Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Hírek Adománygyűjtés Dr. Galambos Márton szobrának elhelyezésére és megvalósításának támogatására

Adománygyűjtés Dr. Galambos Márton szobrának elhelyezésére és megvalósításának támogatására

A nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő színvonalú magyarországi állatorvosképzés egyetlen hazai intézményeként mindig különös gondot fordítottunk arra, hogy az állatorvosképzés nagyjainak méltó emléket állítsunk. A több mint 230 éves múlttal rendelkező egyetemünk elismert oktatók és kutatók egész sorát adta hazánk és a világ állatorvos-tudományának.

Dr. Galambos Márton, állatorvos, sebész-, szülészmester, bölcsész- és orvosdoktor, a kémia, az általános kórtan és gyógytan, az elméleti és gyakorlati kórbonctan és a gyógyszertan tanára. Önfeláldozó munkássága előtt tisztelegve az Állatorvostudományi Egyetem szobor elhelyezését tervezi az egyetem parkjában, amelynek elkészítésével járó költségek egy részét támogatók önkéntes felajánlásaiból szeretné biztosítani.

Dr. Galambos Márton 1820. április 15-én született Selmecbányán. Középiskolai tanulmányait a Pesti Kegyesrendiek Gimnáziumában végezte, majd a Pesti Egyetem Orvosi fakultásra iratkozott be, ahol 1846-ban sebész-, szülészmesteri és állatorvosi oklevelet szerzett, orvos doktori oklevelét 1858-ban kapta meg. 1847-től Zlamál Vilmos tanársegédjeként dolgozott a Pesti cs. kir. Állatgyógyintézetben. 1849-ben segédtanárrá (adjunktussá) nevezték ki, és három tantárgy előadásával bízták meg. Az 1848-as szabadságharcban honvéd orvosként dolgozott. Mivel a magyar ügyet szívvel-lélekkel szolgálta, 1853-ban Zlamállal együtt felfüggesztették állásából, amelyet három év múlva vont vissza a helytartótanács. Bár feladatait messzemenően meghaladó rendkívüli munkásságáért a legkisebb jutalomban sem részesült, az addigi kötelező 3 tárgy helyett 9 tárgy előadásával bízták meg, ezeken felül gyógyszertanból, általános kór- és gyógytanból rendkívüli órákat tartott. 1863-ban nevezték ki nyilvános rendes tanárnak, természetrajzot, fajtatant, életrendtant, természettant, vegytant, növénytant, általános kór- és gyógytant, gyógyszertant és kórbonctant oktatott. A következő évben hosszan tartó súlyos testi-lelki túlterhelés következtében megbetegedett. A kormány hamarosan belátta, hogy kilenc tantárgyat egy tanár két nyelven előadni nem képes, így Galambos Mártont a kémia, az általános kór- és gyógytan, az elméleti és gyakorlati kórbonctan, valamint a gyógyszertan előadásával bízta meg.  Bevezette a kisebb háziállatok kórodáját is, ahol naponta rendes klinikai előadásokat tartott.

Kutatómunkájának legjelentősebb eredménye nemzetközi viszonylatban is számottevő. A világon elsőként észlelte ugyanis a keleti marhavész átterjedését juhokra. Megfigyelte, hogy a súlyos, a marhákra a legtöbb esetben halálos kimenetelű betegség a juhokon enyhébb lefolyású, ezért 1861-ben javaslatot tett a marhavész juhokon szelídített contagiumának védőoltási célokra való felhasználására. Vizsgálatairól akkor számolt be, amikor Semmelweis megjelentette művét a gyermekágyi láz oktanáról. Húsz évvel korábban, mint ahogy Pasteur a veszettség elleni első oltását végezte. Galambos megfigyelései alapján az akkor országos főállatorvos javaslatot tett a szarvasmarhák védőoltására, de ezt a helytartótanács elutasította.

Gyógyszertan állatorvosok és mezei gazdák számára című könyve 1871-ben jelent meg. Hosszú szenvedés után Pozsonyban, 1872. szeptember 5-én halt meg. Özvegyén kívül hat kiskorú árvát hagyott maga után.

Galambos Márton Alma Materünk egyik legküzdelmesebb korszakában, mindvégig határtalan buzgalommal és önfeláldozással teljesítette feladatát, elhivatottsága, hazaszeretete példaértékű az őt követő generációk számára.

 Amennyiben az Állatorvostudományi Egyetem kezdeményezésével azonosulva Ön is szívesen támogatná a szobor elkészítését, kérem, lehetőségeihez mérten járuljon hozzá, hogy Galambos Mártonnak méltó emléket állítsunk.

 A támogatást Alapítványunk számlaszámára történő átutalással teheti meg, amelyhez a szükséges információk a következők:

Alapítvány neve: EQUUSVET Hallgatói Kulturális és Szociális Alapítvány

Alapítvány bankszámlaszáma: OTP Bank 11707024 – 20437925

A közlemény rovatban, kérem, tűntessék fel: Dr. Galambos Márton szobor

 

Köszönjük megtisztelő adományukat, és várjuk Önöket a szobor október második felére tervezett ünnepélyes avatására, amelynek időpontjáról a későbbiekben küldünk értesítést.

 

Üdvözlettel:

Dr. Sótonyi Péter

rektor