Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Bemutatkozás

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntöm az Állatorvostudományi Egyetem honlapján.

Az Állatorvostudományi Egyetem Európa egyik legrégebbi állatorvosképző intézménye, így aki a honlapunkon barangol, visszatekinthet az intézmény elmúlt évszázadaira, és bepillantást nyerhet a 2016 óta újra önálló egyetemünk mindennapi életébe, ahol az ősi Alma Mater falai között évszázados hagyományok és elődeink hagyatéka él tovább.

Büszkék vagyunk, hogy azokban az épületekben tanulhatunk, oktathatunk, ahol olyan személyiségek dolgoztak, akik legyőzték az előttük álló akadályokat és beírták nevüket a világ egyetemes-tudományának történetébe. Felfedezéseik mindmáig nemzetközi figyelmet élveznek és szellemiségük meghatározza a jövőt és az egész állatorvosi kar magatartását, hivatástudatát.

A hagyomány értéket- és közösséget teremtő erő. Reméljük, hogy a jövőben számos állatorvosgeneráció tanulhat e történelmi falak között és az itt kötött barátságok és közös élmények biztos alapjai lehetnek annak az összefogásnak és szakmai összetartozás érzésének, amelyre még ma is méltán büszke lehet intézményünk.

Magas színvonalú képzéseink során mindig arra törekedtünk, hogy az érték legyen, mert itt a sikerért és tudásért keményen meg kell dolgozni. Hatalmas tudással rendelkezik szinte mindenki, aki elvégzi ezt az egyetemet. Az elmúlt évtizedek sok változást hoztak, de hitvallásunk nem változott: a képzésünk célja ma is az, hogy olyan álltorvosokat képezzünk, akik az állatorvosi hivatás bármely területén megállják a helyüket.

A hazai állatorvosképzés egyedülálló módon a magyar mellett angol és német nyelven is folyik, a világ közel 50 országából érkeznek hozzánk diákok, akik komoly és felelősségteljes missziót töltenek be: az itt elsajátított tudásuk alapján fogják megítélni az intézményünkben folyó oktatás színvonalát. Hazatérve munkájukkal nagyköveteink lesznek a nagyvilágban.

Kutatóegyetemként itt kézzel tapintható a tudomány, a siker és a fejlődés. Ennek köszönhető, hogy az Európai Állatorvosképző Intézmények Egyesület (EAEVE) döntéshozó testületének határozata értelmében intézményünk, Európában 97 állatorvosképző intézménye közül hetedikként, elnyerte a teljes akkreditációt.

Köszönjük mindazoknak, akik elkötelezettek a magyar állatorvosképzés ügye mellett és lehetővé tették, hogy intézményünk 2016. július 1-től önálló egyetemként folytassa a jövő állatorvosgenerációjának a képzését.

 

Bemutatkozás

A budapesti Állatorvostudományi Egyetem Magyarország egyetlen felsőoktatási intézménye, amely állatorvosokat képez. Működését az Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyeli és finanszírozza. Az egyetemen osztatlan állatorvos, valamint biológia és alkalmazott zoológus képzés folyik alap és mester szakon, a már felsőfokú végzettséggel rendelkezők pedig a doktori iskolában szerezhetnek tudományos fokozatot.

Intézményünk az első állatorvosképzők között volt a világon, hiszen az egyetemen több mint két évszázada megszakítás nélkül folyik az állatorvosképzés.

Budapestről

Budapest Magyarország fővárosa, az Európai Unió kilencedik legnépesebb városa. A Duna két partján fekvő Budapest az ország politikai, történelmi, művelődési, kereskedelmi és közlekedési központja.

