Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Hírek Dr. Plósz Béla szobrának ünnepélyes avatása

Dr. Plósz Béla szobrának ünnepélyes avatása

Ünnepélyes szoboravatással egybekötött tiszteletadással emlékeztünk Dr. Plósz Bélára, a hazai lótenyésztés meghatározó alakjára, a modern állatorvosi sebészet megteremtőjére.

A nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő színvonalú magyarországi állatorvosképzés egyetlen hazai intézményeként mindig különös gondot fordítottunk arra, hogy az állatorvosképzés nagyjainak méltó emléket állítsunk. A több mint 230 éves múlttal rendelkező egyetemünk elismert oktatók és kutatók egész sorát adta hazánk és a világ állatorvos-tudományának.

Dr. Plósz Béla, a hazai lótenyésztés meghatározó alakjának, a modern állatorvosi sebészet megteremtőjének több évtizedes munkássága előtt tisztelegve az Állatorvostudományi Egyetem szobrot állított az egyetem parkjában, amelynek elkészítésével járó költségek egy részét támogatók önkéntes felajánlásaiból biztosítottak.

Az ünnepségen Dr. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora köszöntötte a megjelent vendégeket:

„Dr. Plósz Béla az elmúlt 130 év kivételes személyisége volt a magyar és egyetemes állatorvoslásnak. A 100 évvel ezelőtti Európában nem csak mint tudóst és oktatót ismerték, de a lovak igazi szakértőjeként, lótenyésztésünk felvirágoztatóját is tisztelték személyében.

Meghatódottsággal és büszkeséggel tölt el, hogy állatorvos tudósnak, a lótenyésztési államtitkárnak Alma Materünk parkjában szobrát felavathatom és munkásságát méltathatom.” – emelte ki a rektor ünnepi beszédében.

 

Dr. Plósz Béla 

  1. május 19-én született Pesten, 1882-ben sikeres érettségi vizsgája után beiratkozott a Magyar

Királyi Állatorvosi Tanintézetbe. Az intelligens és szorgalmas ifjúra már a hallgatói évek során felfigyeltek tanárai, ennek köszönhetően professzora, Azary Ákos meghívta tanszékére gyakornoknak. Állatorvosi oklevelét 1885 júniusában szerezte meg.

Nyugat-európai tanulmányútjáról visszatérve – ahol rengeteget tanult, látott és hatalmas gyakorlati tapasztalatra tett szert – megbízták a sebészeti klinika irányításával, 1897 áprilisában kapta meg nyilvános rendes tanári kinevezését és megbízását a Sebészeti Tanszék vezetésére.

Munkatársaitól megkövetelte a műtéti aszepszis (a kórokozókat a betegtől távol tartó módszerek összessége) maradéktalan betartását, amely azt eredményezte, hogy klinikáján minimálisra csökkent a sebfertőzések és a műtéti szövődmények száma.

A sebészetet modern szemlélettel oktatta, előadásait, betegbemutatóit oktatótáblákkal, preparátumokkal és mozgóképekkel színesítette. Számos új műtéti megoldás kidolgozása és több új sebészeti eszköz, illetve műszer megalkotása is fűződik nevéhez. Lovakon végzett műtétjeivel országos hírnévre tett szert, neve az Osztrák-Magyar Monarchia ménesbirtokain és lósportköreiben egyaránt fogalommá vált.

 

Köszönjük, hogy Önök is támogatták, hogy a modern állatorvosi sebészet megteremtőjének méltó emléket állíthattunk.

 

Képeket Horváth Anikó készítette.