Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Hírek Beszámoló a sertés-szakkollégium másfél évéről

Beszámoló a sertés-szakkollégium másfél évéről

2017 őszén kezdődött az a közös gondolkodás, amely a mai kor elvárásainak megfelelő, képzett, nyitott gondolkodású sertésegészségügyi és sertéstenyésztési szakemberek utánpótlásának igényéről szólt.

Az MSD Animal Health közép-európai vállalata, a Bonafarm csoport sertés ágazata – Nagy Tibor, igazgató -, a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége – Dr. Nemes Imre, igazgató -, valamint az Állatorvostudományi Egyetem, majd 2018-tól a Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon Kara csatlakozott ehhez a különleges képzéshez.

A sertésegészségügyi szakemberek duális képzését olyan közreműködő, a jövő szakemberei iránt nyitott szakmai műhelyek segítik, ahol különböző genetikákat és tartási, takarmányozási rendszereket tudnak bemutatni. Köszönet illeti a Kaluterm Kft. Cibakháza – Szentesi Szabolcsot -; Hajdúdorogi Bocskai Mg. Zrt. – Nagy Jánosnét és Babik Sándort -; és a Fiorács Kft. Sárbogárd képviseletében Dr. Selmeci Csabát.

A közös cél az volt, hogy komplexebb tudással rendelkező végzős állatorvosokat és agrármérnököket képezzünk, annál is inkább:

– mert az egyetemi elméleti tudás mellett már a gyakorlatban megtapasztalták azt, hogy a magyarországi sertéságazati szereplők hogyan végzik a munkájukat és milyen hatások alapján hozzák meg a termeléssel kapcsolatos döntéseiket.

– mert megtapasztalták, hogy az elméleti tudást a különböző termelési környezetben hogyan lehet alkalmazni a gyakorlatban.

– a prezentációk során megtanulták a rövid, lényegre törő előadásmódot, amivel a kommunikációs, meggyőző és érdekérvényesítő képességük nagymértékben javult.

A szakkollégium az Állatorvostudományi Egyetemen indult 2018. márciusában 16 egyetemi hallgatóval, ahol Stephan von Berg, az MSD Animal Health vállalat európai szakmai vezetője is részt vett előadóként. A Bonafarm részéről a szakmai előadásokon túl kiváló sertéstermékes vendéglátásban is részük volt a hallgatóknak, kiemelt köszönet érte Krzyzewsky Nóra minőségirányítási igazgatónak. 2018 őszén csatlakozott a kezdeményezéshez a keszthelyi állattenyésztő hallgatók csapata Benedek Zsuzsanna vezetésével.

A kollégium működése

A három félév minden félévében 2-2 önálló témát érintettünk, vizsgáltunk meg, majd a telepi gyakorlatokon gyakorlatvezetők (Dr. Makkai István, Dr. Máté Péter, Mátyus Ferenc, Selmeci Csaba és Dr. Búza László) irányításával ezek alkalmazását meg is próbáltuk, kiszámítottuk, elvégeztük, megmintáztuk – összességében önálló gyakorlati tudásra tettünk szert. A gyakorlati napokat követően, az önálló és a csoportos feladatok kapcsán kiselőadásokra, dolgozatok bemutatására és azok közös értékelésére került sor. Ma már közel 100 dolgozat van a közös könyvtárunkban, s egyre több témafelelős került azonosításra a szakkollégiumon belül.

Az első témakör a sertéstelepek „funkcionális anatómiája” volt. Hogyan néz ki – felboncolva – egy telep, milyen szervezetek működnek és azoknak milyen hatása van egymásra. A kollégistáknak lehetőségük volt megérteni, megismerni a folyamatokat, összefüggéseket, hála Nagy Tibor, Benedek Zsuzsanna és Dr. Búza László előadásainak.

A második nagy terület, amit a képzés felölelt, az úgynevezett telepi rotációk számítása volt, melyre új telep létesítésekor, meglévő telep újrarotálásakor (fajtaváltás vagy munkaerő-szervezés, esetleg járványvédelmi okok miatt), több hetes fiaztatási rendszerek kialakításakor van szükség. Ma már elmondhatjuk, hogy a szakkollégisták az első hazai szakemberek, akik képesek akár többhetes fiaztatási rendszereket is megtervezni, felállítani, üzemeltetni. Nagy Tibor előadásait Dr. Makkai István, Dr. Máté Péter gyakorlatvezetők segítségével mélyítették el a hallgatók a telepeken.

A második félév első témaköre az agrárgazdaságtani számításokról szólt. Megvizsgálásra került, hogy mit jelent a fajlagos takarmányértékesítés, napi testtömeggyarapodás, termékenyülési index, fialási százalék. Az előadók külön fejezetet szenteltek a változások megértésére, menedzselésére olyan esetekben, amikor egy-egy paraméter megváltozik a szemléltetett 1000 kocás telepen. Ezúton is külön köszönet Nagy Tibornak és Dr. Búza Lászlónak.

A félév második részében a takarmányozásról, annak eszközeiről, felügyeletéről, és a hiperszapora fajták különleges takarmányozási elvárásairól esett szó. Receptúrákkal, takarmánykeverőkkel és takarmány egységszámítással is foglalkoztak a hallgatók. Időt töltöttek a szopósmalacok föcstej és tej ellátásával, a kolosztrum és tejdajkásítással. Elmondhatjuk, hogy a hallgatók ma már azon szakemberek közé tartoznak, akik értik és képesek napi szinten vezényelni, elvégezni a különböző dajkásításokat. A dajkásítási kártyajáték egyre nagyobb népszerűségnek örvend – köszönhetően a szakkollégiumnak – a már régóta működő telepeken is. Köszönet érte Szentesi Szabolcsnak, Anders Peter Andersennek és Dr. Búza Lászlónak.

