Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Doktori Iskola Értekezések

Értekezések

Szerző Védés éve Értekezés/Disszertáció címe
Dr. Biksi Imre  2002 Some aspects of urogenital tract dissease of female breeding swine
 Dr. Rácz Bence 2002 Opioids and Opioid Receptors in the Rodent Hippocampus: Distribution, Synaptology, and Connection with the Local GABAergic Circuitry
Dr. Ambriskó Tamás 2003 The Stress Related Neuroendocrine and Metabolic Effects of Alpha-2 Adrenergic Agents and Their Combinations with Injectable Analgesics in Dogs
Dr. Balogh Emese 2003 A szív normális és pathológiás fejlődésének összehasonlító morfológiai vizsgálata:  nyúlban, kutyában, sertésben és juhban
Dr. Barna-Vetró Ildikó 2003 Development of sensitive immundiagnostics for determination of toxic residues (mycotoxins, drugs) in biological fluids and nimal feeds
Dr. Farsang Attila 2003 Genetikai módszerek a vakcinaellenőrzésben
Dr. Herczeg József 2003 A baromfipestis vírus molekuláris járványtana
Dr. Jánosi Szilárd 2003 New data to the pathophysiology, clinics and therapy of bovine mastitis
Dr. Aly Mohamed Aly Karen 2003 Pregnancy diagnosis in sheep
Dr. Sárközi Géza 2003 A pulzáló és folyamatos norfloxacin itatás összehasonlító vizsgálata csirkében és pulykában
Dr. Szeredi Levente 2003 Fertőző eredetű szaporodási zavarok és vetélések vizsgálata kancákban
Dr. Ahmed Sayed-Ahmed 2004 Molecular and cellular investigation of leptin hormone and its receptors in large ruminants
Dr. Bakos Zoltán 2004 Determination of some cardiac dimensions and the position of the caudal lung border by ultrasonography and percussion in horses
Dr. Balogh Nándor 2004 Az antioxidáns rendszer vizsgálata élettani és kóros viszonyok között egyes állatfajokban
Dr. Bersényi András 2004 Study of toxic metals (Cd, Pb, Hg and Ni) in rabbits and broiler chicken
Dr. Makrai László 2004 Kórtani elváltozásokból és környezeti mintákból származó Rhodococcus equi törzsek összehasonlító vizsgálata
Dr. Pribenszky Csaba 2004 Cryopreservation of late preimplantation stage mouse embryos, with a special emphasis on introducing hydrostatic pressure into the freezing protocol.
Dr. Bálint Ádám 2005 Molecular characterisation of bovine viral diarrhoea virus with special regard to cytopathogenicity
Dr. Bényei Balázs 2005 Acclimatization to heat stressed environment and embryo production of donor cows transported from Hungary to semiarid region of Brazil
Dr. Csaba György 2005 Halegészségügyi diagnosztikai vizsgálatokra alapozott kutatások főbb hazai eredményei (1975-2003)
Dr. Farkas Szilvia 2005 Kígyó-adeno- és parvovírus teljes genomjának szekvenciája és analízise, mindkét víruscsaládban az első molekuláris elemzések hüllő-eredetű izolátummal
Dr. Fodor Kinga 2005 A házinyúl fejlődésének és ivarérésének nyomon követése a takarmányozás intenzitása, a genotípus és a kor függvényében
Dr. Földvári Gábor 2005 Studies of ticks (Acari: Ixodidae) and tick-borne pathogens of dogs in Hungary
Dr. Hornyák Ákos 2005 A vírusos lóarteritis hazai elterjedtségének és a vírus genetikai állományának vizsgálata.
Mayer Balázs 2005 A neonatalis Fc receptor (FcRn) génexpressziójának szöveti lokalizációja különböző élettani stádiumú kérődzőkban
Dr. Rácz Orsolya 2005 Halélősködő nyálkaspórások intrapiscin és intraoligochaeta stádiumainak kísérletes vizsgálata.
Dr. Szathmáry Zsuzsa 2005 Immunomodulation of pathogen-host interaction
Dr. Tenk Miklós 2005 Examination of Mycoplasma bovis infection in cattle
Dr. Bíró Judit 2006 Különböző Mycoplasma gallisepticum törzsek összehasonlító vizsgálata több, döntően PCR alapú molekuláris biológiai módszer segítségével
Dr. Bókony Veronika 2006 Melanin-based plumage ornaments as sexual and social signals: function and evolution.
Dr. Deim Zoltán 2006 A sertések 2 típusú cirkovírusa és citomegalovírusa okozta megbetegedések komplex vizsgálata hazai állományokban
Dr. Hetyey Csaba 2006 Új adatok és diagnosztikai lehetőségek a kutyák kardiológiai vizsgálatában
Dr. Malik Anna 2006 Enteropathogen Escherichia coli (EPEC) baktériumok genotípusa/fenotípusa és pathogenezise választott malacokban
Dr. Mándoki Míra 2006 Vírusos baromfibetegségek molekuláris diagnosztikája, különös tekintettel a csirkék fertőző nephritisét okozó vírus kimutatására és különböző törzseinek genetikai összehasonlító vizsgálatára
Dr. Pádár Zsolt 2006 Kutya eredetű anyagmaradványok igazságügyi genetikai vizsgálata
Dr. Perényi Zsolt 2006 Investigations on Pregnancy-Associated Glycoproteins in the Cow
Dr. Répási Attila 2006 Effect of prostaglandin treatment on the corpus luteum, plasma progesterone concentration and the largest follicle in dairy cow
Dr. Zsarnovszky Attila 2006 The gonadotropin surge:ont he role of estrogen-induced synaptic plasticity and rapid, non-genomic regulatory mechanisms
Dr. Doleschall Márton 2007 The transcriptional regulation of the bovine neonatal Fc receptor
Dr. Halmay Dóra 2007 Egészséges és beteg kutyák thrombocytaszámának és a thrombocyták morfológiájának, valamint funkciójának vizsgálata
 Dr. Hazai Diána 2007 A disztrofin fehérjecsalád: lokalizáció és fiziológiás szerep
 Dr. Imre Ariel 2007 A baromfi Salmonella Enteritidis elleni korai védelmet szolgáló törzsek előállítása virulencia plazmidra és flagellin rendszerre irányuló mutagenezissel
Dr. Jurkovich Viktor 2007 Use of fibrolytic enzymes produced by the fungus Thermomyces lanuginosus in ruminant nutrition
Dr. Kulcsár Margit 2007 Clinical endocrinology of leptin in ruminants
Dr. Máthé Ákos 2007 Klinikopatológiai megfigyelések a kutyák babesiosisa kapcsán
Dr. Tarpataki Noémi 2007 A kutyák atópiás dermatitisének jellemzői, kórjelzésének és gyógykezelésének fejlesztése
Dr. Molnár Viktor 2008 Diagnosztikai és terápiás lehetőségek denevérek (Chiroptera) állatorvosi ellátása során
Dr. Balka Gyula 2009 A PRRS diagnosztikájának javítása, a magyarországi járványtani helyzet felmérése és az itthon előforduló törzsek genetikai tulajdonságainak vizsgálata
Dr. Balogh Orsolya 2009 Growth hormone genotype (AluI polymorphism), metabolic and endocrine changes, and the resumption of ovarian cyclicity in postpartum dairy cows
Dr. Cságola Attila 2009 Sertés circovírusok járványtani vizsgálata 
Dr. Demeter Zoltán 2009 Polymerase chain reaction-based investigations of canine distemper and parvovirus strains from Hungary 
Dr. Jánosi Katalin 2009 Háziállatokból izolált Histophilus somn törzsek összehasonlító vizsgálata 
Dr. Jerzsele Ákos 2009 Comparative pharmacokinetics of the amoxicillin-clavulanic acid combination in broiler  chickens and turkeys, susceptibility and stability tests of the combination 
Dr. Kovács Éva Gabriella 2009  A táplálékfelvételt befolyásoló neuropeptidek vizsgálata a patkány laterális septumának magvaiban 
Dr. Könyves László 2009 Tejhasznú tehenek egészségi állapotát, szaporodási teljesítményét és tejtermelését befolyásoló kockázati tényezők vizsgálata az ellés körüli időszakban
Dr. Nagy Krisztina 2009 Aetiology and treatment of crib-biting behaviour in horses
Dr. Proháczik Angéla 2009 Sexual endocrine diagnostic and treatment methods in the domestic ferret (Mustela putorius furo)
