Default view
Education Courses A Holistic and Integrated Approach to Animal Life and Security

A Holistic and Integrated Approach to Animal Life and Security

Language
English
Method of evaluation
practical grade
Lectures
15
Allow for

Course description

Evaluation description

ADATLAP

FAKULTATÍV TANTÁRGYI PROGRAMOK

elkészítéséhez

 

 

ÁTE

A tantárgy indításának időpontja tanév/félév:

 

TANTÁRGYI KÓD:

Tanulmányi Osztály adja ki

 

 

 

  1. A tantárgy adatai:

 

Tantárgy neve: A Holistic and Integrated Approach to Animal Life and Security
Tantárgy neve angolul: A Holistic and Integrated Approach to Animal Life and Security
Tantárgy típusa: („B” vagy „C”) „C”
Tantárgy szakterületének besorolása:[1] Egyéb
A tantárgy kreditértéke: (OB határozza meg) 1
Összóraszáma: Elmélet:                      Gyakorlat: –
Meghirdetés féléve, ajánlott időbeli helye a mintatanterv szerint: 15 óra
Magyar vagy idegennyelvű képzésben szeretné oktatni: Angolul
A tantárgy mely szakon/szakokon kerül oktatásra: (állatorvos, biológia BSc, MSc) állatorvos: 1. félévtől;

biológia Bsc 1. félévtől

biológus Msc 1. félévtől

Előtanulmányi követelmények: nincs
A tantárgy számonkérési módja:

vizsga (írásbeli vagy szóbeli)

gyakorlati jegy

beszámoló

Beszámoló
A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: Empirikus tapasztalatszerzés külső helyszíneken
Van-e tudomása azonos vagy hasonló tantárgyról az Egyetemen: nincs

 


  1. A tantárgy oktatásának személyi feltételei:

 

A tantárgyért felelős tanszék/intézet: Törvényszéki Állatorvostani és Gazdaságtudományi Tanszék
Külső előadó esetében befogadó tanszék neve: Törvényszéki Állatorvostani és Gazdaságtudományi Tanszék
A tantárgy felelőse (csak PhD fokozattal rendelkező lehet)/oktatója: Dr. Blénesi Éva
A tantárgy oktatásában részt vevő oktatók: Dr. Blénesi Éva

 

  1. A tantárgy általános célja: innovatív és holisztikus szemlélet, valamint kritikus, analitikus és analogikus gondolkodás kialakítása.

 

 

[1] Vadgazdálkodás, Kérődzők egészségtana, Sertésegészségtan, Baromfi-egészségtan, Klinikus állatorvos, Élelmiszerhigiénia és mikrobiológia, Kisemlős- és prémes állat, Genetika- szaporodásbiológia, Laboratóriumi kutatói irány, Járványvédelem, Ló-egészségtan, Állattenyésztéstan, Egyéb