Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Események Meghívó Karai Edina doktori értekezésének nyilvános vitájára

Meghívó Karai Edina doktori értekezésének nyilvános vitájára

AZ ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM

Állatorvostudományi Doktori Iskolája meghívja Önt

Karai Edina 

„Immunfenotípus és kemoterápia rezisztencia vizsgálat egér és kutya limfóma/leukémia sejteken”

című doktori (PhD) értekezésének

2020. november 05-én 09:00 órakor

 tartandó nyilvános vitájára.

Témavezető: Dr. Vajdovich Péter

Helyszín: Állatorvostudományi Egyetem; H épület Tolnay Sándor előadó

 

A doktori védésen a bizottsági tagokon kívül is részt vehet a hallgatóság a mindenkori járványügyi szabályok betartásával (szájmaszk viselése, szükséges távolság betartása).

A Bíráló Bizottság személyi összetétele:

elnök Dr. Gálfi Péter egyetemi tanár DSc ÁTE
titkár Dr. Juhász Alexandra egyetemi adjunktus PhD ÁTE
tag/pótelnök Dr. Bartha Tibor egyetemi tanár DSc ÁTE
Tag Dr. Arany-Tóth Attila egyetemi adjunktus PhD ÁTE

Tag

KÜLSŐS

Dr. Jurányi Zsolt osztályvezető PhD Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ

Tag

KÜLSŐS

Dr. Pomozi Viola tudományos munkatárs PhD TTK EI
opponens 1 Dr. Mátis Gábor egyetemi docens PhD ÁTE

opponens 2

KÜLSŐS

Dr. Laczka Csilla tud. főmunkatárs PhD TTK EI

Az értekezés megtekinthető:

Az Állatorvostudományi Egyetem Állatorvostudományi Doktori Iskola Titkárságán (1078 István u. 2. E/1 ép. Anatómiai és Szövettani Tanszék földszint 6-os iroda) és a Doktori Iskola honlapján: https://univet.hu/hu/oktatas/doktori-iskola/ertekezesek/)

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen is tehet észrevételt vagy kérheti online részvételét is az alábbi linken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjhiM2RkMGQtY2IwZi00MDA0LWFhZWMtOTVjMDY0MDkyYzZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223d888f70-bd6a-4491-8913-da9d1bafc747%22%2c%22Oid%22%3a%22c683d411-3d8f-471f-967c-ad6e75584b41%22%7d

 Az előadások előtt 20 perccel már lehet csatlakozni a Microsoft Teams program segítségével.

 

Prof. Dr. Bartha Tibor sk.

a Doktori Iskola vezetője