Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Biológus zárthelyi

Zárthelyi dolgozatok

A hallgatók az tudásukról két évközi zárthelyi dolgozaton adnak számot. A mindkét zárhelyi dolgozat esetében 50% felett kell teljesíteni az aláírás megszerzése érdekében. A hivatkozott szakirodalom és az előadásokon leadott anyag együttesen biztosítják, hogy a hallgató a tananyaganyagból sikeresen tudjon számot adni. A ZH-k fő célja az, hogy a hallgatók az élettant folyamatosan tanulva könnyebben észrevegyék a fejezetek közötti összefüggéseket.

  • Félévenként 2 zárthelyi dolgozatra kerül sor előre meghirdetett és nem módosítható időpontban.
  • A ZH-k anyaga a megírás előtti elődadások anyagából állítjuk össze.
  • A ZH-k időtartama 40 perc.
  • Zárthelyinként max. 20 pont érhető el (10 pont alatt: elégtelen; 7 pont alatt: elégtelen és pótolni kell).
  • Eredmények elérése hallgatói kódokkal a tanszék honlapján és hirdetőtábláján lehetséges.
  • Kijavított zárthelyi dolgozatok a hirdetményben megadott egyetlen időpontban és helyen tekinthetők meg (lehetőség elmulasztása jogvesztő).
  • Azon hallgatók, akik az évközi zárthelyiken minimum 75%-ot érnek el, 1 db extra pontot kapnak, amit kedvezményre válthat a záróvizsgán

A zárthelyi dolgozatok felépítése

A ZH-k a félév végi vizsga egy-egy részét hívatottak bemutatni, így egy tesztkérdés-sorból, egy képelemzésből és egy esszékérdésből állnak.

  • 20 egyszerű választásos tesztkérdés, amelyek az anyag apróbb részleteire kérdeznek rá. Négy lehetőség közül kell kiválasztani a lehető legjobb választ.
  • Az ábraelemzés során egy olyan ábrát kell összefüggéseiben ismertetni, illetve vele kapcsolatos kérdésekre válaszolni, amely az előadáson bemutatásra került.
  • Az esszé során megadott témakör vagy megegyezik a vizsgára kiadott esszékérdések egyikével, vagy annak csak egy részét öleli fel. Amennyiben a kérdés önmagában nem elég részletes, a tanszék megad olyan alcímeket, amelyek kifejtését a hallgatóktól feltétlenül elvárja. Az esszé kérdéstípus elnevezése arra utal, hogy egy adott témakör átfogó ismertetését várjuk a hallgatótól egy koherens szöveg összeállításával. Az esszét egy jól felépített vázlat pontjainak kellően részletezett kifejtésével célszerű elkészíteni.

A zárthelyi dolgozatok pótlása illetve javítása

A félév végén maximum egy sikertelen dolgozat pótolható, a félév végén egy előre meghatározott időpontban. A pót ZH-ra az azt megelőző munkanap délig kell jelentkezni a tanszéki összekötőnél.

A pót-ZH időpontja után további javítási lehetőség nem áll rendelkezésre!