Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Doktori Iskola Témavezetői jelentés

Témavezetői jelentés

Témavezetői jelentés

On-line témavezetői jelentésben

őszi szemeszterben január 31-ig

tavaszi szemeszterben július 31-ig

 

A kredit típusai és
a teljesítendő minimum – elszámolható maximum értékek
A jelentés módja
A: tanulmányi        >=50 Témavezetői jelentés szerint
A1: kötelező tárgyakból 30
A2: részben kötelezőkből 5 – 8
A3: egyéb képzési formából 12 – 20
B: kutatási 199 – 246
C: oktatási 4 – 16
Minimum gyűjtendő: 30 kredit / félév  = 240 – 320 / 48 hónap.
Az 1-4. félév során szükséges minimális összkredit: 90.
Az 5-8. félévben a minimális összkredit: 150, amennyiben az 1-4. félévben a összkredit (mindösszesen) 90.
A kutatási krediteknél külön hangsúllyal szerepel az értekezés benyújtásához szükséges
publikációs követelmények teljesítése, különös tekintettel az 5-8. félévre.

 

B = Kutatási tanegység

A 48 hónapos képzés alatt teljesítendő minimum: 199-246

 Az adott szemeszterben végzett kutató-munka rövid, pár mondatos összefoglalása:

 Átlagosan 1-4. félévben 570 ± 180 óra, azaz 19 ± 6 kredit/félév adható, illetve számolható el az arányos munkavégzés okán. 5-8. félévben átlagosan 1125 (+-180) óra, azaz 37,5 (+-6) kredit/félév. Ha a kutatás ettől eltérő munka elosztást igényel, akkor a TV indokolja ezt az iskolavezető felé, aki ezt a DIT döntése alapján engedélyezheti, különösen akkor, ha az értekezés benyújtására a komplex vizsgát követően, de a nyolcadik félév vége előtt kerül sor. Ebben az esetben elsődlegesen az értekezés benyújtásához szükséges publikációs követelmények teljesítésére adható kredit.

További részletek a DHSZ-DISZ szabályzat 98-102. oldalán találhatóak.