Budapest több mint 220, a magyar történelmet, illetve az egyetemes és európai kultúrát bemutató múzeummal és galériával, 40 színházzal, Operaházzal, és számos hangversenyteremmel várja a látogatókat. Tavasztól őszig zenei fesztiválok (Budapesti Tavaszi Fesztivál, Sziget Fesztivál, Budapesti Őszi Fesztivál), szabadtéri koncertek és előadások is növelik a város vonzerejét. Ilyenkor ezernél is több étterem és kávéház, illetve azok teraszai fogadják a kulináris élvezetekre vágyókat, akik a magyar és nemzetközi gasztronómia remekei mellé, a legkiválóbb magyar borokat fogyaszthatják.

Budapest a világ egyetlen hőforrásokkal rendelkező fővárosa. Jelenleg 80 termál-, és ásványvizes, illetve több mint 400 keserűvizes forrás található, melyek hőfoka 24-78 Celsius fok között váltakozik. A víz jótékony hatásának kiaknázására számos gyógyfürdő (Széchenyi, Rudas, Király, Gellért, Lukács) épült a városban.

A főváros további látnivalói között különleges műemlékek, templomok, hidak, ókori, középkori és a török hódoltság idejéből megmaradt emlékek, barokk, klasszicista, romantikus, neoreneszánsz, eklektikus és szecessziós stílusú középületek és lakóházak, köztéri szobrok és emlékművek sokasága található.

Az egyetem története

Magyarország területe a földrajzi adottságoknak köszönhetően kifejezetten alkalmas az állattenyésztésre, ezért mindig is nagy mennyiségben állítottak elő és exportáltak élőállatokat és állati termékeket hazánkból. A késő középkortól kezdve hatalmas marhacsordákat és egyéb élőállatokat hajtottak a bécsi, nürnbergi, müncheni és az észak-itáliai tartományokba, ahol nagy kereslet volt a magyar állatokra, elsősorban lóra és szarvasmarhára. A piacokra tartó több hetes vándorlás egyaránt fárasztó volt az állatoknak és az őket kísérő csordásoknak, akik tudták, hogy útjuk során hol találnak legelőket friss fűvel és vízzel az állatok számára. A csordások egyúttal gyakorlott harcosok is voltak, mert meg kellett védeniük állataikat (illetve a visszaúton a pénzüket) az útonállóktól. Ez a kereskedelmi forma a XVI. századig virágzott, amikor a terjeszkedő török birodalom 150 évre csatatérré változtatta a Magyar Királyság területét.

Miután a törököket elűzték, az ország romokban hevert. A XVII. század végén Magyarország a Habsburg Monarchia részévé vált, a régi útvonalakon pedig újra elindulhatott a kereskedelem. Ebben az időszakban azonban az állatokra és harcias pásztoraikra a birodalmi hadseregnek is szüksége volt: húsra a csapatok ellátásához, valamint lovakra és lovasokra, amelyek a később huszárokként elhíresült magyar könnyűlovasság gerincét alkották. Ennek érdekében a multinacionális birodalom felvilágosult uralkodói felismerték, hogy Magyarországon kell kiépíteni a megfelelő infrastruktúrát, ahonnét a hús, a gabona, a jó lovak és lovasok származnak. Ennek eredményeképpen országszerte fejlesztették az oktatást. Új egyetemeket alapítottak, és 1782-ben II. József császár elhatározta egy állatorvosi iskola létrehozását Pesten.

A kezdetek

Az intézmény gyökerei 1787-ig nyúlnak vissza, amikor a Pesti Egyetem Orvosi Karán megalakult az első állatorvoslást oktató tanszék, 25 évvel a világ első állatorvosi iskolájának alapítása után. Tolnay Sándor munkásságának köszönhetően elkészültek az első tananyagok, anatómiai preparátumok, felkészültek az első oktatók.

