Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Hírek Adománygyűjtés Dr. Bartha Adorján és Dr. Szent-Iványi Tamás professzorok szobrainak elhelyezésére és megvalósításának támogatására

Adománygyűjtés Dr. Bartha Adorján és Dr. Szent-Iványi Tamás professzorok szobrainak elhelyezésére és megvalósításának támogatására

A nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő színvonalú magyarországi állatorvosképzés egyetlen hazai intézményeként mindig különös gondot fordítottunk arra, hogy az állatorvosképzés nagyjainak méltó emléket állítsunk. A több mint 230 éves múlttal rendelkező egyetemünk elismert oktatók és kutatók egész sorát adta hazánk és a világ állatorvos-tudományának.

Az Állatorvostudományi Egyetem a magyar állatorvosi kar összefogásával ebben az évben két szobrot is állít egykori tanárainak, Bartha Adorján és Szent-Iványi Tamás professzoroknak.

Bartha Adorján az egyik leginvenciózusabb állatorvos-kutatónk volt. Nevét az általa készített és róla elnevezett vírustörzsből készült Aujeszky betegség elleni vakcina tette ismertté világszerte. Hazánk legeredményesebb gyakorlati virológusa volt, aki 1957-ben bevezette a sejttenyésztést az állatorvosi virológiába. Virológiai és szerológiai módszereivel új vírustörzseket fedezett fel, betegségeket azonosított és vakcinákat fejlesztett ki. Korát megelőző kutató volt, az évtizedekkel később megjelenő DNS-technológia szinte minden korábbi megfigyelését igazolta. Munkáját a hatékonyság jellemezte. Már 1961-ben beszámolt a K/61-jelű, Aujeszky betegség elleni élő vakcinatörzs előállításáról. A hatvanas években a világon elsőként izolált borjakban tüdő- és bélgyulladásban jelentkező kórképből addig ismeretlen adenovírus szerotípusokat, ami ellen kombinált inaktivált oltóanyagot készített. Több fertőző betegség ellen (a szarvasmarha IBR, a tyúkok adenovírus okozta tojáshéj-képződési zavara, az EDS, a kutyák parvovírusos fertőzése) fejlesztett ki vakcinákat. Irigylésre méltó könnyedséggel tette meg felfedezéseit, érte el sikereit.

Bartha Adorján 1923. december 15-én született a nyírségi Porcsalmán. Édesapja kántortanító volt. Középiskoláját a debreceni Református és a nagyváradi Szt. László Gimnáziumban végezte. 1949-ben oklevelet, 1950-ben pedig doktorátust szerzett az Agrártudományi Egyetem Állatorvostudományi Karán. Ezt követően a Járványtani Intézetben tanársegédként dolgozott, majd 1951-56 között a Honvéd Állategészségügyi Intézetben szolgált. 1960-ban védte meg kandidátusi értekezését. Iskolateremtő volt. Az egyetemen mikrobiológiát és járványtant oktatott, közben foglalkozott diákkörösökkel, aspiránsokkal, könyvrészleteket és egyetemi jegyzeteket írt, több mint 100 továbbképző és egyéb előadást tartott. 1975-ben átment az MTA Állategészségügyi Kutatóintézetébe, ahol 1981-ben védte meg a nagydoktori téziseit. 1991-94 között igazgató, 1993-tól az MTA levelező tagja volt. Munkásságát Széchenyi-díjjal ismerték el. 1996-ban, 73 éves korában hunyt el Budapesten.

Szent-Iványi Tamás 1920. november 2-án született a Háromszék megyei Szentivánlaborfalván és 1991-ben hunyt el Budapesten. Miután Kolozsvárott a Gazdasági Akadémiát elvégezte, 1946-ban szerzett állatorvosi diplomát egyetemünkön. Végzés után az egyetem Állattenyésztési Tanszékén, majd a Benedek-féle Szérumtermelő Intézetben és a Phylaxia Állami Oltóanyag-termelő Intézetben dolgozott. Manninger Rezső professzor hívására 1950-ben került a Járványtani Tanszékre, ahol egyetemi adjunktusként, tudományos főmunkatársként, majd 1985-ban történt nyugdíjba meneteléig egyetemi tanárként dolgozott, és 1976-tól 1985-ig a tanszék vezetője volt. A Magyar Tudományos Akadémia 1973-ban levelező, 1979-ben pedig rendes tagjává választotta. 1970 és 1975 között az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezés-egészségügyi Szervezetében az állategészségügyi osztály helyettes vezetőjeként a fertőző betegségek szakreferense volt, széleskörű nemzetközi tapasztalatait később az oktatásban nagyon jól tudta hasznosítani. Kutatómunkája a baktériumok és a vírusok okozta betegségek széles körére kiterjedt.

Szent-Iványi Tamásról sokféle emléket őriz a hazai állatorvosi kar. Egykori hallgatói a kiváló, jól felkészült, igényes előadóra, a gyakorló kollégák a segítőkész diagnosztikai szakemberre, a megyei továbbképzések rendszeres előadójára, az ifjabb korosztályok a jó tollú szakkönyvszerzőre, a munkatársai pedig a precíz kutatóra, az egyenes kollégára és tanszékvezetőre emlékeznek. Jól felépített, rendezett szerkezetű előadásait, nemcsak alapos, mély szakmai ismeretei, személyes tapasztalatai jellemezték, hanem humán műveltsége, irodalmi, történelmi, földrajzi, néprajzi és zenei jártassága is. Szent-Iványi Tamás emberi tulajdonságai alapján is példakép volt. A történelem által rámért megpróbáltatásokat ismereteinek folyamatos bővítésével, művelődéssel, valamint intenzív munkavégzéssel viselte, mutatva, hogy csak az örök emberi értékekre figyelve, egyenesen és tisztességesen érdemes élni és dolgozni. Kiemelkedő tudása, széles hazai és nemzetközi elismertsége ellenére megmaradt szerény egyénisége és közvetlensége.

Amennyiben az Állatorvostudományi Egyetem kezdeményezésével azonosulva Ön is szívesen támogatná a szobrok elkészítését, kérem, lehetőségeihez mérten járuljon hozzá, hogy méltó emléket állítsunk Dr. Bartha Adorján és Dr. Szent-Iványi Tamás professzorok munkásságának.

A támogatást Alapítványunk számlaszámára történő átutalással teheti meg, amelyhez a szükséges információk a következők:

Alapítvány neve: EQUUSVET Hallgatói Kulturális és Szociális Alapítvány

Alapítvány bankszámlaszáma: OTP Bank 11707024 – 20437925

A közlemény rovatban, kérem, tűntessék fel: Dr. Bartha Adorján szobor, Dr. Szent-Iványi Tamás szobor

Köszönjük megtisztelő adományukat, és várjuk Önöket a szobrok április végére tervezett ünnepélyes avatására, amelynek időpontjáról a későbbiekben küldünk értesítést.

Üdvözlettel:

Dr. Sótonyi Péter

rektor