Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Növényszervezettan

Növényszervezettan

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2+2
Előadás óraszám / félév
28
Gyakorlat óraszám / félév
28
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Cserhalmi Dániel ([E-mail megjelenítése])
Résztvevő oktató (gyakorlati rész): Dr. Péli Evelin Ramóna
Előadások/gyakorlatok helyszínei: 1077. Bp. Rottenbiller u.50. 1/6.

A tantárgy képzési célja:

A tárgy bevezetést nyújt a növények sejttani, szövettani felépítésébe. Nagy hangsúlyt fektet a morfológiára, mellyel megalapozza a későbbi rendszertani tanulmányokat. Az előadás anyagának könnyebb feldolgozását elősegítik az önálló preparálási gyakorlatok is. A tárgy során törekszünk arra, hogy a hallgatók elsajátíthassák az önálló növényhatározás gyakorlatát is.

Növénytani, szervezettani, morfológiai alapismeretek.

Szakirodalom

Kötelező: 

 • Az előadások és a gyakorlatok anyaga.

Ajánlott:

 • Tuba, Szerdahelyi, Engloner, Nagy – Botanika 1 – Nemzeti tankönyvkiadó

Előadások tematikája

1. hét

Bevezetés, a növényszervezettan jelentősége, kapcsolatai

2. hét

Mikroszkópos vizsgálati módszerek

3. hét

Mikrotechnikai eljárások (minta előkészítés, preparátum készítés)

4. hét

Biológiai membránok, citoplazma, sejtorganellumok (ER, riboszóma, diktioszóma, mitokondrium)

5. hét

A vakuólum rendszer, sejtmag

6. hét

A plasztisz rendszer

7. hét

A sejtfal (felépítés, szintézis)

8. hét

Plazmodezmosz, sejtfal vastagodás, differenciálódás

9. hét

Osztódó- és bőrszövetek

10. hét

Alap-, kiválasztó- és szállító szövetek I.

11. hét

Szállító szövetek II, Szervek szövettana (bevezetés)

12. hét

A gyökér és szár szöveti felépítése

13. hét

A levél és a virág szöveti felépítése

14. hét

A mag és a termés szöveti felépítése + A magasabb rendű növények életmenete és szaporodása

Gyakorlatok tematikája

1. hét

Virágtalan taxonok szervezettani specifikumai

2. hét

A gyökér morfológiája, a rügyek felépítése (alapfogalmak)

3. hét

Rügyhatározás, a hajtás morfológiája

4. hét

Levélmorfológia 1. (kialakulás, típusok, általános morfológia, levélalap és függelékei, tagoltság)

5. hét

Levélmorfológia 2. (összetett levelek, nerváció, levélállás, módosulások), gyakorlás

6. hét

Virágmorfológia 1. (általános felépítés, takarólevelek tája)

7. hét

Virágmorfológia 2. (ivarlevelek tája)

8. hét

Virágképlet, speciális virág típusok, virágzatok 1. (általános jellemzés, egyszerű fürtös virágzatok)

9. hét

Virágzatok 2.  (egyszerű bogas és összetett virágzatok)

10. hét

A termés morfológiája

11. hét

A mag és a csírázás morfológiája

12. hét

Mikroszkópos preparálás I.

13. hét

Mikroszkópos preparálás II.

14. hét

ZH írás / Növényhatározási gyakorlat

Értékelés leírása

Elmélet:

Szóbeli kollokvium melynek feltétele a legalább elégséges (2) gyakorlati jegy teljesítése.

Gyakorlat:

Az aláírás feltétele a gyakorlati órákon való részvétel, maximum 2 igazolt hiányzással. A gyakorlati jegy megállapítása az évközi ZH-k, egy összefoglaló ZH-k és beadandó faladatok alapján történik.

 

Vizsgainformáció

Növényszervezettan vizsgatételek 2022.

 

 1. A növényszervezettan tudományi elhelyezése, jelentősége, és a sejttan rövid története
 2. Mikroszkópos vizsgálati módszerek
 3. Minta előkészítés és preparátum készítés
 4. A biológiai membránok és a citoplazma felépítése
 5. ER, riboszóma, diktioszóma és mitokondrium (felépítés, működés) és a sejtmag
 6. A vakuólum rendszer
 7. A plasztisz rendszer
 8. A sejtfal általános felépítése, jellemzése, sejtfalképződés és vastagodás, plazmodezmoszok
 9. Differenciálódás – egysejtűtől a szövetes felépítésig
 10. Sejtszintű differenciálódás, osztódó szövetek
 11. A bőrszövet rendszer
 12. Parenchimatikus, kiválasztó és mechanikai szövetek
 13. Szállító szövetek
 14. A gyökér szöveti felépítése
 15. A szár szöveti felépítése
 16. A levél szöveti felépítése
 17. Generatív szervek szöveti felépítése
 18. A mag és a termés szöveti felépítése, apomiktikus magképzés
 19. A kétszakaszos egyedfejlődés nyitva- és zárvatermőknél (megporzás, megtermékenyítés, spóra- és ivarsejt képzés)

A vizsga során a hallgató egy tételt húz a tételsorból.

Az értékelés rendszere:

TVSZ alapján.