Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Összehasonlító élettan biológusoknak

Összehasonlító élettan biológusoknak

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
3
Kredit
3+1+1
Előadás óraszám / félév
42+14
Gyakorlat óraszám / félév
14
Kik vehetik fel a tárgyat?

A kurzus leírása

Az élettan a biológiai tudományok egyike. Tárgya az egészséges szervezet sejtjeiben, szöveteiben, szerveiben lezajló térbeli és időbeli folyamatok leírása, és azoknak az egész szervezet működése szintjén történő magyarázata. A működések leírásához felhasználja a fizika, a kémia, a biofizika és a biokémia által nyújtott kvantitatív és kvalitatív vizsgáló eljárásokat.

Az Összehasonlító Élettan tantárgy elsősorban az emlősállatokban végbemenő folyamatokat ismerteti, mely nagy hasonlóságot – gyakran egyezőséget – mutat az emberben megfigyelhető jelenségekkel. Emellett a biológushallgatók 1-1 példán keresztül nagyon röviden megismerhetik az emlősöknél alacsonyabb rendszertani szinteken lévő állatok szervezetének főbb jellegzetességeit is.

Az elsajátított ismeretek alapján a hallgatók képessé válnak arra, hogy az állati szervezet felépítésén túl, annak bonyolult működését is megismerjék, mely elengedhetetlen a későbbi állatokkal kapcsolatos kísérleti vagy terepi munka eredményes lefolytatásához.

 

A biológus BSc szakon oktatott élettan 3 oktatási modulra osztható.

  • Elméleti modul (3 kredit; 42 óra; vizsga)
  • Gyakorlati modul (1 kredit; 14 óra, gyakorlati jegy)
  • Szemináriumi modul (1 kredit; 14 óra, gyakorlati jegy)

Az Összehasonlító élettan sikeres elvégzéséhez mindhárom modult teljesíteni kell.

 

A biológus hallgatók ügyeiért felelős oktató

Bármilyen technikai vagy egyéb a Tanszéket érintő kérdéssel kapcsolatban keressék dr. Tóth Istvánt.