Speciális képzésünk harmadik félévében a telepek téteményképességének javítása, a szaporodásbiológia került a középpontba. Alapos elméleti oktatás és képzés során Mátyus Ferenc, Dr. Máté Péter és Dr. Makkai István, valamint Dr. Búza László közreműködésével a süldők, kocák és a kanok ivari működése, annak élettana és kórtana, valamint a szaporodásbiológiai adatok gyűjtése és elemzése került megvitatásra. Három önálló fejezetet jelentett a termékenyítések módjának bemutatása, megértése (post-cervicalis termékenyítés), a vágóhídi szaporodásbiológiai mintagyűjtés, elemzés és vizsgálatok, valamint a világújdonságként használt petefészek ultrahangos diagnosztika használata az ovulációs ablak megállapítására, ivarzási (szaporodásbiológiai) anomáliák azonosítására.

A képzés utolsó blokkjában a szaporodásbiológiai tantermi gyakorlatok, és az ultrahangos berendezések részletes megismerése mellett, rendkívüli aktualitása miatt az Afrikai Sertéspestissel kapcsolatos ismeretek, a fertőtlenítés és a védekezés módszerei valamint a BioCheck járványvédelmi minősítő rendszer sertéstelepi kipróbálása került a középpontba. A most végző szakkollégiumosok olyan állategészségügyi és állattenyésztési szakemberek, akik megfelelő képzésben részesültek a betegség elleni hatékony védekezés megértéséhez. Köszönet illeti a Georgikon kar tangazdaságát a gyakorlati helyszín és a képzési feltételek biztosításáért. Külön köszönet Benedek Zsuzsanna szeretetteljes munkájáért, Dr. Máté Péter mintagyűjtéséért és Dr. Makkai István gyakorlatvezetéséért.

S végül, hogyan nézett ki egy-egy képzési blokk?

Általában – közös tervezést követően – egy, másfél napos elméleti egységekben vettük át a megcélzott szakterületet. „Saját” előadóink mellett, külön élmény volt, amikor gyakorlati szakemberek osztották meg saját tapasztalataikat és ismeretüket, így például Szentesi Szabolcs vagy Mátyus Ferenc. Az elméleti blokkban kapott helyet a hallgatók saját kutatásainak bemutatása és megvitatása is. Az elméletet gyakorlat követte, amely jellemzően rotációban – hogy minden gyakorlati csoport megismerhesse valamennyi termelési rendszert – együttműködő telepeinken történt. Ide előző este érkeztek a hallgatók, megismerkedtek a telepi menedzsmenttel, s a telep működésével, mutatóival, jellemzőivel. Másnap éles telepi gyakorlaton vettek részt kora reggeli műszakkezdéstől műszak végéig, majd megvitatták a tapasztaltakat. A szakkollégisták önállóan vagy csoportban készített dolgozatokban rögzítették tudásukat és mutatták be azt a következő elméleti blokkban.

Tudjon meg többet élményeinkről, tapasztalatainkról, jöjjön el diplomaosztó rendezvényünkre és hallgassa meg végzős szakkollégistáinkat. Alább megtalálható a képzésen részt vettek névsora.

A záró- és diplomaosztó ünnepségre, a záródolgozatok bemutatására, az ország első Sertés-ünnepének keretein belül 2020. február 19-én 13.00-tól kerül sor a Pannon Egyetem Georgikon Kar dísztermében.

Szeretettel várjuk azokat, akik érdeklődnek a hazai sertéságazati szakemberek munkája, utánpótlása, illetve a kapcsolódó témák kutatása, projektek lebonyolítása iránt.

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Regisztrációhoz küldjön e-mail üzenetet Dr. Búza László címére, [E-mail megjelenítése] 2020. február 15-ig!

 Új szakkollégiumra jelentkezési felhívás!

Örömmel értesítjük az agrár- és állatorvosképzésben résztvevő hallgatókat, az elmúlt 3 éven belül végzetteket, hogy a képzés folytatódik, melyre egy motivációs levéllel és az érdeklődési kör (a sertés szakterületen belül: mit akarsz tanulni, kutatni, megérteni a következő 3 félév alatt) megjelölésével, Dr. Búza László címén ([E-mail megjelenítése]) 2020. február 15-ig lehet jelentkezni.

A jelentkezők személyes bemutatkozása a végzős diplomaosztó során lesz. A képzés 2020. áprilisában indul. A résztvevőknek publikációs kötelezettsége van (TDK, illetve más hazai és nemzetközi szakami rendezvények).

 

Az első sertés-szakkollégium eseményein részt vett hallgatók:

Ágics Mátyás – ÁTE

Buzás Anna – ÁTE

Danyi Zoltán -ÁTE

Dr. Balajthy Bálint -ÁTE

Dr. Giricz Márton -ÁTE

Dr. Koczkás Máté -ÁTE

Dr. Somogyi Zoltán -ÁTE

Erdélyi Jázmin Luca -ÁTE

Faludy Gergely – PEGK

Fekete Bálint -PEGK

Fodor Bálint -ÁTE

Gillinger Gábor -PEGK

Károlyi Henrik -ÁTE

Koltay Ilona Anna -PEGK

László Ivett -PEGK

Orbán Vivien -ÁTE

Orosz István -ÁTE

Sipos Eszter – ÁTE

Sipos Eszter Sára -ÁTE

Sipos Roland – ÁTE

Sipos-Szabó Gergő -ÁTE

Szóládi Áron – ÁTE

Török Nándor – PEGK

Várhelyi Vanda Kisanna -PEGK