Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Hírek Modellváltással növeli versenyképességét az Állatorvostudományi Egyetem

Modellváltással növeli versenyképességét az Állatorvostudományi Egyetem

Örömünkre szolgál, hogy az Országgyűlés döntése alapján a modellt váltó egyetemek közé került az Állatorvostudományi Egyetem (ÁTE) is. A fenntartóváltás sokkal rugalmasabb gazdálkodást, a külvilág változásaira való gyorsabb reagálást tesz lehetővé. A törvénymódosítással Intézményünkben 2021-ben jelentős béremelés is várható.

A Magyarországon egyedülálló, 233 éves intézmény 2016. július 1-től újra visszanyerte önállóságát, 2020. augusztus 1-től pedig az állam által létrehozott Marek József Alapítvány fenntartásában működhet tovább, így az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyett az Alapítvány kuratóriuma kapja meg a fenntartói jogosultságokat.  Az Alapítvány vagyonát az állam bocsátja rendelkezésre, míg a jelenleg is használt infrastruktúra Egyetemünk tulajdonába kerül.

Képzésünk, oktatási struktúránk változatlan marad, a magyar hallgatók számára továbbra is biztosított az elmúlt évek létszámának megfelelő, államilag finanszírozott oktatás. Az alapítványi keretek között ugyanakkor jobban ki tudjuk használni a piaci alapon működő idegen nyelvű képzésben rejlő lehetőségeinket, hiszen köztudott, hogy hazánkban az Állatorvostudományi Egyetemen tanulnak a legmagasabb arányban külföldi diákok (hallgatóink kétharmada jelenleg is idegen nyelvű képzésben vesz részt). Az Egyetem az új gyakorlati félév bevezetésével felmenő rendszerben már 12 féléves képzéssel számol, illetve ismét meghirdetjük osztatlan formában a zoológusképzést, magyar és angol nyelven is.

A modellváltás egyedülálló fejlődést generálhat, hiszen a kutatóintézetekkel, az állatgyógyszer- és vakcina-gyártókkal való együttműködés mellett, az alapkutatásokban és az élelmiszerbiztonság területén kifejtett tevékenység, és az idegen nyelvű képzés kiemelkedően magas aránya ehhez kiváló hátteret ad.

Az átalakulást a Magyar Állatorvosi Kamara is támogatja, ami azért is fontos, mert az Egyetem nemcsak az itt dolgozók és tanulók intézménye, hanem a magyar állatorvos kar alma matere is.

2020. május 28-án a Magyar Közlöny 2020. évi 125. számában megjelent a 2020. évi XXXIV. törvény a Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról. A jogszabályban az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Marek József Alapítvány közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására. Az Alapítvány feladata oktatási intézmény, kiemelten az Egyetem alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása, amelynek érdekében gazdasági tevékenysége keretében az alapító által rendelt, valamint az Alapítványhoz csatlakozók által nyújtott vagyont kezeli.

Az Állatorvostudományi Egyetemet fenntartó Marek József Alapítvány kuratóriumi elnökének Náray-Szabó Gábor akadémikust választották.

A Kuratórium tagjai:

  • Dr. Bajkai István
  • Dr. Fazekas Sándor
  • Dr. Gönczi Gábor
  • Dr. Sótonyi Péter

A jövőben a modellváltással kapcsolatos további intézkedésekről, rendelkezésekről, adminisztrációs változásokról honlapunkon tájékozódhatnak.