Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Doktori Iskola Habilitáció

Habilitáció

Habilitációs eljárás

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának III. kötete, azaz a Doktori és Habilitációs Szabályzat szerint: 

Habilitációs eljárás megindítását kérheti bárki, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

  1. doktori fokozattal rendelkezik, és a tudományos fokozat megszerzése óta – de legalább öt éve – magas szintű, önálló tudományos tevékenységet folytat, amelynek eredményei megfelelnek az FKR által az egyetemi docensekre meghatározott követelményeknek;
  2. hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben legalább nyolc féléven keresztül látott el oktatói feladatot;
  3. tudományos alkotással történő habilitáció esetén rendszeres, magas szintű szakirodalmi tevékenységet folytat, amelyet rangos nemzetközi, lektorált, a szakterületen mértékadóként elismert folyóiratokban megjelent cikkek és ugyanilyen helyeken megjelenő – az Adatbázis alapján vizsgált – hivatkozások igazolnak, emellett előadásokkal, eredményei ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai tudományos rendezvényeken;
  4. műszaki alkotásra épülő habilitáció esetén rendszeres, magas szintű alkotótevékenységet folytat, amelyet megvalósult szabadalmak, tervek, valamint lektorált folyóiratcikkek és ezekre kapott hivatkozások igazolnak. A habilitáló előadásokkal, eredményei ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai szakmai rendezvényeken; nemzetközileg is kiemelkedő gyakorlati eredményeinek pozitív hazai és nemzetközi szakmai visszhangja nyomtatott formában is megjelent.

A habilitációs kérelemhez mellékelni kell a doktori fokozat megszerzése óta végzett tudományos, illetve műszaki tevékenység eredményeinek tézisekben történő összefoglalását. A habilitációs bizottság előírhatja habilitációs értekezés benyújtását is. A válogatott munkák eredményeit egységes, önmagában érthető rendszerben kell bemutatni. Az új megállapításokat tételesen a tudományos téziseknél megszokott formában kell rögzíteni, a válogatott tudományos publikációkat, illetve alkotásokat a tézispontokhoz rendelve.

A habilitációs eljárás a következő részekből áll:

a)      habitusvizsgálat, mely az 1. § (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesítését vizsgálja,

b)      a habilitációs tézisek értékelése,

c)      magyar és idegen nyelvű – habilitációs előadás és annak értékelése az Nftv. 108. § 7. pontjának megfelelően,

d)      nyilvános vita és annak értékelése.

Az eljárás során használt dokumentumok és űrlapok:
Jelentkezési lap
Szakmai önéletrajz
Habilitációs előadások jegyzőkönyve
Segédlet a Szakértői Bizottság tevékenységéhez: értékelés és forgatókönyv
Szavazó lap (szempontok az értékeléshez)
Ellenőrző lista a jelentkezéshez mellékelendő dokumentumokról
Doktori Habilitációs Tanács befogadó nyilatkozata
Javaslat Szakértői Bizottság összetételére
Publikációs tevékenység bemutatása
Az előadások időpontjának bejelentése
Habilitáció forgatókönyve
Habilitációs szabályzat
Jelentkezési díj 10 000 Ft
Eljárási díj –  nem kari alkalmazott esetén 60 000 Ft
                 – kari alkalmazott  esetén 30 000 Ft

A habilitációs eljárásra történő jelentkezéseket a Doktori és Habilitációs Tanács, egyúttal a Doktori Iskola titkárságára várjuk