Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem EAEVE Akkreditáció

EAEVE Akkreditáció

Az Európai Állatorvos-képző Intézmények Egyesületét (EAEVE=European Association of Establishments for Veterinary Education) 1988-ban alapították, amelynek célja az alapító országok állatorvos-képzésének egységesítése. Ez a szervezet végzi az európai állatorvos-képző intézmények oktatási színvonalának minősítését egy, az adott állatorvosi egyetem által készített részletes írásbeli önértékelésére, és egy nemzetközi bizottság látogatása keretében végzett személyes vizsgálatra alapozva. Szigorú és egységes szempontok alapján értékelik az intézmény állatorvos-képzését, és amennyiben a vizsgálat egyetlen meghatározó hiányosságot sem talál, akkreditálják a képzést. Az „elit körbe” való tartozás mellett ez a státusz azt is jelenti, hogy az intézmény által kiadott állatorvosi diplomát az európai országok minden további honosítási eljárás nélkül automatikusan elfogadják.

2007-től tovább szigorodott az európai akkreditáció: az addigi állatorvos-szakmai szempontok alapján végzett értékelés mellett már egy minőségbiztosítási vizsgálat ellenőrizte szigorú feltételrendszernek is meg kell felelni. Ezt a szigorú követelményt közel száz vizsgált, illetve értékelésre váró állatorvosi egyetem, illetve kar közül mindezideig csak hat európai állatorvos-képző intézmény (Koppenhága, Gent, Helsinki, London, Zürich/Bern és Bécs) tudta sikeresen teljesíteni, megelőzve számos nagynevű intézményt.

2014-ben került sor a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán a hazai egyetlen, 227 éve alapított Európában példa nélküli módon három (magyar, német és angol) nyelven oktató állatorvos-képző intézményünk új rendszer szerinti vizsgálatára, ahol sikeresen elnyerte a Kar a teljes intézményi akkreditációt 10 évre.

A tíz éves határidő végéhez érve az újabb szakmai bizottság 2023. szeptemberében látogatott Budapestre, ahol az egy hétig tartó és minden részletre kiterjedő, személyes megtekintésekre és egyeztetésekre alapuló, továbbá valamennyi egyetemi polgár (hallgatók, vezető- és beosztott oktatók, alkalmazottak stb.) részvételét megkövetelő vizsgálat fő célja az volt, hogy az írásos önértékelés számtalan adatának valós jellegét és meglétét közvetlenül is ellenőrizze. A bizottság vizsgálata egyetlen meghatározó hiányosságot sem talált, és erősségként kiemelte az egyetemi polgárok egy emberként való kiállását az állatorvosi oktatás mellett, különös tekintettel mind magyar, mind a német és angol nyelvű hallgatók példátlanul erős elkötelezettségére „alma mater”-ünk irányában. A vizsgálat nagyra értékelte a minőségirányítást, illetve a kiemelten fontos biobiztonsági felkészültséggel is elégedett volt.

A bizottságok értékelését az Európai Állatorvos-képző Intézmények Egyesületének döntéshozó testülete 2023 decemberében tárgyalta. Ennek eredményeképpen a hazai egyetlen állatorvos-képző intézmény elnyerte a teljes (oktatási és minőségbiztosítási) intézményi akkreditációt, és így a következő megmérettetésig 10 éven keresztül biztosítja a legmagasabb oktatási minősítést. Ez az “elit körbe” való tartozás azt is jelenti, hogy az általunk kiadott állatorvosi diplomát az európai országok minden további honosítási eljárás nélkül automatikusan elfogadják.

Kapcsolódó dokumentumok (angol nyelven):

Állatorvostudományi Egyetem önértékelési jelentése:

Döntés akkreditációról: