Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Vizsga

A Vizsga

Az élettan oktatása írásbeli kollokviummal zárul. A kollokviumra bocsátás előfeltétele mindkét félév elméleti és gyakorlati moduljának sikeres teljesítése.

A kollokviumon mindkét félév elméleti és gyakorlati anyagát visszakérdezzük. A kollokviumon a hallgatóknak a leckekönyvükkel kell megjelenniük. A vizsgázó hallgató személyazonosságát a vizsga elején a vizsgafelügyelők ellenőrzik. A vizsgadolgozat írása alatt a hallgatókra ugyanazon szabályok és előírások vonatkoznak, mint a zárthelyi dolgozatok írása során.

A szabályokat illetve előírásokat megszegő hallgatók vizsgáját felfüggesztjük, vizsgájukra automatikusan elégtelent (1) adunk.

Vizsgajelentkezés

A megadott vizsganapok valamelyikére a hallgatói login területen és Neptunban a szorgalmi időszak végén, a félév lezárását követően lehet jelentkezni (pót-ZH-k megírása és kijavítása után). Feliratkozni (illetve vizsgáról leiratkozni) legkésőbb a vizsgát megelőző munkanapon délig lehet. A hallgatók a vizsga időpontját egy alkalommal elhalaszthatják. Halasztani legkésőbb a vizsgát megelőző munkanapon délig lehet. Ha a vizsgára feliratkozott hallgató nem jön el vizsgázni, akkor minden esetben elveszít egyet az adott vizsgaidőszakra eső vizsgalehetőségei közül.

Probléma esetén forduljanak a tanszéki oktatási referenshez, Szájbertné Nagy Krisztinához. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a NEPTUN-rendszer két halasztást engedélyez, míg a tanszéki szabályzat csak egyet, ezért az összes adminisztrációt először a hallgatói login területen végezzék el!

A vizsga felépítése

1. A belépőteszt

A vizsga első részében a hallgatók írásbeli belépőtesztet töltenek ki, amit az írásbeli vizsga előtt kijavítunk. A teszt kitöltésére 15 perc áll rendelkezésre. A teszt 15 kérdésből áll: 10 kérdés az élettani alapadatokat, 5 rövid kifejtendő kérdés pedig a gyakorlati anyagot kérdezi vissza. Ahhoz, hogy valaki írásbeli vizsgát tehessen, több mint 50%-ot (15 kérdésből min. 8 helyes válasz) kell elérnie. A gyakorlati beugró alól felmentett hallgatók ráérnek később a vizsga második részében megjelenni.
A belépőteszt alól a hallgatók a következő módokon kaphatnak felmentést:

  • második félév lezárásakor az elért összpontszámuk alapján az évfolyam legjobb 10 %-ába tartoznak
  • sikeres hallgatói lecke megírása esetén
  • ha a vizsga előtt lezárt élettan I és II félévek egyikben sem vett részt gyakorlaton (felmentett)
  • akkor, ha egy korábbi vizsga során a belépőtesztet sikeresen megoldotta

2. Az írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgára 100 perc áll rendelkezésükre. A felépítése a zárthelyi dolgozatok során megszokottakra hasonlít:

  • Az első részben ki kell tölteni egy 40 kérdésből álló egyszerű választásos tesztet, amely lefedi az állatorvosi élettan valamennyi témakörét. A 100%-os eredményű teszt 35 pontot ér.
  • A vizsga második része egy ábraelemzés, ahol ki kell tölteni a megjelölt, hiányzó részeket, illetve válaszolni kell a feltett kérdésekre. Az ábrát az előadásanyagban megtalálható ábrákból választjuk. Az ábra 100%-os eredményű megoldása 15 pontot jelent.
  • Az írásbeli vizsga harmadik részében két, az ábra témájától független témakörhöz kapcsolódó esszékérdést kell kifejteni. Az egyik kérdés az első, a másik a második félév anyagából sorsolja a vizsgát nyomtató rendszer (a témakörök félévenkénti beosztása itt található). Egy esszékérdés 100%-os eredményű megoldása 25 pontot ér. A lehetséges esszékérdések aktuális listája megtalálható a honlapon.

Az írásbeli vizsgán maximum 100 pontot lehet gyűjteni. A vizsga sikeres, ha a hallgató minimum 51 pontot ér el úgy, hogy a tesztkérdéseken minimum 34%-os eredményt, míg az ábrákon és az esszén minimum 26-26%-os eredményt ért el.

Az írásbeli vizsga követelményei

Feladat Ajánlott időtartam Maximális pontszám Bukást jelent ha
Teszt 35 perc 35 pont ≤ 33%
Ábra 15 perc 15 pont ≤ 25%
1. esszé 25 perc 25 pont ≤ 25%
2. esszé 25 perc 25 pont ≤ 25%
Összesen: 100 perc 100 pont ≤ 50 pont

Érdemjegy

Az indexbe és a Neptunba bekerülő érdemjegy 3 komponensből tevődik össze:

Óralátogatás 15%
ZH eredmények a 2 félév során 25%
Vizsga eredménye 60%
Összesen 100%

A 2018/19-es tanévtől az élettani előadásokon való részvételt folyamatosan dokumuntáljuk, a korábban végzett hallgatók esetében csak a ZH eredmények és  vizsgaeredmény számít.

Össz százalék Érdemjegy
0-50 % 1 (elégtelen)
51-60 % 2 (elégséges)
61-70 % 3 (közepes)
71-80 % 4 (jó)
81-100 % 5 (jeles)

FONTOS:  A végleges potnokat egy számítógépes rendszer az elért részpontokból automatikusan számolja. Az egyes alegységekben megszerzett pontok nem egyeznek meg a végleges eredménybe számított pontokkal (azaz például egy tesztkérdés vagy ábrán megszerezhető pont nem egyenlő egy ponttal az összesen megszerezhető 100 pontból)!