Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Dokumentumok, SZMSZ

Dokumentumok, SZMSZ

Alapító okirat (2017. december 22.)
ATE organogram (2019. október 1.)
Arculati kézikönyv (2017. december 12.)
Szervezeti és Működési Szabályzat
I. Kötet – Szervezeti és Működési Rend (2019. október 1.)
II. Kötet – Foglalkoztatási Követelményrendszer  (2019. október 1.)
Hallgatói rendezvényszabályzat (2017. március 21.)
III. Kötet – Hallgatói Követelményrendszer:
1. Felvételi eljárás rendje (2017. június 6.)
2. Hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendje, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának és a jogorvoslatnak a rendje (2016. július 1.)
3.a. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (2019. március 26.)
3.b. Doktori és Habilitációs Szabályzat (2018. június 19.)
4. Juttatási és Térítési Szabályzat (2019. április 10.)
5. Hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje (2016. július 1.)
6. Hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő előírások (2016. július 1.)
Etikai Kódex (2019. április 10.)

 

Archív szabályzatok:

ATE organogram (2017. szeptember 19.)
ATE organogram (2017. március 21.)
ATE organogram (2016. július 1.)