Dr. Balogh Éva 2010 Oralis antidiabetikumok használhatósága  és a cardiovascularis szövődmények  kialakulásában szerepet játszó gyes tényezők vizsgálata kutyák alloxannal kiváltott diabetes mellitusában
Dr. Domonkos Mónika 2010  A reaktív vegyületek és a negatív energiamérleg hatása az apoptózis és a nekrózis kialakulására
Dr. Dudás Györki Zoltán 2010 Kutyák és vadászgörények cardiopathiáinak kórfejlődése és diagnosztikája az echokardiográfia tükrében
Dr. Forgách Petra 2010 A Hepatitis E vírus előfordulása hazai házi és vadon élő emlősökben; a vírustörzsek genetikai jellemzése
Dr. Józwiak Ákos 2010 A Campylobacterek elıfordulása az élelmiszer láncban, valamint környezeti tényezık hatása túlélésükre és pusztulásukra
Dr. Kerestes Ágnes Mónika 2010  Role of insulin in the development of metabolic and repro-ductive malfunctions of periparturient dairy cows
Dr. Máthé Domonkos 2010 Biological evaluation of new beta-emitting radiopharmaceuticals for therapy of malignant and chronic diseases
Dr. Nemes Csaba 2010 Egyes enterális baromfibetegségek (ludak spirochaetosisa, pulykapipék PEC/PEMS kórképei) kórtani, oktani, járványtani és kísérleti vizsgálata
Dr. Sellyei Boglárka 2010 Különbözı állatfajokból származó Pasteurella multocida törzsek jellemzése tradicionális és molekuláris módszerekkel
Dr. Szeleczky Zsófia 2010 Régi és új madárinfluenza vírustörzsek filogenetikai vizsgálata járványügyi vizsgálatok céljából
Dr. Tapaszti Zsuzsa 2010 A mézelő méh (Apis mellifera L.) egyes kórokozóinak vizsgálata különös tekintettel a vírusfertőzésekre
Dr. Zenke Petra 2010 Mikroszatellita-polimorfizmusok vizsgálata kutya eredetű anyagmaradványokból
Dr. Doszpoly Andor 2011 Tokhal-adenovírus és hal herpeszvírusok genetikai elemzése
Dr. Gyuranecz Miklós 2011 Epizootic investigations of tularemia and the comparative characterization of Francisella tularensis strains
Dr. Kaján Győző 2011 Pulyka-, liba- és más madár-adenovírusok genetikai vizsgálata
Dr. Kutasi Orsolya 2011 Some new aspects of equine pulmonary diagnostics
Dr. Maróti-Agócs Ákos 2011  A magyar szürke szarvasmarhafajta fenotípusos és genotípusos vizsgálata 
Dr. Palade Alina Elena 2011 Epidemiological study of viral pathogens incriminated in enteric disease omplexes in Hungarian broiler flocks, with special emphasis on the newly dentified parvovirus
Dr. Pálmai Nimród 2011 A bütykös hattyú, a házilúd, a pekingi és a mulard kacsa madárinfluenzájának patomorfológiájával kapcsolatos hazai tapasztalatok és megfigyelések
Dr. Schweitzer Nóra 2011 Termofil Campylobacter-fajok genetikai és epidemiológiai jellemzése
Dr. Arany-Tóth Attila 2012 A kontrasztanyag volumenterhelésének hatása a subarachnoideális tér nyomásviszonyaira myelographia során kutyákban 
Dr. Benyeda Zsófia 2012 Különböző fertőző bronchitis vírustörzsek pathomechanizmusának összehasonlító vizsgálata 
Dr. Bódis Erika 2012 A malakofauna tér- és időbeli mintázata a magyarországi Duna-szakasz egy vízrendszerében
Dr. Dunay Mikós Pál 2012 Új elektrosebészeti technikák vizsgálata: Az EnSeal® vérér- és szövetragasztó rendszer
Dr. Faigl Vera 2012 Seasonality of reproduction in Awassi sheep
Dr. Jakab Csaba 2012 Claudin-1, -3, -4, -5 és -7 expressziós immunhisztokémiai vizsgálatok kutyák daganatos szöveteiben
Dr. Malik Péter 2012 Az elmúlt 30 évben Magyarországon izolált EHV-1 vírustörzsek genetikai tulajdonságainak vizsgálata
Dr. Marton Szilvia 2012 Nyálkaspórás (Myxozoa) halparaziták gazdafajlagosságának kísérletes és molekuláris vizsgálata
Dr. Pákozdy Ákos 2012 Important Aspects of Canine Idiopathic and Symptomatic Epilepsy
