Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Szarvasmarha-tenyésztés

Szarvasmarha-tenyésztés

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
15
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A tantárgy minden tanév második félévében kerül meghirdetésre.

Óraszám: 15 óra (10 héten keresztül heti 1*1,5 óra)

Szükséges előtanulmányok: jeles vagy jó rendű állattenyésztéstan szigorlat (!)

Számonkérés: kollokvium (vagy dolgozat)

Tantárgyfelelős: dr. Gáspárdy András egyetemi docens

TEMATIKA

tantermi:
– a szarvasmarha faj eredete, rokonfajok, szarvasmarha fajták,
– tenyésztési eljárások, újabb kutatási eredmények
– teljesítmény-vizsgálat (tenyészérték-becslés: tejtermelési-, hústermelési-, küllemi és egyéb tulajdonságokban),
– a hazai szarvasmarha-tenyésztés helyzete, gazdaságossága (relatív termelés, életteljesítmény, selejtezés, tejár-rendszer),
– szarvasmarha örökletes rendellenességei, szaporodásbiológiai kérdései.

üzemlátogatás:
– húshasznú szarvasmarha tenyésztési/technológiai kérdései,
– tejhasznú szarvasmarha tenyésztési/technológiai kérdései,
– őshonos szarvasmarha tenyésztési/technológiai kérdései,
– mesterséges termékenyítő állomás.

Időpontja (tervezett): minden szerda délután 16.00 órától

Helye: Állattenyésztési és Genetikai Osztály előadójában (Állattenyésztéstani tanterem: A-I.)

Jelentkezés: 2012. február 20-ig (a létszám korlátozott, legfeljebb 25 fő! Neptun)

Budapest, 2012. január 31.

Dr. habil. Gáspárdy András
egyetemi docens, tantárgyfelelős
J épület, III. em. 302.

P.S.: az órák valószínűleg összevontan, április hónapban lesznek

Értékelés leírása


Írásbeli vizsga