Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Hírek A vadvilági bűnözés elmélete és gyakorlata

A vadvilági bűnözés elmélete és gyakorlata

Napjaink egyik legégetőbb kérdése a környezetvédelem. A biodiverzitás csökkenése, a klímaváltozás és az emberi tevékenység közötti összefüggés szoros. A környezetkárosító emberi tevékenységek részét képezik a vadvilágot érintő illegális cselekmények is. Az ilyen típusú bűncselekmények elleni hatékony fellépés, azok felderítése, bizonyítása és az elkövetők felelősségre vonása gyakran kihívásokkal teli, de kétségtelenül közös érdekünk.

Az állatorvosi vizsgálatok és a modern krimináltechnikai módszerek, mint például a genetikai analízis, kulcsfontosságúak a bűncselekmények felderítésében. Ezek a vizsgálatok segítenek azonosítani az elkövetett cselekményeket és elősegítik az elkövetők felelősségre vonását. A vadvilági bűnözés sajátosságai közé tartozik azonban a bűncselekmények sokszínűsége is. A helyszíni vizsgálatok komplexitása, a szükséges szakértői ismeretek hiánya, valamint a nem megfelelően finanszírozott laboratóriumok és a nem megfelelő adatbankok azonban sokszor megnehezítik a nyomozást.

Bár a veszélyeztetett fajok kereskedelme jelenleg –szerencsére- Magyarországon nem kiemelkedő, a vadállományt érintő közvetlen kizsákmányolás -például az orvvadászat, orvhalászat- sajnos jelentősnek mondható. Hazánkban a sportvadászatnak történelmi hagyományai, valamint tagadhatatlan kihívásai vannak, melyek között a vadászat tisztaságának megőrzése napjaink egyik fő célkitűzése. Az ilyen típusú bűncselekmények esetén nehezen megbecsülhető a látencia. Ezzel összefüggésben általánosságban elmondható, hogy az állatok sérelmére elkövetett emberi magatartások esetében nehéz az etikailag elítélendő, a jogilag tilalmazott és a büntetőjog által szankcionált tettek közötti határvonalat meghúzni. Javasoljuk ezért gyanú felmerülése esetén szakértő bevonását.

Magyarország jelentős természeti értékekkel bíró térség, gazdag állat-, és növényállománnyal, így a vadvilág megóvása szempontjából kiemelten fontos szerepe van a szemléletformálásnak. Az elmúlt években szerencsére a lakosság megítélése az orvvadászattal kapcsolatban egyre elmarasztalóbb, azonban meg kell értenünk, hogy a védett természeti területek mezőgazdasági célú betörése pont ilyen súlyú természetkárosító cselekmény, mely mindannyiunk közös értékeit tékozolja el.

Ezért is jelent nagy előrelépést az ilyen bűnesetek kezelésében az integrált megközelítés, ami magában foglalja a kriminalisztikát, a biológiát, az ökológiát és a jogot, melyek összessége elengedhetetlen a vadvilági bűnözés elleni küzdelemben. A megelőzés, az érintett szakemberek folyamatos képzése, a kapacitások fejlesztése, valamint, a jogi keretrendszer megerősítése együttesen megteremti nemzeti természeti kincseink megóvásának szilárd alapjait.

Jelen konferencia előadói arra világítanak rá, hogy bár laikusként bele sem gondolunk, de mindezen bűncselekmények együttesen hatással lehetnek az elkövetés helye szerinti ország biológiai biztonságára, gazdaságára és nemzetbiztonságára is. A hatékony fellépés tehát nem csupán a természeti értékek megóvását segíti, hanem hozzájárulhat a helyi és a határon átnyúló illegális hálózatok felszámolásához.