Dr. Pápa Kinga 2012 A kutyák hasnyálmirigy-gyulladásának prognosztikai és terápiás lehetőségei
Dr. Szatmári István 2012 A gazdasági haszonállatok kezelésére használt doxiciklin egyes környezettoxikológiai jellemzőinek vizsgálata
Dr. Szmolka Annamária 2012 Multirezisztens E. coli törzsek antibiotikum rezisztencia és virulencia génjeinek molekuláris epidemiológiai elemzése
Dr. Tánczos Balázs 2012 A kutya leishmaniózis és a parazita vektorainak vizsgálata Magyarországon
Dr. Thuma Ákos 2012 A kacsa és a házityúk intestinalis spirochaetosisának (brachyspirosisának) vizsgálata
Dr. Balogh Orsolya Gabriella 2013 A sárgatest, az üreges sárgatest, a sárgatest- és lutein-ciszta kialakulásának etiológiája és pathogenezise valamint hatása a tejelő szarvasmarhák fertilitására
Dr. Papp Tibor 2013 Detection and characterisation of adeno-, irido- and paramyxoviruses in reptiles
Dr. Pásztiné dr. Gere Erzsébet 2013 Strategies for protecting enterocytes from oxidative stress-induced inflammation
Dr. Pásztory-Kovács Szilvia 2013 Énekesmadarak vonulásának vizsgálata hosszútávú gyűrűzési adatsorok alapján
Dr. Vili Nóra 2013 Degradált biológiai anyagmaradványok alkalmazhatósága madár-genetikai és konzervációbiológiai vizsgálatokban Esettanulmány a parlagi sas (Aquila heliaca) Kárpát-medencei populációján
Dr. Mátis Gábor 2013 Effects of butyrate on hepatic epigenetics and microsomal drug-metabolizing enzymes in chicken
Dr. Kiss Dávid Sádor 2013 Functional hypothalamic asymmetry and introduction to a novel estrogen/estrous phase-dependent regulatory mechanism in mitochondrial energy levels in the female rat hypothalamus
Dr. Tóth Péter 2013 A lovak hármas metacarpalis és csüdcsontjainak csontsűrűség-mérése, valamint összehasonlító denzitometriás, morfometriai és törésvizsgálata
Dr. Vas Zoltán 2014 Host-parasite relationship of birds (Aves) and lice (Phthiraptera) – evolution, econogy and faunistics
Dr. Sváb Domonkos László 2014 Szarvasmarha eredetű atípusos Escherichia coli O157 törzsek virulenciafaktorainak genetikai háttere
Dr. Vucskits András Valentin 2014 A fulvosav és a huminsav biológiai hatásának vizsgálata patkányokon
Dr. Veres-Nyéki Kata Orsolya 2014 Evaluation of trigeminal nociceptive processing in horses
Dr. Jacsó Olga 2014 A Dirofilaria-fajok hazai elterjedtsége és állatgyógyászati jelentősége, a gyógykezelés tapasztalatai
Dr. Lőrincz Márta 2014 A sertés circovírusok evolúciója
Dr. Erdősi Orsolya 2014 Gyors mikrobiológiai módszerek fejlesztése és alkalmazása élelmiszer- és környezet-higiéniai vizsgálatokban
Dr. Psáder Roland 2014 Az endoszkópia szerepe és lehetőségei a gasztroenterológiai diagnosztika és terápia néhány területén kutyában PhD-értekezés
Dr. Lang Zsolt 2014 Epidemiológiai és ökológiai mutatók statisztikai és valószínűségelméleti modellezése, térbeli szerkezetének vizsgálata
Dr. Csébi Péter 2015 A belső rectushüvelyből képzett autolog érgraft morfológiai és funkcionális vizsgálata
Dr. Horváth András 2015 A stresszkezelés hatásának vizsgálata a sertésondó mélyfagyasztási protokolljában és az így kezelt mélyfagyasztott ondó gyakorlati alkalmazásának eredményei
Dr. Khayer Bernadett 2015 Bordetella bronchiseptica törzsek összehasonlító feno- és genotípusos vizsgálata, különös tekintettel a baktérium virulencia tényezőire és gazdaadaptációjára
Dr. Zöldi Viktor 2015 Egy igazolt kullancsencefalitisz góc 4 éves terepi kutatása és kapcsolódó járványtani elemzések, laboratóriumi vizsgálatok
