Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Terepgyakorlat 1.

Terepgyakorlat 1.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + beszámoló
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
45
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Házi Judit ([E-mail megjelenítése])

Oktatók: Dr. Nagy János, Kutszegi Gergely József

A terepgyakorlat célja, hogy megismertesse a hallgatókat a szupraindividuális biológiában alkalmazott módszerek terepi alkalmazásásával, a kapott eredmények kiértékelésének a lehetőségeivel.

 

Gyakorlatok tematikája

Növényfajismereti terepgyakorlat, minden nap fajismereti ZH-val.

 

Vizsgainformáció

A terepgyakorlaton elért eredmények átlaga adja az érdemjegyet a TVSZ-nek megfelelően.