Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Vadállatokat tartó intézmények menedzsmentje

Vadállatokat tartó intézmények menedzsmentje

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A Tantárgy előadója Prof. dr. Persányi Miklós

 

A tantárgy kiemelten foglalkozik a vadállatokat tartó szervezetek köreivel, eltérő hivatásával és menedzsmentjük közös elemeivel. A hallgatók bepillantást kapnak a vadállat fajok gazdasági, üzleti, szórakozási, tudományos, természetvédelmi és egyéb célú tartásának és tenyésztésének történetébe, megismerik a vadállatok tartásának egyre több fajra kiterjedő formáit, az ezt végző szervezeteket és kapcsolatrendszerüket. Nagyobb hangsúlyt kap a gazdasági haszon céljára tenyésztett vadállatok, a kedvencállatok, a laboratóriumi és az állatkerti állatok tartásának jogi, személyi és tárgyi feltételrendszere és különösképpen az ilyen munkát végző cégek, intézmények működtetésének menedzsmentje. Például a világon tízezernél több olyan zoológiai intézmény van, ahol bemutató, oktató és fajmegőrző céllal élőhelyükön kívül gondoskodnak vadállatokról emberek, mint például az állatkertekben, vadasparkokban, akváriumokban. Rohamosan nő az akvakultúrába, meg a laboratóriumi kutatásokba vett vad állatfajok száma, Az élőhelyek közelében működő intézmények, pl. nemzeti parkok és természetvédelem alatt álló területek kezelői is mind gyakrabban szembesülnek avval, hogy vadállatok kerülnek emberi gondozásba, és egyre több mentőhely és szervezet segíti a vadállat fajok példányainak megóvását.

Mindezen szervezetek menedzsmentjébe, létesítésük, működtetésük és fejlesztésük alapjaiba ad betekintést a tantárgy, amelyhez hasonló stúdium sem Magyarországon, sem Közép-Kelet Európában más egyetemeken nem hozzáférhető.

Előadások tematikája

A tantárgy tematikája:

Időpont / Date Téma

február 24. / március 2. szombat

9:15-14:00 Bevezetés, a tantárgy áttekintése. Vadon élő állatok védelme, mentése és újra-, vagy visszatelepítése. Egzotikus és vadállattartás, mint szakmai tevékenység. Üzleti és intézményi menedzsment és adminisztratív készségek zoológiai intézményekben.

április 13. szombat

8:00-18:00 ELŐADÁSOK TANULMÁNYÚT SORÁN Zoológiai szervezetek működtetésének alapjai. Zoológiai intézmények szociális és közösségi szolgáltatásai.

április 27. / május 4. szombat

9:15-14:00 Zoológiai intézmények nemzetközi hálózatai. Zoológiai intézmények létesítményeinek tervezése. ESETTANULMÁNYOK

Értékelés leírása

részvétel az órákon, önálló tanulmányi feladat teljesítése: a projekt megtervezése, saját prezentáció elkészítése kutatómunka alapján, végül a prezentáció bemutatása. Érdemjegy a teljesítés minőségének értékelése szerint

 

Kredit követelmény egy önálló tanulmányi feladat teljesítése, ami a következő elemekből áll:

· a munka (projekt) megtervezése egy áttekintő Gantt diagramm formájában Excelben

· önálló kutatómunka a megadott irodalomban és a világhálón: egy olyan vad állatfaj kiválasztása, amelynek 1900 előtt még nem volt jelentős (sok ezer példányból álló), emberi gondoskodásban lévő, önfenntartáshoz megfelelő méretű populációja, de mostanra már van, majd a faj tenyészésbe vételének megismerése, a tartásával foglalkozó szervezetek működésének elemzése, az ezeket jól bemutató vizuális és verbális üzenetek válogatása

· saját prezentáció elkészítése 20 diára a kutatómunka alapján a következő szerkezetben:

– a faj fő biológiai, ökológiai jellemzőinek a bemutatása (3-5 dia)

– a faj tenyésztésbe vétele mögött álló az emberi igények és érdekek bemutatása (3-5 dia)

– a kiválasztott állatfaj természetes élőhelyi populációra gyakorolt emberi hatások ismertetése, a vadon és emberi kezelésben lévő populációk változása az utóbbi 100-150 évben (5-7 dia)

– legalább egy, ezt a fajt tenyésztő „zoológiai” létesítmény (vagy intézmény-típus) és fő működésének elemeinek az ismertetése (6-8 dia)

– elhangzó kísérő szöveg megírása, a Power Point file-ban rögzítése írott, vagy hangzó formában

· a prezentáció személyes bemutatása a tárgy harmadik blokkjában.

A prezentáció formája: egy Power Pointban elkészített „PechaKucha 20×20” prezentáció:

Ø összesen 20 darab dia (rajtuk vizuális tartalmak: képek, számok, térkép, diagramm, vetített szövegelemek), a diákon megjelenő szöveg rövid, kb. 5–10 szó, nem azonos a kísérő szöveggel

Ø plusz diánként 35–40 szavas, felolvasható, vagy hangban rámondott kísérő szöveg, ami elmondva dia darabonként max. 20 másodperc.

Beadási határidő: 2023. április 15. szombat, a persanyi.miklos@univet.hu e-mail címre. A következő termékeket kell küldeni:

– Power Point file 20 db. diával: prezentáció, amelynek a kísérő szövege vagy írott formában a jegyzetoldalon van a diák alatti jegyzetdobozban, vagy hangban rögzítve a fileban

– ugyanebben a PP file-ban +1 dián (ez legyen a 21.dia) legyen ott a projekt menetrendje egy Gantt diagramon, amely bemutatja a projekt tervét: a prezentáció elkészítésének feladatait, sorrendiségét és időigényét

Személyes prezentálás: 2023 április 22-én szombaton délelőtt

Érdemjegy a tartalmi és formai teljesítés minőségének értékelése szerint.