Dr. Pénzes Judit 2015 Hüllőkben és kétéltűekben előforduló adenovírusok és parvovírusok sokfélesége és filogenetikája
Dr. Kemencei Zita 2015 Környezeti változók hatása szárazföldi csiga (Gastropoda, Mollusca) populációkra és közösségekre
Dr. Vincze Boglárka Nóra 2015 Csikómagzatok egészségi állapotának vizsgálata lipicai kancákban
Dr. Tombácz Kata 2015 Sertés circovírus vakcinák fejlesztése
Dr. Vidovszky Márton 2016 Rágcsálók és denevérek adenovírusainak genetikai elemzése
Dr. Tóth István 2016 Metabolic asymmetry in the hypothalamic regulation of food-intake and reproductive processes in male and female rats
Dr. Bende Balázs 2016 Kutyák és macskák húgykövességének epidemiológiai vizsgálata Magyarországon
Dr. Kreizinger Zsuzsa 2016 Comparative characterisation of members of the family Francisellaceae
Dr. Reinitz László Zoltán 2016 Kutyák cerebrospinalis folyadéktereinek anatómiai viszonyai, térbeli modellezése és térfogatmérése
Dr. Podgorski, Iva 2016 Molecular characterisation of simian adenoviruses
Dr. Kővágó Csaba 2016 A szarvasmarha vírusos hasmenését okozó vírus és az általa okozott egyes kórképek vizsgálata
Dr. Dandár Eszter 2016 Madarak orthoreovírusainak összehasonlító genomvizsgálata
Dr. Fehárvári Péter 2016 Large scale breeding site selection and non-breeding individual movement patterns of Red-footed Falcons
Dr. Görföl Tamás 2016 Új denevérfajok és denevér-vírusok keresése
Dr. Somogyi Virág 2016 INTERACTIONS BETWEEN ESTROGEN AND THYROID HORMONE LIGANDS AND THEIR RECEPTORS IN PRIMARY CEREBELLAR CELL CULTURE
Dr. Makra Zita 2016 A perforáló keratoplasztika alkalmazása lovakban
Dr. Végh Ákos 2016 Állatokon végzett jólléti vizsgálatok és az elektromos kábítás mutatóinak összefüggései sertéseken
Dr. Ballmann Mónika 2017 Madarakban előforduló adenovírusok sokféleségének és genetikai jellemzőinek feltárása
Dr. Rónai Zsuzsanna 2017 Nem tuberkulotikus mycobacteriumok azonosítása és tipizálása
Dr. Sárközi Rita 2017 Sertésekből izolált Actinobacillus pleuropneumoniae törzsek összehasonlító vizsgálata
Dr. Csonka Diána 2017 Isopoda közösségek szerveződésének ökomorfológiai háttere
Dr. Jócsák Gergely 2017 The effects of bisphenol-A, zearalenone, arsenic and 4-methylbenzylidene camphor alone and in combination on the estrogen- and thyroid hormone receptor expression in developing rat cerebellum
Dr. Szabó Réka 2017 Házi- és vadmadár eredetű Bordetella avium és Ornithobacterium rhinotracheale törzsek összehasonlító feno- és genotípusos vizsgálata
Dr. Hetényi Nikoletta 2017 Szárazföldi teknősök (Testudo sp.) és a szakállas agáma (Pogona vitticeps) fontosabb táplálási eredetű bántalmai
Dr. Olasz Ferenc 2017 Magyarországról izolált PRRSV törzsek szekvencia elemzése és a PRRSV 7ap peptid biokémiai és immunológiai jellemzése
Dr. Mészáros István 2017 A sertés parvovírus SAT– mutáns törzsének és víziszárnyas vírusok fertőzőképességének vizsgálata real-time PCR és immunfluoreszcens módszerekkel
Dr. Harami-Papp Hajnalka 2017 Emlősök és madarak rotavírusainak összehasonlító filogenetikai vizsgálata
Dr. Flaisz Barbara 2018 The role of birds in the epidemiology of tick-borne pathogens
Dr. Fodor István 2018 Reproductive management and its associations with performance on large commercial Holstein-Friesian dairy farms
Dr. Nemesházi Edina 2017 Phylogeography and population genetics of white-tailed eagles (Haliaeetus albicilla) in the Carpathian Basin
Dr. Juhász Alexandra 2018 A Schistosoma turkestanicum Skrjabin, 1913 diagnosztizálása vadakban és hazai elterjedtségének vizsgálata