A múlt

Tolnay Sándornak és utódainak köszönhetően az intézmény folyamatosan fejlődött, majd 1851-ben “Királyi Állatorvosi Intézet” néven különvált az Orvosi Kartól. A neve hamarosan “Magyar Királyi Állatorvosi Akadémiára”, majd 1899-ben “Magyar Királyi Állatorvosi Főiskolára” változott.
A főiskola megkapta a jogot, hogy állatorvos-doktori diplomát állíthasson ki végzett hallgatóinak. 1934-ben alakult Budapesten egy új Műszaki és Gazdasági Egyetem, amelybe a főiskola osztályként integrálódott. 1945-től rövid ideig a Magyar Agrártudományi Egyetem karává vált, majd 1952-ben visszakapta önálló főiskolai státuszát, ezt követően elismerve az oktatásban és kutatásban elért eredményeket, egyetemmé változott. Intézményünk a 2000. január 1-től 2016. június 30-ig a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karaként működött.
A különböző nevek és szervezeti formák ellenére az intézmény mindvégig töretlenül folytatta azt a küldetését, hogy olyan állatorvosokat képezzen, akik a szakma valamennyi területén megállják helyüket.
Az első száz év feladata a honi állatorvosi oktatás megalapozása volt a nemzetközi tapasztalatokra alapozva, kidolgozva a teljes magyar nyelvű tananyagot. A második száz évben a világ állatorvoslására is jelentős hatást gyakorló oktatói voltak intézményünknek. Az első átfogó állatorvosi tankönyvet az intézmény professzorai, Marek és Hutyra készítették, mely a XX. század első felében az egész világon az állatorvosi tanulmányok alapköve lett. Számtalan frissített kiadását a világ összes elterjedt nyelvére lefordították, elismerve a magyar oktatók munkásságát, függetlenül az intézmény aktuális nevétől és jogállásától. Marek, Aujeszky és Bartha kutatásai az egész világ állatorvoslását vitték előre. A folyamatosság másik jellemzője a történelmi campus. Az iskola 1871 és 1881 között költözött a jelenlegi helyére. Az akkor felhúzott épületek még ma is az állatorvoslást szolgálják. A történelmi épületekhez az 1970-es években épült egy modern épületrész.

A jelen

Az 1990-es évek politikai és gazdasági változásai hatással voltak az állatorvoslás oktatására is. A privatizáció eredményeképp Magyarországon ma a kis magángazdaságok és a nagygazdaságok egyaránt előfordulnak. Az állatorvosoknak ma megfelelő ismeretekkel kell rendelkezniük a nagygazdaságok és a kistermelők igényeinek kielégítéséhez is. A városokban rohamosan nő a kisállatok (kutyák, macskák) száma, emellett speciális állatgyógyászati feladatok is előfordulhatnak (pl. sportlovak vagy egzotikus állatok). Egyre fontosabbá válik az az élelmiszer-biztonság, élelmiszerek minőségellenőrzése, amely feladat szintén az állatorvosokra hárul. Mindezen feladatok ellátása érdekében a tananyag, és ennek megfelelően a campus szerkezete átalakításra került. 1989 óta az évi mintegy 100 magyar állatorvostan-hallgató mellett külföldi hallgatókat is oktatunk. A teljes kurzus rendelkezésre áll angol nyelvű hallgatóinknak, illetve egy kétéves alapkurzus németül is szerepel kínálatunkban, amelynek elvégzése után a hallgatók csatlakozhatnak az angol nyelvű oktatáshoz. Jelenleg több mint 650 külföldi diák hallgatja előadásainkat a világ számos országából. Felismerve az élő környezet védelmének fontosságát, bevezettük az alkalmazott zoológus szakot, amely a felsőoktatás átalakítása után biológia BSc és MSc szakként folytatódik. Hogy nemzetközi viszonylatban reálisan értékeljenek bennünket, szükséges volt az Állatorvosképző Intézmények Európai Egyesülete (E.A.E.V.E.) akkreditációja, mely 1995-ben pozitív eredménnyel zárult. A jelentés megállapítja:

“… A budapesti Állatorvostudományi Egyetem büszkén foglalhatja el helyét az európai partnerintézmények között. Az ott végzettek megállják helyüket mind elméleti, mind gyakorlati felkészültségben, összehasonlítva őket külföldi kollégáikkal.”

