Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Dokumentumok, SZMSZ

Dokumentumok, SZMSZ

Alapító okirat (2022. december 23.)
ATE organogram (2022. június 29.)
Arculati kézikönyv (2017. december 12.)
Szervezeti és Működési Szabályzat
I. Kötet – Szervezeti és Működési Rend (2022. december 14.)
II. Kötet – Foglalkoztatási Követelményrendszer (2023. január 1.)
Habilitációs Szabályzat (2022. június 29.)
Hallgatói rendezvényszabályzat (2017. március 21.)
Nemek közötti esélyegyenlőségi terv (2022. szeptember 13.)
III. Kötet – Hallgatói Követelményrendszer:
1. Felvételi eljárás rendje (2017. június 6.)
2. Hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendje, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának és a jogorvoslatnak a rendje (2016. július 1.)
3.a. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (2022. december 14.)
3.b. Doktori Szabályzat (2022. június 29.)
4. Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzata (2022. december 14.)
5. Hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje (2020. november 3.)
6. Hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő előírások (2020. november 3.)
Etikai Kódex (2017. december 12.)

 

Archív szabályzatok:

ATE organogram (2021. február 1.)
ATE organogram (2017. szeptember 19.)
ATE organogram (2017. március 21.)
ATE organogram (2016. július 1.)