Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Magyar Állatorvosok Lapja Útmutató a szerzők számára

Útmutató a szerzők számára

A kézirat nyelve: magyar

A kézirat szerkezete: Összefoglalás. Irodalmi áttekintés. Saját  vizsgálat. Anyag és módszer. Eredmények. Következtetések. Köszönetnyilvánítás. Irodalomjegyzék.

Sorköz: 1,5

Szövegrészek betűtípusa és stílusa:

  • Összefoglalás: Magyarul és angolul, Times New Roman 12-es, félkövér, kisbetűs, balra zárva.
  • Egyéb szövegrészek: Magyarul. Times New Roman 12-es, kisbetűs, balra zárva.

Margók: jobb és bal oldal: 2,5 cm; felül és alul: 2,5 cm.

Cikk címe: Magyarul és angolul, Times New Roman 12-es, félkövér, kisbetűs, balra zárva.

Szerzők neve: Times New Roman 12-es, félkövér és dőlt, kisbetűs, balra zárva.

A szerzők munkahelye és annak címe.

Az első szerző e-mail címét kérjük megadni.

Összefoglalás magyar és angol nyelven, a magyar min. 500 max. 600 karakter, az angol min. 1500 max. 1800 karakter (szóköz nélkül), Times New Roman 12-es, félkövér, kisbetűs.

Az angol összefoglalót kérjük a következő részekre bontani:

  • Background
  • Objectives
  • Materials and Methods
  • Results and Discussion

 

Fejezetcím és 1. alcím: Times New Roman 12-es, félkövér, kisbetűs

2. alcím: Times New Roman 12-es, dőlt, kisbetűs.

Táblázatok, ábrák és képek:
Szöveges résztől függetlenül, külön lapra nyomtatva. Önállóan is  érthetőek legyenek. Címek magyar és angol nyelven. Folyamatosan sorszámozva, a képek is ábráknak nevezendık. Az először említett hivatkozás a szövegben zárójelben, és félkövér. A táblázatban a számok helyiérték szerint.

A táblázatok doc formátumban. Az ábrák és képek: jpg formátumban, felbontás 300 dpi.

MINTA:

1. táblázat. Kartonpapírból készült, 100X70X3 mm-es csapdákban talált 
madártetőatkák száma

Table 1. Number of red mites found in cardboard traps of 100x70x3 mm

1. ábra. Preparált, karbofurántartalmú tojás

Figure 1. Preparated egg with carbofurane content

IRODALOM

A nevek ABC-sorrendben, számozva, times New Roman 12-es, normál, a nevek kis kapitális, a kötetszám dőlt; szöveg közbeni hivatkozás zárójelbe tett számmal. 3-nál több szerző esetén az első két szerző neve után et al. (kivéve a magyar szerzők cikkeit, ezeknél az összes szerzőt fel kell sorolni).

1. Bene Sz. – Nagy B. – Polgár J. P. – Szabó F.: Különböző fajtájú tenyészkancák élősúlya és testméretei. 3. közlemény: Regressziós modellek és populációgenetikai paraméterek a gidrán fajtában. Állatteny. Tak., 2009. 58. 341–351.

2. Bucsy L.: A ló szaporítása. In: Bodó I. – Hecker W. (szerk.): Lótenyésztők kézikönyve. Mezőgazda Kiadó. Budapest, 1992. 224–225.

3. Davies-Morel, D. M. C. – Newcombe, J. R. – Holland, S. J.: Factors affecting gestation length in the thoroughbred mare. Anim. Reprod. Sci., 2002. 74. 175–185.

4. First, N. L. – Alm, C. C.: Dexamethasone – Induced parturition in pony mares. J. Anim. Sci., 1977. 44. 1072–1075.

5. Flade, J. E. – Frederich, W.: Beitrag zum Problem der Trächtigkeitsdauer und zu ihrer faktoriellen Abhängigkeit beim Pferd. Arch. Tierz., 1963. 6. 505–520.

6. Guay, K. A. – Brady, H. A. et al.: Matua bromegrass hay for mares in gestation and lactation. J. Anim. Sci., 2002. 80. 2960–2966.