A kart 2014-ben ismételten sikerrel akkreditálta az EAEVE.

A budapesti Állatorvostudományi Egyetem a gazdag örökség és a folyamatos jobbító célú erőfeszítések révén háromnyelvű, nemzetközileg elismert intézménnyé vált.
Új célkitűzésünk válaszol a növekvő társadalmi igényre, amely szerint az állatorvosnak nemcsak a gyógyításban és az egészség megőrzésében, hanem élő természeti környezetünk megőrzésében is hozzáértően és tevékenyen részt kell venniük.

Az egyetemi campus

1881-ben a campus egy 300.000-es lakosságú város határán épült. Budapest azóta rendkívül sokat változott, és a területi fejlődés révén az egykori külterület ma már a város központjában helyezkedik el. Ez egyrészt előnyös számunkra, mert a központi fekvés miatt sok páciens látogatja a klinikákat, így lehetőség nyílik a hallgatók képzésében az esetbemutatásokra és a gyakorlatokra a kisállatklinikán. Másrészt a nagyállatok számának csökkenése figyelhető meg, mivel egyre nehezebb ezeket a beteg állatokat szállítani a nagyvárosi forgalomban. Humán egészségügyi szempontból sem szerencsés ezen a telephelyen a nagyállatgyógyászat folytatása. Ezért Üllőn, ideális vidéki környezetben megnyitottuk az új nagyállatklinikát. A történelmi helyen megmaradt az adminisztráció, az elméleti oktatással-kutatással foglalkozó egységek, valamint a kisállatklinika. Az új helyre költözött nagyállatklinikán a hallgatóknak ezt követően ismét több lehetőségük nyílik ezen a területen tapasztalatok és gyakorlat szerzésére. Mindkét telephely egyformán fel van szerelve korszerű diagnosztikai és gyógyító eszközökkel, hogy oktatásunk, kutatásunk színvonalát továbbfejleszthessük.

Az István utcai rész

Összehasonlítva a gyönyörű neogótikus Parlamentet és az Egyetem célirányosan tervezett épületeit, meglepve tapasztalhatjuk, hogy mindkettő a neves építész, Steindl Imre munkája. Közelebbről szemügyre véve az épületeket, láthatjuk, hogy a gyakorlatiasság ellenére a XIX. századi építészek nem tudták kihagyni munkájukból a kézművesség remekeit. Az arányos, mérsékelten díszített épületek saját egyéniséggel rendelkeznek, példázva a kor egyetemi épületeit. Emiatt az egyetem épületei műemléki védelmet élveznek.

A park és a bika

Nagy tömbházak és forgalmas utcák között az egyik legsűrűbben beépített kerületben az egyetem parkja szinte oázis az öreg fákkal, a zöld bokrokkal és a változatos színű virágágyásokkal. A parkot vaskerítés veszi körül, melynek oszlopai is illeszkednek az épületek stílusához – 37 közülük öntvény állatfejjel van díszítve. A bejáratnál áll az őshonos magyar szürkemarha szobra, mely ma már csak a nemzeti parkokban található meg. A szobor életnagyságban ábrázolja a híres bikát, Csatlóst, amely egykor tulajdonosának büszkesége volt, és érmek tucatjait nyerte el a kiállításokon. Mára a szobor szinte az egyeteme egyik jelképévé vált.

 

Az egyetem épületei

A régi épületek

Az összes XIX. századi épület “vörös-tégla” stílusban épült, mely akkoriban jellemző volt az iskolaépületekre. Az ereszek alatt valamennyi épület reneszánsz stílusú Zsolnay kerámiacsíkokkal van díszítve. Sajnos, a II. világháború és az azt követő mulasztások sok elem pusztulását okozták, ezért az eredeti díszcsík csak az épületek egy részén látható. Szerencsére sok, ugyancsak a Zsolnay gyárból származó díszítőelem azért épségben maradt a campus területén.

