloner, Nagy – Botanika II, III – Nemzeti tankönyvkiadó
  • Borhidi A. (1995): A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszertana. Egyetemi tankönyv, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest

Előadások tematikája

1. hét

Poales IV. és Zingiberales

2. hét

Ranunculales, Proteaales, Dilleniales, Caryophyllales, Santalales, Saxifragales rendek és fontosabb családjaik, alcsaládjaik

3. hét

Saxifragales, Vitales, Geraniales, Myrtales, Zygophyllales, Celastrales, Malphigiales, Oxalidales rendek és fontosabb családjaik, alcsaládjaik

4. hét

Fabales és Rosales rendek és fontosabb családjaik, alcsaládjaik

5. hét

Rosales és Cucurbitales rendek és fontosabb családjaik, alcsaládjaik

6. hét

Fagales és Brassicales rendek és fontosabb családjaik, alcsaládjaik

7. hét

Brassicales, Malvales és Sapindales rendek és fontosabb családjaik, alcsaládjaik

8. hét

Sapindales, Cornales és Ericales rendek és fontosabb családjaik, alcsaládjaik

9. hét

Ericales, Gentianales, Boraginales, Lamiales rendek és fontosabb családjaik, alcsaládjaik

10. hét

Lamiales, Solanales, Apiales rendek és fontosabb családjaik, alcsaládjaik

11. hét

Asterales rendek és fontosabb családjaik, alcsaládjaik

12. hét

Trópusi botanika

13. hét

Termesztett növények ismerete

14. hét

Konzultáció

Gyakorlatok tematikája

1. hét

Poaceae fajok bemutatása

2. hét

Ranunculales, Proteales, Dilleniales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata

3. hét

Caryophyllales, Santalales, Saxifragales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata

4. hét

Saxifragales, Vitales, Geraniales, Myrtales, Zygophyllales, Celastrales, Malphigiales, Oxalidales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata

5. hét

Fabales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata

6. hét

Fabales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata.

7. hét

Rosales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata.

8. hét

Rosales és Cucurbitales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata

9. hét

Fagales és Brassicales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata

10. hét

Brassicales, Malvales és Sapindales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata

11. hét

Sapindales, Cornales és Ericales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata

12. hét

Ericales, Gentianales, Boraginales, Lamiales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata

13. hét

Lamiales, Solanales, Apiales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata

14. hét

Asterales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata

Értékelés leírása

A számonkérés típusa és módja az elméletnél:

Szóbeli kollokvium

A számonkérés típusa és módja a gyakorlatnál:

Évközi ZH-k alapján gyakorlati jegy