Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Valószínűségi modellek

Valószínűségi modellek

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
15
Gyakorlat óraszám / félév
15
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tantárgy célja: a Biomatematika tárgyban ismertetett módszerek matematikai hátterének részletesebb bemutatása a matematika iránt érdeklődő hallgatók számára; annak illusztrálása, hogy milyen nagy szerepe van a statisztikai elemzésben a modellválasztásnak.

A tárgyat elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánlom, akik kedvelik a matematikai fejtörőket, és akik a Biomatematika tárgyban tanult módszerekről nemcsak a “hogyan”-t, hanem a “miért”-et is szeretnék megismerni.

Dr. Reiczigel Jenő

Tematika:
– feltételes valószínűség, geometriai valószínűség, valószínűségszámítási paradoxonok
– a hipotézisvizsgálat matematikai háttere (klasszikus és resampling)
– ANOVA modellek (fixed effects, random effects, repeated measures)
– regressziós modellek (nemlineáris, logit, probit, stb.)

Gyakorlatok tematikája

1. hét

Feltételes valószínűség

2. hét

Geometriai valószínűség

3. hét

Valószínűségeloszlások

4. hét

Paradoxonok

5. hét

Különböző modellek hipotézisvizsgálatra

6. hét

Lineáris modell

7. hét

Általánosított lineáris modell

Értékelés leírása

Részvétel, órai aktivitás és házi feladatok alapján.