Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Számítógépes Statisztika (biológus BSc)

Számítógépes Statisztika (biológus BSc)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Biostatisztika Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc
  • PhD hallgató

A kurzus leírása

Szükséges előtanulmányok:

Biomatematika I-II. félév

Kötelező Irodalom:

Biostatisztika nem statisztikusoknak online kiadás (részletek az első előadáson).

Időpont

csütörtök 13:15-16:30

Oktató

Dr. Harnos Andrea     [E-mail megjelenítése]

Fogadóóra: csütörtök 10:00-12:00

 

Előadások tematikája

Tantárgyi leírás

  • Exploratív elemzések.
  • Korreláció és regresszió.
  • Nemlineáris regresszió.
  • Általános és általánosított lineáris modellek
  • Kevert modellek

Gyakorlatok tematikája

A gyakorlatok tematikája minden esetben azonos az aktuális heti előadás tematikájával. Az előadás és a gyakorlat nem válik szét.

Értékelés leírása

Elmélet

Számonkérés

Kisdolgozatok megírása, 10 db         40%

Elektronikus vizsga                            60%

Mindkettőből külön-külön legalább a pontok 50%-át el kell érni.

A félév végi aláírás és jegy megszerzésének feltételei

Az előadásokon (vagy meghirdetett alkalmakon[1]) való részvétel, amelyekről két igazolatlan hiányzás megengedett. Az összes kisdolgozat megírása rendes időben vagy pótlólag. Igazolatlan hiányzás miatti pótlás esetén csak az elért pontszám fele jár. Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Bármelyik hiányában az aláírás megtagadható.

[1]                                             Járvány miatt esetlegesen bevezetett eltérő tanrend miatt meghirdetett online vagy offline tanítási alkalom.

Gyakorlat

Számonkérés

Házi feladatok, 4 db                                      20%

Beadandó első fele                                        35%

Beadandó második fele és prezentáció          45%

Órai munkáért és külön kiadott feladat megoldásáért plusz pontok gyűjthetők.

A félév végi aláírás és jegy megszerzésének feltételei

A gyakorlatokon (vagy meghirdetett alkalmakon[1]) való részvétel, amelyekről két igazolatlan hiányzás megengedett. Beadandók és házi feladatok határidőre való elkészítése, év végén a beadandóból készített prezentáció bemutatása. Bármelyik hiányában az aláírás megtagadható.

[1]                                             Járvány miatt esetlegesen bevezetett eltérő tanrend miatt meghirdetett online vagy offline tanítási alkalom.