Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Dokumentumok, SZMSZ

Dokumentumok, SZMSZ

Alapító okirat (2023. augusztus 31.)
ATE Organogram (2023. június 21.)
Arculati kézikönyv (2017. december 12.)
Szervezeti és Működési Szabályzat
I. Kötet – Szervezeti és Működési Rend (2023. június 21.)
II. Kötet – Foglalkoztatási Követelményrendszer (2023. január 1.)
Habilitációs Szabályzat (2022. június 29.)
Hallgatói rendezvényszabályzat (2023. szeptember 01.)
Nemek közötti esélyegyenlőségi terv (2022. szeptember 13.)
III. Kötet – Hallgatói Követelményrendszer:
1. Felvételi Szabályzat (2022. október 5.)
2. Hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendje, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának és a jogorvoslatnak a rendje (2016. július 1.)
3.a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (2023. augusztus 31.)
3.b. Doktori Szabályzat (2022. június 29.)
4. Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzata (2022. december 14.)
5. Hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje (2020. november 3.)
6. Hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő előírások (2020. november 3.)
Etikai_kódex (2022. október 5.)

 

Archív szabályzatok:

ATE organogram (2021. február 1.)
ATE organogram (2017. szeptember 19.)
ATE organogram (2017. március 21.)
ATE organogram (2016. július 1.)