A régi központi épület (most a Központi Könyvtár épülete) eredetileg a nagyteremnek és a rektor magánlakosztályának adott helyet. Az épületet az anatómiai és kórbonctani, valamint az élettani és kémiai blokk fogja közre. A négyszöget, mely a park legszebb része, a belgyógyászati épület határolja a negyedik oldalon. A gyógyszertani és a sebészeti épület található a közelben, ha tovább sétálunk. Ez utóbbi fogadott először pácienseket.

A régiek közül a könyvtári és a belgyógyászati épület megmaradt eredeti formában, a többiek új szárnnyal vagy emelettel bővültek. Minden átalakítás a Műemlékvédelmi Felügyelet ellenőrzésével történt, hogy az egységes stílus megőrződjék. Az egykori Nagyállatklinika istállói helyén a műemléki környezetben a legmagasabb igényeknek is megfelelő Kisállatklinikát nyitottunk.

 

Az új épületek

A bővülés és belső modernizáció miatt a régi épületek már nem voltak képesek befogadni az egyre több hallgatót, munkatársat és berendezést, ezért 1976-ban új komplexum épült a campus északkeleti részén (építész: Elekes László). Ez tartalmazza a központi adminisztráció épületét, három klinikai és tanszéki épületet, a nagytermet, ahol 500 személy foglalhat helyet, a tornatermet, az éttermet és a műhelyeket. Az építők követték a XIX. századi elődök hagyományait. Például a nagyterem, a rektori iroda és a két konferenciaterem falai fatáblákkal vannak borítva, az étterem falait pedig reliefekkel díszítették. Az előcsarnokban, a nagyteremben valamint a központi épület lépcsőházában a padlót a Duna-kanyar térségéből származó vörös márvánnyal burkolták. Ezt az anyagot 1000 éve használják a hazai építészetben.

Külső telephelyek

A nagyarányú fejlesztés ellenére sem tudja a központi telephely valamennyi tanszéket befogadni, melyek közül többet az állatorvostudomány rohamos fejlődése miatt kellett létrehozni. A Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék külön helyet kapott, mivel fertőző anyagokkal is dolgoznak laboratóriumukban.

Zoológiai Intézet és két másik tanszék a központi telephelyhez közeli szép régi épületben helyezkedik el a Rottenbiller utcában.

A legtávolabbi telephely Üllőn, a várostól 30 km-re 1300 hektáros területen helyezkedik el. A környezet tipikusan alföldi, így a hallgatók azonnal megismerik az ország nagy részének agrikulturális környezetét. Egy régi udvarház tartalmazza a központi irodát, itt található továbbá a rezervátum a régi magyar állatfajtáknak, lóistállók lovasiskolával és hippodrommal, valamint az új Nagyállatklinika. A hatásos megjelenésű épületet Makovecz Imre tervezte, aki a kortárs építészet vezető egyénisége.

A kollégium

Néhány trolimegállóra a campustól a Marek József Oktatóközpont és Kollégium biztosít 300 hallgató számára szállást.

"Nagyon szeretek itt lenni ezen az egyetemen. Ez főleg a közösségnek köszönhető. Mindig bátorítjuk, biztatjuk egymást. Itt mindenkinek az a célja, hogy boldoguljunk és közelebb kerüljünk ahhoz, hogy állatorvosok legyünk."

Rebeka Talabér, Hungary

"Állatorvostan hallgatónak lenni nagy kihívás, de itt a diákok tényleg segítenek egymásnak. Négy eltöltött év után úgy érzem, hogy egy nagy család tagja vagyok. Nagyon jó diáknak lenni, de az egyetem diákjának lenni különösen izgalmas."

Cecile Jestin, Franciaország

"Az elméleti oktatás színvonala az rettentően magas. Óriási tudással rendelkezik szinte mindenki, aki elvégzi az egyetemet."

Tóth Csaba, Magyarország