Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Toxikológia alapjai

Toxikológia alapjai

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

BIOLÓGUS BSc képzés

TOXIKOLÓGIA ALAPJAI tantárgy követelményrendszere

2013/2014. tanév 2. félév

 

A toxikológia 1 féléves tantárgy. A tárgy ismeretanyagát heti 2 órában oktatjuk.

A tanulmányi és vizsgaszabályzat alapján kötelező az előadások rendszeres látogatása. Az előadásokról legfeljebb 3 igazolatlan távollét fogadható el.

 

A VIZSGA KÖVETELMÉNYEI

Vizsgát az a hallgató tehet, aki eleget tett a fentebb leírtaknak.

A vizsga szóbeli.

A vizsga anyaga: A félévben az előadásokon leadásra került anyagok, illetve az ehhez kapcsolódó, az oktató által megadott anyagrészek.

A vizsga menete:

A szóbeli vizsga kérdéseit a vizsgaidőszak előtt 1 hónappal adjuk ki a hallgatóknak. A vizsgaidőszak alatt annyi vizsgaidőpontot biztosítunk, hogy a hallgatók biztonságosan letehessék a vizsgát, annak figyelembevételével, hogy egy nap legalább 5, maximum 12 hallgató vizsgázhat. A vizsganapokat a vizsgaidőszakot megelőzően, az évfolyamot képviselő hallgatóval egyeztetve jelöljük ki.

A vizsga értékelése:

A vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a hallgató érdemjegyet kap (1-5). A vizsgahalasztás és pótvizsga (UV) rendje megegyezik a kari TVSZ.-ben előírtakkal, azaz egy halasztás lehetséges, további halasztás esetén a vizsga pótvizsgaként tehető. Egy vizsgaidőszakban a tárgyból három alkalommal lehet vizsgázni.  

 

Irodalom

Jegyzet: Lehel J.-Laczay P.: Toxikológia (az ökotoxikológua MSc szak hallgatói számára), SZIE Kiadó, Gödöllő, 2011.

Könyv, tankönyv

Lehel J.-Vetter J.: Növényi eredetű méreganyagok és mérgezések állatokban. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest, 2008.

Budapest, 2014. 02. 03.

 

Dr. Lehel József

egyetemi docens, tantárgyfelelős

 

Előadások tematikája

Dátum

Óraszám

Téma

ÁLTALÁNOS TOXIKOLÓGIA

02. 05.

1-2.

Toxikológiai alapfogalmak, a méregtan főbb szakágai, a méregerősség és a veszélyesség jellemzése, a környezetterhelés formái, a mérgezések főbb okai.

02. 12.

3-4.

A mérgek sorsa a szervezetekben és az életközösségekben, a toxikokinetika alapjai.

02. 19.

5-6.

A mérgek hatása az élő szervezetekre és az életközösségekre (toxikodinámia).

02. 26.

7-8.

Speciális (lárvált) méreghatások (teratogenitás, karcinogenitás, mutagenitás). Az együttes méreghatás.

03. 05.

9-10.

A méreghatást befolyásoló tényezők. Toxikológiai vizsgálatok.

SZERVEK és SZERVRENDSZEREK TOXIKOLÓGIÁJA

03. 12.

11-12.

A kültakaró, az emésztőcsatorna, a légzőszervek és a máj károsodása.

03. 19.

13-14.

A vese, a vér és a vérképző szervek, a szív és a vérerek, valamint az idegrendszer károsodása.

FŐBB MÉREGANYAG-CSOPORTOK TOXIKOLÓGIAI JELLEMZŐI

03. 26.

15-16.

Fémek és metalloidok méregtana.

04. 02.

17-18.

Peszticidek (inszekticidek, herbicidek) toxikus hatásai I.

04. 09.

19-20.

Peszticidek (fungicidek, molluskicidek, rodenticidek) toxikus hatásai II.

04. 14-18.

Tavaszi szünet

 

04. 23.

21-22.

Ipari eredetű mérgezések I. (kadmium, fluorid, sav-lúg).

04. 30.

23-24.

Ipari eredetű mérgezések II. (etilénglikol, dioxinok, poliklórozott bifenilek) toxikológiája. Mérgező gázok toxikus hatásai.

05. 07.

25-26.

Fitotoxinok méregtana.

05. 14.

27-28.

Zootoxinok mérgező hatásai.

Értékelés leírása

A VIZSGA KÖVETELMÉNYEI


Vizsgát az a hallgató tehet, aki eleget tett a fentebb leírtaknak.

A vizsga szóbeli.

A vizsga anyaga: A félévben az előadásokon leadásra került anyagok, illetve az ehhez kapcsolódó, az oktató által megadott anyagrészek.

A vizsga menete:

A szóbeli vizsga kérdéseit a vizsgaidőszak előtt 1 hónappal adjuk ki a hallgatóknak. A vizsgaidőszak alatt annyi vizsgaidőpontot biztosítunk, hogy a hallgatók biztonságosan letehessék a vizsgát, annak figyelembevételével, hogy egy nap legalább 5, maximum 12 hallgató vizsgázhat. A vizsganapokat a vizsgaidőszakot megelőzően, az évfolyamot képviselő hallgatóval egyeztetve jelöljük ki.

A vizsga értékelése:

A vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a hallgató érdemjegyet kap (1-5). A vizsgahalasztás és pótvizsga (UV) rendje megegyezik a kari TVSZ.-ben előírtakkal, azaz egy halasztás lehetséges, további halasztás esetén a vizsga pótvizsgaként tehető. Egy vizsgaidőszakban a tárgyból három alkalommal lehet vizsgázni.  

Vizsgainformáció

A VIZSGA KÖVETELMÉNYEI


Vizsgát az a hallgató tehet, aki eleget tett a fentebb leírtaknak.

A vizsga szóbeli.

A vizsga anyaga: A félévben az előadásokon leadásra került anyagok, illetve az ehhez kapcsolódó, az oktató által megadott anyagrészek.

A vizsga menete:

A szóbeli vizsga kérdéseit a vizsgaidőszak előtt 1 hónappal adjuk ki a hallgatóknak. A vizsgaidőszak alatt annyi vizsgaidőpontot biztosítunk, hogy a hallgatók biztonságosan letehessék a vizsgát, annak figyelembevételével, hogy egy nap legalább 5, maximum 12 hallgató vizsgázhat. A vizsganapokat a vizsgaidőszakot megelőzően, az évfolyamot képviselő hallgatóval egyeztetve jelöljük ki.

A vizsga értékelése:

A vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a hallgató érdemjegyet kap (1-5). A vizsgahalasztás és pótvizsga (UV) rendje megegyezik a kari TVSZ.-ben előírtakkal, azaz egy halasztás lehetséges, további halasztás esetén a vizsga pótvizsgaként tehető. Egy vizsgaidőszakban a tárgyból három alkalommal lehet vizsgázni.  

 

Irodalom

Jegyzet: Lehel J.-Laczay P.: Toxikológia (az ökotoxikológua MSc szak hallgatói számára), SZIE Kiadó, Gödöllő, 2011.

Könyv, tankönyv

Lehel J.-Vetter J.: Növényi eredetű méreganyagok és mérgezések állatokban. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest, 2008.

Budapest, 2014. 02. 03.

 

Dr. Lehel József

egyetemi docens, tantárgyfelelős