Dr. Somoskői Bence 2018 Effects of mycotoxins and cryopreservation on preimplantation mouse embryos
Dr. Szekeres Sándor 2018 The role of urban and wild-living small mammals in the epidemiology of ticks and tick-borne pathogens
Dr. Szigeti Viktor 2018 Nektárnövény kínálat és használat kis Apolló-lepkéknél (Parnassius mnemosyne)
Dr. Görföl-Sulyok Kinga Mária    2017  Genetic diversity and antibiotic resistance of Mycoplasma bovis   
Dr. dr. Gyetvai Béla 2018 Development of advanced antimicrobial combinations for the treatment of canine otitis externa/ Korszerű antimikrobiális kombinációk fejlesztése kutyák külső hallójárat-gyulladásának gyógykezelésére
Dr. dr. Szentpáli-Gavallér Katalin 2018 A nyugat-nílusi vírus magyarországi előfordulásának és virulenciájának vizsgálata
Dr. Gyuris Éva 2019 A Riemerella anatipestifer hazai előfordulása, a törzsek jellemzése klasszikus és molekuláris módszerekkel
Dr. Nyerges-Bohák Zsófia 2019 A stressz hatása a versenylovak teljesítményére nyugalmi állapotban és terhelés során
Dr. Mihalov-Kovács Eszter 2019 Új vírusok magyarországi kutyák enterális fertőzéseiben
Dr. Valkó Anna 2019 Vírusok okozta komplex oktanú enteralis megbetegedések sertésekben, különös tekintettel a coronavírusokra
Dr. Csivincsik Ágnes 2019 A szarvasmarha-gümőkór erdei rezervoárjának vizsgálata
Dr. Szelényi Zoltán Viktor 2019
Clinical evaluation of bovine twin pregnancy
Dr. Losonczi Eszter 2019 Stress-preconditioning as a novel tool to improve assisted reproductive proceduresére
Dr. Forró Barbara 2019 A veszettség molekuláris epidemiológiája Magyarországon
Dr. Kulcsár Anna 2019 Epigenetic effects of butyrate in intestinal and extraintestinal tissues of broiler chicken
Dr. Stammné Felde Orsolya 2019 Genetic diversity and antibiotic resistance of Mycoplasma hyopneumoniae isolates
Dr. Szőke Krisztina 2019 Eco-epidemiological investigation of blood- sucking ectoparasites of bats
Dr. Felföldiné Lévai Réka 2019 Egy klasszikus sertéspestis ellen kifejlesztett markervakcina hatékonysági vizsgálatai célállat fajon
Dr.  Tóth Balázs  2019  Clinical and experimental investigation of the nervous system of neonatal foals. Neuroendocrin transition from foetal consciousness to perinatal life
Dr. Czeibert Kálmán  2020  Multimodal visualisation of the canine brain based on structural imaging, cryosectioning and 3-dimensional modelling
Dr. Koltai Zsófia  2020  Kórjelző mutatók és prognosztikai faktorok vizsgálata kutyák daganatos betegségeiben
Dr. Nógrádi Anna Linda 2020 Egyes egzotikus emlősök megbetegedéseinek vizsgálata és azok életkori sajátosságai
Dr. Német Zoltán László 2020 Molecular characterisation of Staphylococcus aureus strains isolated from rabbits
Dr. Török-Nagy Beáta 2020 D-dimer-specifikus monoklonális ellenanyagok előállítása, jellemzése és diagnosztikai alkalmazhatóságuk vizsgálata
Dr. Marosi András  2020  Antivirális és gyulladáscsökkentő hatóanyagok veszettség elleni hatásának vizsgálata sejtkultúrában és egérmodellben
Dr. Szabára Ágnes 2020 A szarvasmarha vírusos hasmenése elleni védekezés epidemiológiai, igazgatási és immunhisztokémiai vonatkozásai Magyarországon
Dr. Palócz Orsolya 2020 Evaluation of feed additives and their potential in antimicrobial replacement in farm animals
Dr. Karai Edina 2020 Immunfenotípus és kemoterápia rezisztencia vizsgálat egér és kutya limfóma/leukémia sejteken
