Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Doktori Iskola Témavezetői jelentés

Témavezetői jelentés

Témavezetői jelentés

On-line témavezetői jelentésben (E-mail formájában: [E-mail megjelenítése])

őszi szemeszterben január 31-ig

tavaszi szemeszterben július 31-ig

 

A kreditszámítása összefoglaló táblázata, valamint a doktori (PhD) képzés keretében oktatott tantárgyak és azok kreditszámai az Állatorvostudományi Doktori Iskolában 

 

A teljesítendő minimum – elszámolható maximum

kreditek

A jelentés módja
  Min. Max.  

On-line témavezetői jelentésben

őszi szemeszterben január 31-ig

tavaszi szemeszterben július 31-ig

A: Tanulmányi tanegység
A1: Kötelezően teljesítendő tárgyak 30 30
A2: Kötelezően választandó (közismereti, kiegészítő) tárgyak 5 6
A3: Szabadon választható (speciális szakmai) tárgyak 12 20
B: Kutatási tanegység 135 180
C: Publikációs tevékenység tanegység 12 12<
D: Oktatási tanegység 0 15  
Összesen gyűjtendő – gyűjthető Az első 4 szemeszterben minimum 120 kredit
48 hónapos képzés alatt: minimum 240 kredit

 


B = Kutatási tanegység

A 48 hónapos képzés alatt teljesítendő minimum: 135 kredit

Képzési és kutatási szakasz (1-4. félév): minimum 60, maximum 80 kredit (max. 20/félév)
Kutatási és disszertációs szakasz (5-8. félév): minimum 75, maximum 100 kredit (max. 25/félév)

Az adott szemeszterben végzett kutató-munka rövid, pár mondatos összefoglalása:

Ha a kutatás eltérő munka elosztást igényel, akkor a témavezető indokolja ezt az iskolavezető felé, aki ezt a DIT döntése alapján engedélyezheti, különösen akkor, ha az értekezés benyújtására a komplex vizsgát követően, de a nyolcadik félév vége előtt kerül sor. Ebben az esetben elsődlegesen az értekezés benyújtásához szükséges publikációs követelmények teljesítésére adható kredit.