Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Védett növényfajok ismerete

Védett növényfajok ismerete

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
1
Előadás óraszám / félév
14
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős oktató (e-mail): Dr. Házi Judit ([E-mail megjelenítése])

A tantárgy képzési célja:

A tárgy célja, hogy bemutassa a legfontosabb védett, fokozottan védett és veszélyeztetett növényfajokat valamint ezek élőhelyét, ezzel is ráirányítva a hallgatók figyelmét a biodiverzitás sokféleségére. A hazai fajok mellett az európai növényfajok és élőhelyek is jelentős figyelmet kapnak, különös tekintettel a Natura 2000 hálózatra.

Szakirodalom:

Kötelező: 

  • Előadások anyaga

Ajánlott:

  • Farkas Sándor (szerk.): Magyarország védett növényei, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1999.
  • Haraszthy Lászkó (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon, Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, 2014.
  • Bartha Dénes (szerk.): Magyarország ritka fa- és cserjefajainak atlasza, Kossuth Kiadó, Budapest, 2012.
  • Bartha Dénes (szerk.): Természetvédelmi növénytan, Kossuth Kiadó, Budapest, 2012.

Előadások tematikája

Hét Tematika
2. Bevezetés, a természetvédelem jelentősége és története, jogszabályi háttér
3. Vizes élőhelyek védett növényei: láprétek, mocsárrétek
4. Hegyi kaszálók, nedves gyepek
5. Löszgyepek, lejtősztyeppek védett értékei
6. Sziklagyepek, dolomit-, mészkő-, szilikát-sziklagyepek védett növényfajai
7. Lomboserdők és fenyvesek védett növényei
8. Antropogén élőhelyek, veszélyeztető tényezők

Értékelés leírása

A számonkérés típusa és módja: Írásbeli kollokvium

Vizsgainformáció

A számonkérés típusa és módja: Írásbeli kollokvium