Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Felvételizőknek

Biológiai Intézet Felvételizőknek

Kedves Felvételizők!

 • A biológia alapszak (BSc) felvételi követelményei megtalálhatók a felvi.hu-n. »
 • A biológus mesterszak (MSc) felvételi “szakmai és motivációs beszélgetésének” elvárásai
  • Ismertesse – szabad előadás formájában, legfeljebb 10 percben – BSc szakdolgozatának lényegét (munkájának célja, fő kérdései, módszerei, eredményei). Előadásához készítsen maximum 10-15 diát tartalmazó prezentációt (ajánlott a .pdf formátum használata). Angol nyelvű prezentációt is elfogadunk.
  • A biológia BSc záróvizsga tételsorunkból (ld. Biológia BSc záróvizsga tételek (PDF) ») válassza ki a BSc szakdolgozati témájának tudományos hátteréhez legközelebb álló egy tételt, és abból készüljön fel egy szakmai beszélgetésre.
  • A felvételi eljárás során összesen szerezhető pontok száma: 100
   • A szakmai és motivációs beszélgetésen legfeljebb 50 pont szerezhető
   • Az oklevél minősítése alapján max. 40 pont (az oklevél minősítésének nyolcszorosa)
   • Többletpontok: maximum 10 többletpont adható
    • A BSc-s oklevél feltételéül teljesített nyelvvizsgán felüli EU-s nyelvből tett
     • felsőfokú komplex (C1) típusú nyelvvizsga: 5 pont
     • középfokú komplex (B2) típusú nyelvvizsga: 3 pont
    • intézményi TDK 1-3. helyezés vagy különdíj: 3 pont
    • OTDK 1-3. helyezés vagy különdíj: 10 pont
    • OTDK részvétel: 3 pont
    • Első szerzős tudományos publikáció (cikk, előadás, poszter): 10 pont
    • Tudományos publikációban való társszerzőség (cikk, előadás, poszter): 5 pont
    • Előnyben részesítés jogcímén (fogyatékosság, gyermekgondozás, hátrányos helyzet) maximálisan adható: 1 pont

Bemeneti szakok:

A biológus mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával előzményként elfogadott szak a biológia alapképzési szak. Az alábbi kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető egyéb szakok: környezettan, természetvédelmi mérnöki és biomérnöki alapképzési szak, továbbá azok az alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az Egyetem kreditátviteli bizottsága elfogad.

A biológus mesterképzésbe való felvételhez szükséges minimális kreditek száma a korábbi tanulmányokból 70-100 kredit az alábbi területekről: matematika, informatika, fizika, kémia, biológia. A 100 kredithez képest hiányzó krediteket az Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Cikkek, riportok, blogok volt és jelenlegi hallgatóinkról

Rövid videó a képzésről, annak történetéről, a diákjaink életútjáról (az elhangozó információk egy része, így pl. gödöllői órákról vagy a szakirányokról szóló rész már nem aktuális. A jelenlegi képzési tervet lásd a Hallgatóknak » menüpontnál).