Dr. Pleva Dániel 2020 Az otthoni sütési-főzési eljárások hatása a baromfihúsok kémiai és mikrobiológiai biztonságára, valamint minőségi jellemzőire
Dr. Bekő Katinka 2021 Genetic studies on Mycoplasma gallisepticum and M. synoviae and development of molecular assays applicable as diagnostic methods 
Dr. Grózner Dénes 2021 Assessment of the antibiotic sensitivity and genomic studies on waterfowl Mycoplasma species 
Dr.  Nagy Anna 2021 Magyarországon endémiás zoonotikus flavivírusok mikrobiológiai diagnosztikai célú vizsgálata
Dr.  Ujvári Barbara 2021 Emlősökből izolált Pasteurella multocida törzsek összehasonlító jellemzése
Dr. Varga-Kugler Renáta  2021 Hüllők és madarak reovírusainak genetikai diverzitása 
Dr.  Bakony Mikolt  2021 Heat stress in dairy calves: Insights on importance, methodology and abatement
Dr. Bárány Zoltán 2021 Effects of factors involved in the pathogenesis of hepatic encephalopathy and some phosphodiesterase inhibitors on neuroinflammation-related events in primary rat astrocyte cultures
Dr. Ali Ismael Choukeir 2021 PREDICTION THE ONSET OF CALVING TO DECREASE STILLBIRTH RATE IN A HOLSTEIN-FRIESIAN DAIRY FARM
Dr. Müller Linda 2021 A szaporodásbiológiai működés, és egyes tápláltsági és anyagcsere paraméterek közötti összefüggés vizsgálata kutyában
Dr. Czikkelyné Ágh Nóra 2021 Madárvonulás időzítését befolyásoló tényezők, különös tekintettel az ivarok közti különbségekre
Dr. Mackei Máté 2021 Study of immunomodulatory factors in chicken hepatic cell culture models
Dr. Tarján Zoltán László 2021 Ősibb gerincesek különféle vírusainak genetikai vizsgálata, biodiverzitása és filogenetikája
Dr.  Szabóné Kaszab Eszter  2021  Madarak polyomavírusainak és CRESS DNS vírusainak összehasonlító genomvizsgálata
Dr. Hejel Péter 2021 A tejhasznú szarvasmarhák redox-státusza, energia forgalma, egészségi állapota és teljesítménye közötti összefüggések vizsgálata alternatív állomány-egészségügyi monitor-rendszerek fejlesztése céljából
Dr. Szilasi Anna 2021 Macska-retrovírusok hazai előfordulásának felmérése molekuláris biológiai módszerekkel, egyes vírusok genetikai vizsgálata
Dr. Tarján Zoltán László 2022 Ősibb gerincesek különféle vírusainak genetikai vizsgálata, biodiverzitása és filogenetikája
Dr. Barna Réka 2022  Matriptáz modulátorok vizsgálata in vitro
Dr. Vajna Flóra 2022 BEHAVIOUR, MORPHOLOGY AND ECOLOGICAL CONSTRAINS IN BUTTERFLIES
Dr. Szakos Dávid 2022 The role of functional food in healthy ageing: a consumer research perspective
Dr. Bús-Pomothy Judit 2022 Potenciálisan védő hatású anyagok alkalmazhatósága mikotoxinok által károsított bélbarrier épségének fenntartására in vitro modellben
Kulcsárné Dr. Petrilla Janka 2022 Regulation of metabolic processes by nutritional factors in chicken
Dr. Csöndes Judit 2022 A kortikoszteroid-elégtelenség szindróma és a
perifériás fehérvérsejtek glükokortikoidreceptor
expressziójának vizsgálata kutyában
Dr. Kocsis Róbert 2022 A nyers teve- és szarvasmarha tej FT-MIR spektroszkópiával meghatározott beltartalmi jellemzőinek periodikus változása és a tejminőség vizsgálata
Dr. Dobos Attila 2022 Prevalence of Coxiella burnetii in dairy cattle and farm workers and associated bovine reproductive disorders in the Central European region
Dr. Adorján András 2022 Baromfi eredetű enteropatogén Escherichia coli (EPEC) törzsek epidemiológiája, antibiotikum rezisztenciája és virulencia profilja.
Dr. Hoitsyné Bali Krisztina 2023 A fertőző bronchitis molekuláris epidemiológiai vizsgálata című doktori (PhD) értekezésének