Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Galériák A SZIE ÁOTK Baráti Köre Civil Társaság 2016. májusi találkozója – Park, Belgyógyászati előadó

A SZIE ÁOTK Baráti Köre Civil Társaság 2016. májusi találkozója – Park, Belgyógyászati előadó

Intézményünkben hagyományossá vált a Gyógyszertani Tanszék, a Kémiai Tanszék és a Könyvtár falán elhelyezett  emléktábláknál az 1939-1956 között hősi halált halt állatorvosok és állatorvostan-hallgatókról történő megemlékezés. Ebben az évben, a Himnusz eléneklése után Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész mondott az alkalomhoz illő József Attila-verseket, majd dr. Boross Péter ny. miniszterelnök mondott emlékbeszédet, s helyezte el koszorúját. Ezt követően intézményünk nevében dr. Sótonyi Péter dékán és dr. Gálfi Péter mb. dékánhelyetes, a Honvédelmi Minisztérium nevében dr. Meglécz Katalin orvosezredes, honvéd tisztifőorvos és dr. Szabó László ny. állatorvos-ezredes, a Földművelésügyi Minisztérium nevében dr. Gombos Zoltán főállatorvos és dr. Oravesz Márton a NÉBIH elnöke, helyettes főállatorvos, a Magyar Állatorvosi Kamara nevében dr. Horváth László főtitkár koszorúzott. A Kémiai Tanszék falán elhelyezett, Tatay Zoltánra emlékeztető táblánál Erdélyi Jázmin Luca harmadéves állatorvostan-halgató, a  HÖK elnöke szólt a néhai Diáktársról, s itt helyezte el a hallgatók koszorúját a 3 tagú hallgatói képviselet, majd a Magyar Állatorvosok Világszövetsége nevében dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár, alelnök és dr. Sziebert Gergely főállatorvos, elnökségi tag koszorúzott. A Könyvtár falán lévő, az 1944 decemberében nyugatra telepített állatorvosi tanszázad, valamint a budai harcokban a M. kir. Önálló Egyetemi Zászlóalj tagjaiként harcoló és vérző állatorvostan-hallgatók emléktáblájához dr.  Jáger Sándor és dr. Sátori Jenő gyémántdiplomás főállatorvosok, az I. világháborús hősökre emlékeztető táblánál a Magyar Országos Állatorvos Egyesület elnöke, dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár és dr Brydl Endre elnökségi tag, professor emeritus helyezett el koszorút. A szózat eléneklése után és rövid menzai ebéd után a Baráti Kör negyedeévenkénti találkozójára került sor a belgyógyászati tanteremben. A Tatay Zoltán-érmet és emléklapot az odaitélő bizottság ebben az évben dr. Gulyás István aranydiplomás kollégánknak ítélte oda, amelyet dr. Varga Istvá adott át. Ezt követően került sor dr. Vékás Lajos akadémikus, az ELTE ÁJK professor emeritusának A szerzői jogi védelem kialakulása c., igen érdekes és számos kérdést keltő előadására.

képeket Dr. Fehérvári Tamás készítette