Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Hírek A százéves Dr. Lami Gyulát köszöntötte az Egyetem

A százéves Dr. Lami Gyulát köszöntötte az Egyetem

Kivételes eseményre került sor február elsején: Dr. Lami Gyula nyugalmazott professzort köszöntötték 100. születésnapja alkalmából otthonában Dr. Sótonyi Péter rektor és vezetőtársai. Ez a centenárium egy olyan intézmény életében is rendkívülinek számít, amely századokban méri fennállásának idejét.

 Az ünnepelt a múlt év szeptemberében hivatalos volt a tanévnyitóra gránitdiplomájának átvételére. Mivel nem tudott részt venni az eseményen, az egyik fia, András vitte haza a ritka oklevelet, ő pedig aranydiplomás állatorvos lett. Lami Gyula most három gyermeke társaságában fogadta a köszöntőket.

A Püspökladányban született fiatalember 82 éve lépte át először az István utcai Campus küszöbét. 1940-ben vették fel a Magyar Királyi József Nádor Gazdasági és Műszaki Egyetem Agrártudományi Karának Állatorvostudományi Osztályára. Az a tanári kar tanította, amely magas ívű fejlődési pályára emelte a magyar állatorvosképzést és állatorvostudományt.

A köszöntés meghitt percei után megelevenedett a történelem. A tanár úr anekdotái idézték fel azoknak a tanár elődöknek az alakját, akiket a mai középgeneráció is csak tankönyvekből vagy az egyetem parkjában felállított szobraikból ismerhet. Az ünnepeltet olyan kiválóságok tanították, mint Kotlán Sándor és Mócsy János.

Lami Gyula mondta 95. születésnapján, hogy amit a múlt század ’40-es éveiben állatorvosi belgyógyászatnak neveztek, az egyenlő volt Marek József munkásságával. A különböző nyelvekre lefordított belgyógyászati könyvei az állatorvosi belgyógyászatnak még ma is ható bibliái. Ennek az iskolának Mócsy János professzor méltó folytatója, Kotlán Sándor professzor a nemzetközi parazitológiai élet igen megbecsült tagja volt.

Az ünnepelt nemcsak korelnöke az ÁTE professzorainak, hanem az egyetemi élet eseményeinek figyelmes követője is. Örömmel fogadta, hogy az ősszel Galambos Márton mellszobrát avatták fel a parkban, most pedig egyetértéssel értesült arról, hogy tavasszal Csukás Zoltánnal folytatódik a sor. Máris hozzáfűzött egy történetet arról, hogy az egyetem akkor is tartotta magát a tudományosan megalapozott ismeretek oktatásához, amikor kísérletek történetek áltudományos és dilettáns törekvések elterjesztésére.

Az ünnepelt megható szeretettel beszélt a családjáról, s előkerült egy fotóalbum a „Lami klán” generációiról. Dr. Lami Gyula köszönetet mondott a köszöntésért. Megjegyezte, hogy a rektorok közül Dr. Kovács Ferenc és Dr. Sótonyi Péter állt és áll legközelebb hozzá.

*

Dr. Lami Gyula szakmai pályafutása a belgyógyászaton kezdődött pikolóként. A pikolók olyan hallgatók voltak, akik az egyes tanszékeken szabadidejükben segédkeztek, esetleg lábatlankodtak, mert érdekelte őket az a tudományág.

Évtizedekkel később Dr. Kovács Ferenc professzorral közösen megteremtette a továbbképzésnek azt a rendszerét, amit a mai napig fenntart az Egyetem. 1983-1987-ig rektorhelyettes volt és egyik fő szervezőként segítette az ÁTE fennállása 200. évfordulójának megünneplését.

 

Herczeg Dóra felvételei