Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Növényrendszertan 2.

Növényrendszertan 2.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2+2
Előadás óraszám / félév
28
Gyakorlat óraszám / félév
28
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Házi Judit ([E-mail megjelenítése])

Résztvevő oktató(k): Dr. Cserhalmi Dániel, Dr. Péli Evelin, Kutszegi Gergely

Előadások/gyakorlatok helyszínei: 1077. Bp. Rottenbiller u.50. 1/6.

A tantárgy képzési célja: A tantárgy a leszármazási (filogenetikai) viszonyokon alapuló növény- és gombarendszertani ismeretekbe nyújt betekintést. Az előadások során kitérünk a taxonómia rövid történetére és főbb problémáira. A világ legjelentősebb növény- és gombataxonjainak bemutatását gomba- és zuzmófajok ismertetésével kezdjük, majd az algák, a kékalgák, a mohák, a harasztok, végül a nyitva- és a zárvatermők ismertetésével zárjuk. Az előadásokon elhangzott, főleg elméleti ismereteket, inkább a hazai fajokra fókuszáló, az előadások tananyagához időben és témában is igazított (fajfelismerési) gyakorlatok egészítik ki.

Kötelező és ajánlott szakirodalom az elmélethez:

  • Az előadások anyaga.
  • Tuba, Szerdahelyi, Engloner, Nagy – Botanika II, III – Nemzeti tankönyvkiadó
  • EnglonerA., Penksza K., Szerdahelyi T. (2001): A hajtásos növények ismerete. Egyetemi tankönyv, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest
  • Podani J. (2003): A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
  • Hortobágyi T. (1979): Növényrendszertan

Kötelező és ajánlott szakirodalom a gyakorlathoz:

Gyakorlatok anyaga

  • Tuba, Szerdahelyi, Engloner, Nagy – Botanika II, III – Nemzeti tankönyvkiadó
  • Borhidi A. (1995): A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszertana. Egyetemi tankönyv, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest

Előadások tematikája

Hét Előadások heti bontásban
1. Poales IV. és Zingiberales
2. Ranunculales, Proteaales, Dilleniales, Caryophyllales, Santalales, Saxifragales rendek és fontosabb családjaik, alcsaládjaik
3. Saxifragales, Vitales, Geraniales, Myrtales, Zygophyllales, Celastrales, Malphigiales, Oxalidales rendek és fontosabb családjaik, alcsaládjaik
4. Fabales és Rosales rendek és fontosabb családjaik, alcsaládjaik
5. Rosales és Cucurbitales rendek és fontosabb családjaik, alcsaládjaik
6. Fagales és Brassicales rendek és fontosabb családjaik, alcsaládjaik
7. BrassicalesMalvales és  Sapindales rendek és fontosabb családjaik, alcsaládjaik
8. SapindalesCornales és Ericales rendek és fontosabb családjaik, alcsaládjaik
9. Ericales, Gentianales, Boraginales, Lamiales rendek és fontosabb családjaik, alcsaládjaik
10. Lamiales, Solanales, Apiales rendek és fontosabb családjaik, alcsaládjaik
11. Asterales rendek és fontosabb családjaik, alcsaládjaik
12. Trópusi botanika
13. Termesztett növények ismerete
14. Konzultáció

 

Gyakorlatok tematikája

Hét Gyakorlatok heti bontásban
1. Poaceae fajok bemutatása
2. Ranunculales, Proteales, Dilleniales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata
3. Caryophyllales, Santalales, Saxifragales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata
4. Saxifragales, Vitales, Geraniales, Myrtales, Zygophyllales, Celastrales, Malphigiales, Oxalidales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata
5. Fabales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata
6. Fabales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata.
7. Rosales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata.
8. Rosales és Cucurbitales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata
9. Fagales és Brassicales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata
10. Brassicales, Malvales és Sapindales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata
11. Sapindales, Cornales és Ericales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata
12. Ericales, Gentianales, Boraginales, Lamiales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata
13. Lamiales, Solanales, Apiales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata
14. Asterales rend jellemző fajainak bemutatása, összehasonlító vizsgálata

Értékelés leírása

A számonkérés típusa és módja az elméletnél:

Szóbeli kollokvium

A számonkérés típusa és módja a gyakorlatnál:

Évközi ZH-k alapján gyakorlati jegy

Felmentésre, elfogadási kritérium: “50% egyezés esetén adható felmentés”.