Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Dokumentumok, SZMSZ

Dokumentumok, SZMSZ

Alapító okirat (2021. október 6.)
ATE organogram (2021. február 1.)
Arculati kézikönyv (2017. december 12.)
Szervezeti és Működési Szabályzat
I. Kötet – Szervezeti és Működési Rend (2021. május 19.)
II. Kötet – Foglalkoztatási Követelményrendszer (2020. szeptember 24.)
Hallgatói rendezvényszabályzat (2017. március 21.)
III. Kötet – Hallgatói Követelményrendszer:
1. Felvételi eljárás rendje (2017. június 6.)
2. Hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendje, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának és a jogorvoslatnak a rendje (2016. július 1.)
3.a. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (2019. december 17.)
3.b. Doktori és Habilitációs Szabályzat (2019. december 17.)
4. Juttatási és Térítési Szabályzat (2020. február 18.)
5. Hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje (2016. július 1.)
6. Hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő előírások (2016. július 1.)
Etikai Kódex (2019. április 10.)

 

Archív szabályzatok:

ATE organogram (2017. szeptember 19.)
ATE organogram (2017. március 21.)
ATE organogram (2016. július 1.)